Πρόσθετη τριετία για κατάταξη έως το 1995

Ο Ν.3865/10 αύξησε σταδιακά σε 40 τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη για τη θεμελίωση στρατιωτικών και ΣΑ (ερώτηση 3.1 στις FAQ).
Ταυτόχρονα και προκειμένου να υπάρξει ομαλότερη μετάβαση στα νέα δεδομένα, με το άρθρο 22 παρ. 4 θεσπίστηκε για τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας η δυνατότητα εξαγοράς 3 συντάξιμων ετών υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις (αθροιστικά):
α. Ημερομηνία κατάταξης στο δημόσιο έως 31-12-1995.
β. Θεμελίωση μετά την 1-1-2015 (δηλαδή υπαγωγή στην 40ετία).
γ. Θεμελίωση με 40 συντάξιμα έτη, η οποία ισχύει μόνο για αίτηση αποστρατείας (ερώτηση 2.3 στις FAQ).
δ. Χρήση της 3ετίας αποκλειστικά για συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις προκύπτει έμμεσα ότι δεν δικαιολογείται η χρήση της 3ετίας στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας (ανικανότητα, όριο ηλικίας, ετήσιες κρίσεις), αφού τότε δεν χρειάζονται 40 έτη.
2. Σε περίπτωση αποστρατείας σε ηλικία 60 ετών, αφού επίσης δεν χρειάζονται 40 έτη.
3. Όταν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη 40 συντάξιμα έτη (μαζί με 5ετία ή/και εξάμηνα).
4. Όταν υπάρχουν πχ. 38,5 συντάξιμα έτη, αναγνωρίζεται μόνο 1,5 έτος (και όχι 3) ώστε να συμπληρωθούν 40 συντάξιμα έτη.

Λόγω των ανωτέρω μεταβλητών καθίσταται προφανές ότι η δυνατότητα χρήσης της 3ετίας αλλά και το ανώτατο χρονικό διάστημα αναγνώρισης (μέχρι 3 έτη) μπορεί να προσδιοριστεί μόνο κατά τη συνταξιοδότηση, διότι μόνο τότε είναι γνωστά τα συνολικά συντάξιμα έτη του ενδιαφερόμενου και εάν τελικά υποβλήθηκε αίτηση αποστρατείας ή προέκυψε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Υπήρχε μία συνομιλία το Νοέβριο 2017 για το ίδιο θέμα: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-184/#comment-58517
όπου προέβλεπα ότι το ΓΛΚ πιθανότατα δεν θα προχωρούσε τη σχετική διαδικασία, αλλά προέτρεπα παράλληλα το συνάδελφο Σωτήρη να καταθέσει αίτηση αναγνώρισης της 3ετίας ανεξάρτητα από τις προφορικές απαντήσεις που θα έπαιρνε από το ΓΛΚ, ώστε να κατοχυρώσει το ποσοστό εισφορών του 2017.
Με πρόσφατο mail ο εν λόγω συνάδελφος ενημέρωσε ότι τελικά το ΓΛΚ όντως δεν προχώρησε τώρα τη διαδικασία αναγνώρισης, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν κρατήσεις προτού υπάρξει θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να αρχίσει από τώρα η εξαγορά αφού το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο (δεν έχει κυκλοφορήσει καμία σχετική εγκύκλιος).
Ταυτόχρονα όμως δέχθηκαν να παραλάβουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου), προκειμένου να κατοχυρωθεί το ποσοστό εισφορών που αναλογεί στο έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για το ίδιο θέμα άλλος συνάδελφος ανέφερε ότι το ΓΛΚ δέχθηκε αντίστοιχη αίτηση και θα την επεξεργαστεί σε 1,5 έτος από τώρα:
https://enstoloi.net/stratos/comment-page-196/#comment-63342

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο βασίζεται μόνο σε συμπεράσματα επί του νόμου με βάση την κοινή λογική και σε σχετικές πληροφορίες που δόθηκαν από συναδέλφους, για τον απλούστατο λόγο ότι μέχρι σήμερα (8 ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.3865) δεν έχει εκδοθεί καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα της πρόσθετης τριετίας!
Η μοναδική μνεία της 3ετίας ήταν στην πρώτη εγκύκλιο του Ν.3865 (υπάρχει στη σελίδα “Έγγραφα”) όπου αναφέρεται ότι:
“Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.”

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.