Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net

Πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια από τη στιγμή που προσαρμόστηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης του enstoloi.net στο Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) και τώρα για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία να ελεγχθούν οι προβλέψεις του site, σε αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα στις επίσημες ΣΠ (Συνταξιοδοτικές Πράξεις) που άρχισε να εκδίδει ο ΕΦΚΑ.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το εξής άρθρο: Αποκάλυψη: Μειώσεις ως και 30,8% στις συντάξεις ενστόλων
στο οποίο παρατίθενται 4 περιπτώσεις έκδοσης νέων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, παράλληλα με την αναγραφή της σύνταξης με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (παλιά σύνταξη ΓΛΚ), ώστε να προσδιοριστεί η προσωπική διαφορά όπως προβλέπεται στο Ν.4387.
Σε κάθε ΣΠ εμφανίζεται ο αποστρατευτικός μισθολογικός βαθμός και το ΕΧΥ, καθώς και το ποσοστό αναπλήρωσης (%) της αναλογικής σύνταξης, με βάση το οποίο μπορούν να υπολογιστούν τα συνολικά συντάξιμα έτη του συναδέλφου, από τα οποία προκύπτει τελικά και η ημερομηνία κατάταξης με ακρίβεια ημέρας!
Από το συνδυασμό των ανωτέρω στοιχείων και των εμφανιζόμενων ποσών προκύπτουν όλα τα αναγκαία υπηρεσιακά δεδομένα για τον υπολογισμό της σύνταξης (ημερομηνίες, διοικητικός βαθμός, προέλευση, χρήση ετών Κονδύλη κλπ).

Περίπτωση ΑΕΜΘ με μισθολογικό βαθμό Σγού και έτη Κονδύλη
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> ΕΜΘ].
Με την επιλογή [ΕΜΘ] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές του ενδιαφερόμενου από την ημερομηνία κατάταξης μέχρι τη διαγραφή!
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 0,84 € ! –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> ΕΜΘ]. Ειδικά για τον υπολογισμό της παλιάς σύνταξης προστίθενται επίσης και τα έτη Κονδύλη επιλέγοντας στο σχετικό πεδίο [Έτη Κονδύλη –> ΑΝΘ/ΕΜΘ].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 10,33 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι 5,48 € (απόκλιση 0,65%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ ΕΜΘ με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]

Υπάρχει δυνατότητα διορθώσεων των αποτελεσμάτων στο site, ώστε να ταυτίζονται όλα τα ποσά με την επίσημη ΣΠ και να υπολογίζονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κρατήσεις (φόρος, περίθαλψη, εισφορές αλληλεγγύης κλπ), καθώς και το πληρωτέο ποσό.
Σύμφωνα με την ερώτηση 2.α στις FAQ η τελική υλοποίηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Α

Περίπτωση ΒΣμχος εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 1/3 Ταξχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,33 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 2,30 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,16 € (απόκλιση 0,1%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σμχου με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Β

Περίπτωση ΓΣγός εξ’ υπξκων με μισθολογικό βαθμό 2/3 Σμχου
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Συμπληρώθηκε η σελίδα μόνο με τις ημ/νίες κατάταξης & διαγραφής και επιλέχθηκε στο πεδίο [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων/40].
Με την επιλογή [Σχ.Υπξκων/40] δεν χρειάζεται συμπλήρωση του πίνακα προαγωγών και η εφαρμογή υπολογίζει όλες τις μισθολογικές προαγωγές (από κατάταξη μέχρι διαγραφή), με βάση μία τυπική / συνηθισμένη περίπτωση διοικητικής εξέλιξης.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,28 €. –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Υπξκων].
Σε σχέση με την επίσημη ΣΠ, η διαφορά της υπολογιζόμενης παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 4,16 €, ενώ η διαφορά της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ είναι μόλις 1,39 € (απόκλιση 0,15%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Σγού με σελίδα [Σύνταξη ΓΕΑ]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Γ

