Λάθος υπολογισμός μείωσης φόρου εγγάμων

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 (νέο ασφαλιστικό) η ετήσια μείωση φόρου εξαρτάται από τα προστατευόμενα τέκνα.

Η μείωση φόρου που προκύπτει από το άρθρο 112 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου είναι η εξής:
α. 1.900 € για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
β. 1.950 € για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
γ. 2.000 € για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
δ. 2.100 € για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Λανθασμένη μείωση φόρου από το ΓΛΚ
Πρόσφατα σε πολλά σχόλια αναφέρθηκε ότι στα ενημερωτικά σύνταξης Ιουλίου του ΓΛΚ υπήρξε αύξηση του φόρου σε τρίτεκνους, ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω ο φόρος έπρεπε να παραμείνει ο ίδιος όπως πριν.
Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση φόρου σε συναδέλφους με 1 ή 2 παιδιά, όπου υπολογίστηκε ετήσια μείωση φόρου αγάμου (1.900 €), αντί για 1.950 ή 2.000 € κατά περίπτωση (για 1 ή 2 παιδιά αντίστοιχα).
Ουσιαστικά φαίνεται ότι το ΓΛΚ δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων για τη μείωση του φόρου.

Παρά το γεγονός ότι ο μηνιαίος φόρος είναι λανθασμένος (μεγαλύτερος του κανονικού), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χάσουν τελικά κάποιο ποσό, διότι με τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις (έτους 2017) θα ληφθεί υπόψη η σωστή μείωση ετήσιου φόρου λόγω τέκνων και θα υπάρξει επιστροφή του αυξημένου φόρου που πληρώθηκε.

Προσθήκη Απρίλιος 2017: Σύμφωνα με σχόλια συναδέλφων στην ενότητα [Φορολογία], σε όσους το ΓΛΚ παρακρατούσε λανθασμένα μεγαλύτερο φόρο (σαν να μην είχαν παιδιά), στην εκκαθάριση της δήλωσης έγινε τελικά επιστροφή φόρου με βάση την προβλεπόμενη μείωση φόρου εγγάμων με τέκνα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.