Βελτιώσεις στον υπολογισμό σύνταξης Πυροσβεστών

Με αφορμή απορίες συναδέλφων, βελτιώθηκε η εισαγωγή δεδομένων και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων στη σελίδα σύνταξης Πυροσβεστών.

Πλέον η εισαγωγή του χρόνου Θητείας και προϋπηρεσίας ΙΚΑ γίνεται ξεχωριστά. Εάν η ημ/νία εγγραφής στο Πυροσβ. Σώμα είναι μετά την 1-1-1993, γίνεται αρχικός έλεγχος εάν ο ενδιαφερόμενος ασφαλίστηκε πρώτη φορά πριν τις 31-12-1992, συνυπολογίζοντας το χρόνο ασφάλισης του ΙΚΑ.
Επιπρόσθετα γίνεται πρόχειρος έλεγχος του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν απαιτείται η υποχρεωτική αναγνώριση ελάχιστων ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ (για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014).

Επίσης προστέθηκε υπολογισμός του κόστους των εισφορών αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας και της θητείας, όσον αφορά τη σύνταξη.
Ο υπολογισμός γίνετε αυτόματα όταν επιλέγετε να εισάγετε Μάχιμη 5ετία ή Θητεία στη στήλη “Προσαύξηση”.

Τέλος στα δεξιά εμφανίζονται όλες οι πρόσθετες εισφορές αναγνωρίσεων ετών, χωρισμένες σε 3 πίνακες (Σύνταξη, ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ).
Πχ. εάν κάποιος θέλει να αναγνωρίσει τη θητεία (πέρα από τη Σύνταξη) και στα Ταμεία, θα πρέπει να εισάγει απάντηση ΝΑΙ στα 2 πεδία ΜΤΠΥ και ΤΕΑΥΠΣ στη στήλη “Αναγν. στα Ταμεία”. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν 3 διαφορετικές εισφορές για την αναγνώριση της θητείας (διαβάστε σχετικά την ερώτηση Νο 4.1 στη σελίδα FAQ) και υπολογίζονται οι ανάλογες εισφορές στους πίνακες δεξιά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.