Βελτίωση υπολογισμού προαγωγών Λμφκων Λ.Σ.

Βελτιώθηκε ο αυτόματος υπολογισμός των διοικητικών προαγωγών στο Λιμενικό Σώμα ειδικά για τους Λιμενοφύλακες.
Λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά όλες οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες επηρεάζουν τις υπολογιζόμενες προαγωγές στις εφαρμογές Σύνταξη ΛΣ και Εφάπαξ ΕΛΟΑΝ / ΤΑΛΣ για προέλευση Λιμενοφύλακας.
(Υπενθυμίζεται ότι για τις προελεύσεις Σχολή Αξκών & Υπξκών οι προαγωγές εισάγονται από τους χρήστες)

Α. Προσμέτρηση θητείας (από 2017)
Με το Ν.4504/17 η ύπαρξη θητείας (εφόσον ήταν τυπικό προσόν κατάταξης) μειώνει κατά ένα έτος το χρόνο παραμονής στο βαθμό Λιμενοφύλακα –> Άρθρο 65 παρ. 2 Ν.4504/17
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2017), αλλά μειώνεται κατά ένα έτος ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2017 και μετά.

Β. Προσμέτρηση πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (από 2018)
Με το Ν.4532/18 η προϋπηρεσία πενταετίας ΟΠΥ – ΕΠΥ (εφόσον ήταν προσόν μοριοδότησης) μετράει για το χρόνο βαθμολογικής προαγωγής –> Άρθρο 23 Ν.4532/18
Η αλλαγή αυτή δεν είναι αναδρομική (δεν αλλάζουν οι βαθμοί πριν το 2018), αλλά μειώνεται κατά πέντε έτη ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις μελλοντικές προαγωγές από το 2018 και μετά.

Γ. Προσμέτρηση πτυχίου ΑΕΙ (από 2020)
Με το Ν.4676/20 δόθηκε ένας επιπλέον βαθμός στους Λιμενοφύλακες –> Άρθρο 28 παρ. 2 & 3 Ν.4676/20
1. Προαγωγή σε Υποπλοίαρχο με 5 έτη Ανθχου ή 34 χρόνια υπηρεσίας για απόφοιτους ΑΕΙ.
2. Προαγωγή σε Ανθυποπλοίαρχο με 5 έτη Σμρου ή 30 χρόνια υπηρεσίας για τους υπόλοιπους.

Δ. Υπολογισμοί στις εφαρμογές
1. Όλες οι παραπάνω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά, δηλαδή απόφοιτος ΑΕΙ με θητεία προάγεται σε Υποπλοίαρχο στα 33 έτη υπηρεσίας (αντί για 34 έτη χωρίς θητεία) –> Θητεία + ΑΕΙ = Υπχος 33 έτη

2. Τυχόν θητεία ή/και ΑΕΙ επηρεάζουν τις προαγωγές και τις αποδοχές ασχέτως αναγνώρισης, οπότε οι μήνες θητείας και ΑΕΙ πρέπει να εισάγονται πάντα (άσχετα εάν αναγνωρίστηκαν ή όχι), όπως στο παράδειγμα της ανωτέρω παρ. Δ.1.

3. Προστέθηκε νέο πεδίο για την προϋπηρεσία πενταετούς θητείας –> Εισαγωγή πενταετίας ΟΠΥ-ΕΠΥ
Επιλέγοντας ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο υλοποιούνται τα παρακάτω:
α. Προστίθενται 5 έτη στη συντάξιμη υπηρεσία, αυξάνοντας το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης.
β. Προστίθενται 5 έτη στο μέρισμα ΜΤΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΜΤΣ) μεταφέρονται στο ΜΤΝ.
γ. Προστίθενται 5 έτη στο εφάπαξ ΕΛΟΑΝ, διότι οι αντίστοιχες εισφορές (πχ. υπέρ ΕΛΟΑΣ) μεταφέρονται στο ΕΛΟΑΝ.
δ. Στο εφάπαξ ΤΑΛΣ δεν προστίθεται επιπλέον χρόνος αφού κατά την πενταετία ΟΠΥ δεν κρατούνταν εισφορές υπέρ ΤΑΛΣ, αλλά η πενταετής θητεία επηρεάζει έμμεσα το εφάπαξ γιατί αλλάζουν τα έτη προαγωγών και ο αποστρατευτικός βαθμός.

Τα σχόλια είναι κλειστά.