Λάθος υπολογισμός μείωσης φόρου εγγάμων

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) η ετήσια μείωση φόρου εξαρτάται από τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Η μείωση φόρου που προκύπτει από το άρθρο 112 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου είναι η εξής:
α. 1.900 € για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
β. 1.950 € για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
γ. 2.000 € για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
δ. 2.100 € για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Δηλαδή για πάνω από 3 εξαρτώμενα τέκνα ισχύει η ίδια μείωση φόρου (2.100 €) που ίσχυε για όλους με τις προηγούμενες διατάξεις.

Λανθασμένη μείωση φόρου από το ΓΛΚ
Πρόσφατα σε πολλά σχόλια αναφέρθηκε ότι στα ενημερωτικά σύνταξης Ιουλίου του ΓΛΚ υπήρξε αύξηση του φόρου σε τρίτεκνους, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω ο φόρος έπρεπε να παραμείνει ο ίδιος όπως πριν.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε αύξηση του φόρου σε συναδέλφους με 1 ή 2 παιδιά, όπου ελήφθη υπόψη ετήσια μείωση φόρου αγάμου (1.900 €), αντί για 1.950 ή 2.000 € κατά περίπτωση (για 1 ή 2 παιδιά αντίστοιχα).
Ουσιαστικά φαίνεται ότι το ΓΛΚ δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων για τη μείωση του φόρου.

Παρά το γεγονός ότι ο μηνιαίος φόρος είναι λανθασμένος (μεγαλύτερος του κανονικού), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χάσουν τελικά κάποιο ποσό, διότι με τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις (έτους 2017) θα ληφθεί υπόψη η σωστή μείωση ετήσιου φόρου λόγω τέκνων και θα υπάρξει επιστροφή του αυξημένου φόρου που πληρώθηκε.

Για να καλυφθούν οι ανωτέρω περιπτώσεις τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης με προσθήκη στο πεδίο “Οικογεν. Κατάσταση” νέας ένδειξης [Διαζευγμ.] (=Διαζευγμένος), ώστε για αυτές τις περιπτώσεις να συμφωνούν τα αποτελέσματα με την ανάλυση του ΓΛΚ.
Σε όσους συναδέλφους συνεχίζεται ο λανθασμένος υπολογισμός της μείωσης φόρου από το ΓΛΚ (χωρίς τα τέκνα), θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο [Οικογ. κατάσταση] την ένδειξη [Διαζευγμ.] σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν έχουν χωρίσει!

Προσθήκη Απρίλιος 2017: Σύμφωνα με σχόλια συναδέλφων στην ενότητα [Φορολογία], σε όσους το ΓΛΚ παρακρατούσε λανθασμένα μεγαλύτερο φόρο (σαν να ήταν διαζευγμένοι), στην εκκαθάριση της δήλωσης έγινε τελικά επιστροφή φόρου με βάση την προβλεπόμενη μείωση φόρου (εγγάμου με παιδιά).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.