Μετάταξη στρατιωτικών από υπξκός σε αξκός

Βελτιώθηκε ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων για στρατιωτικούς με μετάταξη από υπξκός σε αξκός.
Πλέον με την επιλογή [Υπ –> Αξκός] εμφανίζεται νέο πεδίο “Ημ/νία Ανθλγού” και υπάρχουν οι κάτωθι 2 περιπτώσεις:

α. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μέχρι το 2001.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μέσο όρο αποδοχών δεν έχουν καμία σημασία οι αποδοχές πριν το 2002 (οι βαθμοί υπξκού), στον πίνακα προαγωγών συμπληρώνονται μόνο τα έτη ανά βαθμό αξκού –> Ονομασία αξκού έως 2001
Εννοείται φυσικά ότι τα συντάξιμα έτη υπολογίζονται κανονικά από την ημερομηνία κατάταξης.

β. Ημερομηνία μετάταξης (ονομασία σε αξκό) μετά το 2002.
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται όλες οι προαγωγές (υπξκού και αξκού) και ανάλογα με τα έτη που εισάγονται η εφαρμογή αποκρύπτει πλέον τους βαθμούς που προσπεράστηκαν.
Πχ. για μετάταξη από Αλχίας σε Ανθλγό παραλείπεται ο βαθμός Ανθστή –> Ονομασία αξκού από 2002

Οι νέες σελίδες έχουν ημερομηνία έκδοσης 12-5-2024 και θα πρέπει να πατήσετε Control + F5 για την ανανέωσή τους.
Στη συνέχεια ελέγξτε ξανά όλα τα λευκά πεδία ώστε να είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.