Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ

Με πρόσφατη απόφασή του το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποστρατείας (παραίτηση), προκειμένου ο ασφαλισμένος να δικαιούται μέρισμα.
Εάν δεν υπάρχουν τα ελάχιστα έτη μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, πρέπει ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει υποχρεωτικά κάποια έτη (μάχιμη 5ετία / σπουδές / θητεία), διότι εάν δεν το κάνει το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στα 67 έτη!
Η σχετική απόφαση υπάρχει εδώ: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ
Τα ελάχιστα έτη μετοχικής σχέσης στο ΤΕΑΠΑΣΑ αναφέρονται στην ερώτηση 4.5 στις FAQ.

Ουσιαστικά γίνεται σχεδόν υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας και στο ΤΕΑΠΑΣΑ (πέραν της αναγνώρισης για τη σύνταξη) για όσους φεύγουν με λίγα έτη υπηρεσίας. Επίσης αφορά και τους τρίτεκνους όπου σε ορισμένες περιπτώσεις κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης αλλά όχι δικαίωμα λήψης μερίσματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν επιπλέον έτη (πέραν της 5ετίας) όπως θητεία ή/και σπουδές, ενώ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα για τις τρίτεκνες γυναίκες που δεν έχουν θητεία να αναγνωρίσουν!

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής για ελάχιστα έτη ασφάλισης, η έναρξη της επικουρικής σύνταξης θα αρχίζει μαζί με τη χορήγηση της κύριας σύνταξης μόνο εάν υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης χρόνου κατά τη διαγραφή από το Σώμα και εφόσον εξοφληθεί το συνολικό ποσό εξαγοράς εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωση από το ταμείο.
Αλλιώς το επικουρικό δίνεται μετά την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής (τα προηγούμενα επικουρικά χάνονται).

Τροποποιήθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης Αστυνομίας και Πυροσβεστικής (νέα ημ/νία 1-7-2013), ώστε πλέον το μέρισμα από το ΤΕΑΠΑΣΑ να υπολογίζεται μόνο εφόσον αναγνωριστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη κατά περίπτωση!

Τα σχόλια είναι κλειστά.