Κατηγορίες προσωπικού στην Αστυνομία

Πρόσφατα προστέθηκαν νέες κατηγορίες προέλευσης / εξέλιξης στη σελίδα υπολογισμού σύνταξης της Αστυνομίας (τ.ΧΦ και τ.ΑΠ) για όσους προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες ή Ειδικούς Φρουρούς.
Οπότε όλες οι επιλογές προέλευσης στην εφαρμογή και η αντίστοιχη διοικητική εξέλιξη κάθε μίας αποτυπώνονται παρακάτω:

α. Σχ. Αξκών
Αφορά τους αποφοίτους της Σχολής Αξιωματικών Αστυνομίας, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία Α όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΕΙ στο παλιό μισθολόγιο).
Για τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη που διανύθηκαν σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.

β. Αξ. ΤΕΜΑ  (αξιωματικοί ΤΕΜΑ)
Αφορά τους αποφοίτους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, οι οποίοι γίνονται αξιωματικοί και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο με το νέο μισθολόγιο (αντιστοιχία με προέλευση ΑΣΣΥ στο παλιό μισθολόγιο).
kratiseis-sintaksis-efkaΓια τον ακριβή υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών πρέπει να συμπληρώνεται ο πίνακας Ε της εφαρμογής, όπου εισάγονται τα έτη σε κάθε διοικητικό βαθμό για όλη τη θητεία του ενδιαφερόμενου.
Δεν χρειάζεται εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα, ούτε της αποφοίτησης από τo ΤΕΜΑ, διότι όλοι οι χρόνοι προαγωγής προκύπτουν από τη διοικητική εξέλιξη του πίνακα Ε.


γ. Σχ. Αρχφκων  (σχολή Αρχιφυλάκων)
Αφορά τους αστυνομικούς που φοιτούν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, οι οποίοι εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β’ και ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή το έτος φοίτησης στη σχολή είναι τυχαίο, απαιτείται η εισαγωγή της ημερομηνίας ονομασίας σε Αρχιφύλακα (αποφοίτηση), με βάση την οποία η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τις ακόλουθες προαγωγές:
1. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 5 έτη (χωρίς πτυχίο) ή 3 έτη για αποφοίτους ΤΕΙ ή 2 έτη για αποφοίτους ΑΕΙ.
2. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 26 έτη υπηρεσίας ή τουλάχιστον 22 έτη και 11 έτη Ανθυπαστυνόμου (όποιο έρθει πρώτο).
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ μετά από 4 έτη.
4. Προαγωγή σε Αστυνόμο Β’ στα 35 έτη υπηρεσίας (ή κατά την αποστρατεία με όριο ηλικίας).

δ. Αστυφύλακες ΑΥ  (ανακριτικοί υπάλληλοι)
Αφορά τους αστυφύλακες που δεν έχουν φοιτήσει σε καμία από τις ανωτέρω σχολές, ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη την ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 10 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 15 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Ανθυπαστυνόμο μετά από 25 έτη υπηρεσίας.
4. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Α’ στα 35 έτη υπηρεσίας (ή κατά την αποστρατεία με όριο ηλικίας).

ε. Αστυφύλακες ΜΑΥ  (μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Αφορά τους αστυφύλακες που δεν έχουν φοιτήσει σε καμία από τις ανωτέρω σχολές, ανήκουν στην κατηγορία Β όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο και η εφαρμογή λαμβάνει υπόψη την ακόλουθη σταθερή εξέλιξη:
1. Προαγωγή σε Υπαρχιφύλακα μετά από 12 έτη υπηρεσίας.
2. Προαγωγή σε Αρχιφύλακα μετά από 16 έτη υπηρεσίας.
3. Προαγωγή σε Υπαστυνόμο Β’ στα 33 έτη υπηρεσίας (ή κατά την αποστρατεία με όριο ηλικίας).

στ. Σφ/Σχ.Αρχφ  (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί σχολής Αρχιφυλάκων)
Η διοικητική εξέλιξη των ανωτέρω είναι ίδια με των υπολοίπων αστυνομικών της παρ. (γ) ανωτέρω, με τη βασική διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.
Επειδή όμως στο νέο μισθολόγιο δεν υπάρχουν κλιμάκια κατηγορίας Γ για αξιωματικούς, επί του παρόντος η εφαρμογή περιορίζει τον καταληκτικό βαθμό σε Ανθυπαστυνόμο (ισχύει η ίδια εκκρεμότητα με τους ΕΜΘ στρατιωτικούς που γίνονται αξιωματικοί).

ζ. Σφ/Ασ.ΜΑΥ   (συνοριοφύλακες / ειδικοί φρουροί μη ανακριτικοί υπάλληλοι)
Η διοικητική εξέλιξη των ανωτέρω είναι ακριβώς ίδια με των υπολοίπων αστυνομικών της παρ. (ε) ανωτέρω, με τη βασική διαφορά ότι ανήκουν στην κατηγορία Γ όσον αφορά το κλιμάκιο που δικαιούνται με το νέο μισθολόγιο.


Η καταγραφή των ανωτέρω παραμέτρων γίνεται αφενός για τη σωστή επιλογή προέλευσης στην εφαρμογή υπολογισμού σύνταξης, αφετέρου για τη συμπλήρωση ή διόρθωση δεδομένων εάν απαιτείται. Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από συναδέλφους αστυνομικούς και από το διαδίκτυο, χωρίς όμως να διαθέτω πλήρη γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.