Πρόσθετη τριετία για κατάταξη έως το 1995

Με το Ν.3865/10 χρειάζονται πλέον 40 συντάξιμα έτη για θεμελίωση σε περίπτωση αίτησης αποστρατείας (= παραίτηση).
Για αυτές τις περιπτώσεις (αιτήσεις αποστρατείας) και προκειμένου να υπάρξει ομαλότερη μετάβαση, με το άρθρο 22 παρ. 4 θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαγοράς μέχρι 3 συντάξιμων ετών υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις (αθροιστικά):
α. Ημερομηνία κατάταξης στο δημόσιο έως 31-12-1995.
β. Προϋπόθεση θεμελίωσης με 40 συντάξιμα έτη, που ισχύει μόνο για αίτηση αποστρατείας (ερώτηση 2.3 στις FAQ).
γ. Αναγνώριση μέχρι 3 ετών αποκλειστικά για συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών ασφάλισης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει έμμεσα ότι η χρήση τριετίας δεν ισχύει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Θεμελίωση με παλιές διατάξεις χωρίς να απαιτείται 40ετία.
2. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία (ανικανότητα, όριο ηλικίας, ετήσιες κρίσεις), αφού τότε δεν χρειάζονται 40 έτη.
3. Αποστρατεία σε ηλικία 60 ετών, αφού επίσης δεν χρειάζονται 40 συντάξιμα έτη.
4. Όταν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ήδη 40 συντάξιμα έτη (μαζί με 5ετία ή/και εξάμηνα).

Από τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι η δυνατότητα χρήσης 3ετίας και το ανώτατο χρονικό διάστημα αναγνώρισης (μέχρι 3 έτη) μπορεί να προσδιοριστεί μόνο κατά τη συνταξιοδότηση, διότι μόνο τότε είναι γνωστά τα συνολικά συντάξιμα έτη του ενδιαφερόμενου και εάν τελικά υποβλήθηκε αίτηση αποστρατείας ή προέκυψε αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

Υπήρχε μία συνομιλία το Νοέβριο 2017 για το ίδιο θέμα: https://enstoloi.net/stratos/comment-page-184/#comment-58517
όπου προέβλεπα ότι το ΓΛΚ πιθανότατα δεν θα προχωρούσε τη σχετική διαδικασία, αλλά προέτρεπα παράλληλα το συνάδελφο Σωτήρη να καταθέσει αίτηση αναγνώρισης της 3ετίας ανεξάρτητα από τις προφορικές απαντήσεις που θα έπαιρνε από το ΓΛΚ, ώστε να κατοχυρώσει το ποσοστό εισφορών του 2017.
Με πρόσφατο mail ο εν λόγω συνάδελφος ενημέρωσε ότι τελικά το ΓΛΚ όντως δεν προχώρησε τώρα τη διαδικασία αναγνώρισης, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν κρατήσεις προτού υπάρξει θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να αρχίσει από τώρα η εξαγορά αφού το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο (δεν έχει κυκλοφορήσει καμία σχετική εγκύκλιος).
Ταυτόχρονα όμως δέχθηκαν να παραλάβουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (με αριθμό πρωτοκόλλου), προκειμένου να κατοχυρωθεί το ποσοστό εισφορών που αναλογεί στο έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε ότι το ΓΛΚ δέχθηκε αντίστοιχη αίτηση και θα την επεξεργαστεί σε 1,5 έτος από τώρα:
https://enstoloi.net/stratos/comment-page-196/#comment-63342

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο βασίζεται μόνο σε συμπεράσματα επί του νόμου με βάση την κοινή λογική και σε σχετικές πληροφορίες που δόθηκαν από συναδέλφους, για τον απλούστατο λόγο ότι μέχρι σήμερα (8 ολόκληρα χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.3865) δεν έχει εκδοθεί καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα της πρόσθετης τριετίας!
Η μοναδική μνεία της 3ετίας ήταν στην πρώτη εγκύκλιο του Ν.3865 (υπάρχει στη σελίδα “Έγγραφα”) όπου αναφέρεται ότι:
“Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.”

Τα σχόλια είναι κλειστά.