Σημαντική αύξηση στο μέρισμα ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 
Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ανακοίνωση το ΜΤΑ ξαναχτύπησε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες!
Μετά τη σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ από 24-2-2021 (προηγούμενο άρθρο), σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ σημαντική αύξηση τιμής μεριδίου για το μέρισμα ΜΤΑ και το ΕΚΟΕΜΑ: ΦΕΚ 901/β της 9-3-2021 (σελίδες 1~2)

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 7,80 € σε 11,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 41%.
Επίσης η τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 2,00 € σε 3,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 50%.
Τα νέα μερίσματα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω ΦΕΚ, δηλαδή από 9-3-2021.

Υπενθυμίζεται ότι το μερίδιο ΜΤΑ είχε μειωθεί από 11,00 € σε 7,80 € στις 1-7-2013, ενώ το μερίδιο ΕΚΟΕΜΑ είχε μειωθεί από 3,10 € σε 2,00 € στις 1-9-2014, δηλαδή τα μερίσματα ΜΤΑ επιστρέφουν (σχεδόν) στα επίπεδα που ίσχυαν το α’ εξάμηνο 2013.

Έχει ήδη ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν θα προλάβουν να εκδοθούν άμεσα τα νέα μερίσματα από το ΜΤΑ, οπότε πιθανώς να μην προλάβουν να εφαρμοστούν στο τέλος αυτού του μήνα.
Επίσης καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πληροφόρηση για το θέμα της κατάργησης της κράτησης Ν.4093, αυτή συνεχίζει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται στην εφαρμογή.

Επειδή η αλλαγή των μερισμάτων επηρεάζει το φόρο και την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη, μέχρι να ενημερωθεί η ΗΔΙΚΑ για τα νέα μερίσματα το πιθανότερο είναι ότι κατά τις 1~2 πρώτες πληρωμές θα υπάρχουν μικροδιαφορές στο πληρωτέο ποσό με τα αποτελέσματα στο site.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ = ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4093 = ΜΕΙΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ !!!
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση αναλογούντος φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο πρώτος λόγος είναι ο επιμερισμός της μείωσης φόρου (μέχρι 777 € / έτος για έγγαμο χωρίς τέκνα) στη σύνταξη και τα μερίσματα, όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.7 της ενότητας FAQ.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική ετήσια φορολόγηση (άθροισμα φόρων σύνταξης και μερισμάτων) υπολογίζεται στη σελίδα “Σύνταξη ΓΕΑ” και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της μεσαίας στήλης –> Αναλογική κατανομή φόρου στις αποδοχές

2. Αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (ισχύει για ορισμένους)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε αρκετές “μεσαίες” συντάξεις το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 € και τώρα με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει πλέον τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% και στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε αρκετές “υψηλές” συντάξεις το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 € και με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει πλέον τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% και στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αύξηση του μερίσματος προκαλεί πάντα μείωση της πληρωτέας σύνταξης, η οποία είναι μικρή όταν αυξάνεται μόνο ο φόρος, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη όταν αυξάνεται επιπρόσθετα και το ποσοστό κράτησης Ν.4093/12.
Ακριβώς το ίδιο γίνεται στην έναρξη καταβολής μερισμάτων λίγους μήνες μετά την πληρωμή σύνταξης, καθώς αυξάνεται ο φόρος και (πιθανώς) η κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη, διαδικασία που αναλύεται στην ερώτηση 3.7 στην ενότητα FAQ.
Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οποιαδήποτε αύξηση στη σύνταξη (πχ. λόγω αύξησης ποσοστού αναπλήρωσης ή συμπλήρωσης 55 ετών ηλικίας) μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ποσοστού κράτησης Ν.4093, οπότε θα μειωθεί ανάλογα και η πληρωτέα σύνταξη και τα πληρωτέα μερίσματα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.