Αλλαγή φορολογίας στα ενημερωτικά ΓΛΚ

Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (Ν.4387/16) η ετήσια μείωση φόρου εξαρτάται από τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων:
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4387/year/2016/article/112/paragraph/2

Η μείωση φόρου που προκύπτει κατά την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου 112 παρ. 2 είναι η εξής:
α. 1.900 € για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
β. 1.950 € για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
γ. 2.000 € για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
δ. 2.100 € για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Δηλαδή για πάνω από 3 εξαρτώμενα τέκνα ισχύει η ίδια μείωση φόρου (2.100 €) που ίσχυε για όλους με τις προηγούμενες διατάξεις.

Παρά ταύτα, σε πολλά σχόλια αναφέρθηκε ότι στα πρόσφατα ενημερωτικά σύνταξης Ιουλίου του ΓΛΚ υπήρξε αύξηση του φόρου σε τρίτεκνους, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω ο φόρος έπρεπε να παραμείνει ο ίδιος όπως πριν.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε αύξηση του φόρου σε συναδέλφους με 1 ή 2 παιδιά, όπου ελήφθη υπόψη ετήσια μείωση φόρου αγάμου (1.900 €), αντί για 1.950 ή 2.000 € κατά περίπτωση (για 1 ή 2 παιδιά αντίστοιχα).

Περίπτωση 1: Διαζευγμένοι
Εξαιρώντας την περίπτωση να έκανε λάθος το ΓΛΚ, πιθανώς ο ένοχος είναι η κάτωθι εγκύκλιος που γνωστοποιήθηκε μόλις σήμερα:
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/112694/prosafksimeni-ekptosi-forou-logo-teknon-kai-stis-syzygous
όπου προβλέπεται ότι οι διαζευγμένοι σύζυγοι δικαιούνται την αυξημένη μείωση φόρου μόνο εάν έχουν την επιμέλεια των τέκνων.
Εάν ο διαζευγμένος δεν έχει την επιμέλεια των τέκνων, τότε η μείωση φόρου που υπολογίζεται είναι αυτή του αγάμου (1.900 €).

Περίπτωση 2: Σύζυγοι ΔΥ
Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ακριβώς το γεγονός της έκδοσης της ανωτέρω εγκυκλίου στις 27-6-2016, όπου καθορίζεται ότι τη μείωση φόρου τη δικαιούνται εξίσου και οι 2 γονείς. Πριν να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, είναι πιθανόν οι υπηρεσίες να υπολόγισαν μόνο στον ένα από τους 2 γονείς το αυξημένο αφορολόγητο (οι συντάξεις είχαν αναρτηθεί ήδη από τις 20-6-2016).
Η εξήγηση αυτή θα ισχύει εάν όσοι είχαν μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο αύξηση φόρου, έχουν συζύγους που εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εφαρμόστηκε η πρόβλεψη του νόμου μόνο σε αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση το λάθος θα διορθωθεί (λογικά) στην επόμενη μισθοδοσία.

Περίπτωση 3: Λανθασμένη μείωση φόρου από το ΓΛΚ (ΙΣΧΥΕΙ)
Σε πολλούς συναδέλφους (που δεν ανήκουν στις ανωτέρω περιπτώσεις) συνεχίζεται ο λανθασμένος υπολογισμός της μείωσης φόρου από το ΓΛΚ χωρίς να συνυπολογίζεται η ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων.
Παρά το γεγονός ότι ο μηνιαίος φόρος είναι λανθασμένος (μεγαλύτερος του κανονικού), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χάσουν τελικά κάποιο ποσό, διότι με τις φορολογικές δηλώσεις έτους 2017 θα ληφθεί υπόψη η σωστή μείωση ετήσιου φόρου λόγω τέκνων και θα υπάρξει επιστροφή του αυξημένου φόρου που πληρώθηκε.

Για να καλυφθούν οι ανωτέρω περιπτώσεις τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης με προσθήκη στο πεδίο “Οικογεν. Κατάσταση” νέας ένδειξης [Διαζευγμ.] (Διαζευγμένος), ώστε για αυτές τις περιπτώσεις να συμφωνούν τα αποτελέσματα με την ανάλυση του ΓΛΚ.
Σε όσους συναδέλφους συνεχίζεται ο λανθασμένος υπολογισμός της μείωσης φόρου από το ΓΛΚ (χωρίς τα τέκνα), θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο [Οικογ. κατάσταση] την ένδειξη [Διαζευγμ.] σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν έχουν χωρίσει!

Προσθήκη Απρίλιος 2017: Σύμφωνα με σχόλια συναδέλφων στην ενότητα [Φορολογία], σε όσους το ΓΛΚ παρακρατούσε λανθασμένα μεγαλύτερο φόρο (σαν να ήταν διαζευγμένοι), στην εκκαθάριση της δήλωσης έγινε τελικά επιστροφή φόρου με βάση την προβλεπόμενη μείωση φόρου (εγγάμου με παιδιά).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.