Περίπτωση ΔΑρχηγός ΠΣ με μισθολογικό βαθμό ΑΓΕΣ
1. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
Ειδικά στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται ο αυτόματος υπολογισμός προαγωγών με την επιλογή [Σχ.Αξκων/40], διότι αφορά μία πολύ γρήγορη εξέλιξη σε σχέση με το γενικό μέσο όρο (διοικητικός βαθμός Αντγου με λιγότερα από 30 έτη υπηρεσίας).
Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η επιλογή [Σχ.Αξκων/35] που επιτρέπει την καταγραφή των διοικητικών προαγωγών από το χρήστη.
Η διαφορά της υπολογιζόμενης σύνταξης από την πραγματική είναι μόλις 2,60 €. –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ]
2. Σύγκριση ΣΠ με τη σελίδα [Σύνταξη – Πυροσβεστική]
Ομοίως συμπληρώνεται η ξεχωριστή σελίδα ανά υπηρεσία και επιλέγεται [Προέλευση –> Σχ.Αξκων]. Λόγω της ιδιαιτερότητας σε αυτή την περίπτωση (γρήγορη εξέλιξη ανωτάτου), η διαφορά στον υπολογισμό παλιάς σύνταξης ΓΛΚ είναι 66,38 €, ενώ στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ είναι 29,06 € (απόκλιση 2,4%), όπως φαίνεται εδώ –> Σύγκριση ΣΠ Αρχηγού με σελίδα [Πυροσβεστική]
Η ταύτιση των αποτελεσμάτων της σελίδας με τη ΣΠ γίνεται ως ανωτέρω (περίπτωση Α) –> Διόρθωση αποτελεσμάτων Δ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
α. Σύμφωνα με τον παλιό τρόπο υπολογισμού η σύνταξη εξαρτιόταν κατά 80% περίπου από τον τελευταίο μισθό και κατά 20% περίπου από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας, σε συνδυασμό με το έτος αποχώρησης.
Άρα ο μισθολογικός βαθμός του τελευταίου μήνα ήταν εξαιρετικά σημαντικός αφού διαμόρφωνε το τελικό ποσό της σύνταξης.
Όμως επειδή δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του μέσου όρου αποδοχών τελευταίας πενταετίας, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια στην πρόβλεψη της (παλιάς) σύνταξης ΓΛΚ, όπως αναλύεται και στην ερώτηση 5.1.β στις FAQ.

β. Με το νέο ασφαλιστικό η σύνταξη εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002, που σημαίνει ότι ο τελευταίος βαθμός (προαγωγή αποστρατείας για 1 μήνα) επηρεάζει ελάχιστα το μέσο όρο αποδοχών, κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη νέα σύνταξη.
Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ], όπου καταγράφεται η διοικητική εξέλιξη (έτη / βαθμό) του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια η εφαρμογή υπολογίζει όλους τους μισθολογικούς βαθμούς ανά έτος, ώστε να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια ο μέσος όρος αποδοχών μετά το 2002.

γ. Από την ανάλυση των ανωτέρω συντάξεων, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα στη σελίδα κάθε υπηρεσίας (Σύνταξη ΓΕΣ-τΧΦ κλπ) είναι εξαιρετικά ακριβή (απόκλιση έως 1%), για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων με μία τυπική βαθμολογική εξέλιξη.
Οπότε οι εν ενεργεία συνάδελφοι μπορούν να υπολογίσουν τη μελλοντική σύνταξή τους με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας μόνο την ξεχωριστή σελίδα σύνταξης ανά υπηρεσία και δεν χρειάζεται η συμπλήρωση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].

δ. Σε περιπτώσεις γρήγορης διοικητικής εξέλιξης (αφορά κυρίως ανωτάτους αξκούς), πιθανότατα θα προκύψει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ της επίσημης ΣΠ και των προβλέψεων (έως 2,5%), μόνο στις ξεχωριστές σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία (ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΠΣ κλπ), διότι όλοι οι αλγόριθμοι υπολογισμού είναι προσαρμοσμένοι και βελτιστοποιημένοι για μία τυπική / συνηθισμένη διοικητική εξέλιξη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακριβής πρόβλεψη στη σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] με αναλυτική καταγραφή των προαγωγών.
Στη συνέχεια διορθώνεται η εξειδικευμένη σελίδα (πχ. Σύνταξη ΓΕΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία της ερώτησης 5.2.α στις FAQ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.