Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

Αλλαγή ποσοστών κρατήσεων – εισφορών και δικαιώματος εγγραφής βοηθήματος ΒΟΕΑ ΜΤΝ, για το εν ενεργεία προσωπικό και απόστρατους Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Επικουρικές συντάξεις N.4387 – εφαρμογή

Επικουρική σύνταξη Σωμάτων Ασφαλείας – ο επανακαθορισμός σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό Ν.4387 κανονικά οδηγεί σε αύξηση και όχι μείωση του πληρωτέου ποσού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέα επικουρική σύνταξη Σωμάτων Ασφαλείας

Εάν εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το προβλεπόμενο από το ΕΤΕΑ ποσοστό αναπλήρωσης 0,0045/έτος, θα πρέπει να αυξηθούν τα επικουρικά όλων των αστυνομικών ασχέτως ύψους σύνταξης!

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αναπροσαρμογή μερισμάτων λόγω “παγώματος” μισθών

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία αναπροσαρμόζονται τα μερίσματα ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ για ημερομηνία διαγραφής / αποστρατείας από 1-7-2011 έως 31-7-2012 (πάγωμα μισθών), με βάση το σωστό αποστρατευτικό βαθμό και χρονοεπίδομα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Φορολόγηση εισφορών ΒΟΕΑ στο μέρισμα ΜΤΝ

Το συνολικό ποσό του παρακρατούμενου φόρου στις αποδοχές αποσράτων Ναυτικού ήταν αυξημένο σε σχέση με τα άλλα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ και ΜΤΑ), για το Δεκέμβριο 2015.
Η μοναδική (λογική) εξήγηση είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το μέρισμα ΜΤΝ, οι εισφορές ΒΟΕΑ δεν εκπίπτουν πλέον από το φορολογητέο εισόδημα, αλλά φορολογούνται κανονικά με 22% όπως τα υπόλοιπα εισοδήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ

Ένταξη ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και εφαρμογή νέας εισφοράς περίθαλψης 6% στο δεύτερο μέρισμα από το επικουρικό ταμείο (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Οικονομικές επιπτώσεις νέων μέτρων 2015

Μείωση συντάξεων στρατιωτικών και επικουρικών ωμάτων Ασφαλείας λόγω των πρόσφατων νέων μέτρων 2015 (τρίτο μνημόνιο).

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Καθορισμός μερισμάτων για το 2015

Έχουμε ήδη τις πρώτες πληροφορίες για το πως αναμένεται να κινηθούν τα μερίσματα το τρέχον έτος. Όπως είναι γνωστό το ύψος του μερίσματος του κάθε ταμείου προκύπτει από την απλή διαίρεση των ετήσιων εσόδων του διά τον αριθμό των δικαιωμάτων των μετόχων. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα αναπροσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη του κάθε ταμείου. Μέχρι σήμερα ισχύουν τα εξής (η ανάρτηση θα ανανεώνεται εάν υπάρχουν εξελίξεις): ΣΤΡΑΤΟΣ: α) Μετά το πέρας των αναδρομικών κρατήσεων, το μέρισμα ΜΤΣ επανήλθε στα 4,9865 € (μεσοσταθμική τιμή 2014). β) Το μέρισμα ΕΚΟΕΜΣ μειώνεται κατά 5% από 1-3-2015 σύμφωνα με…

Διαβάστε τη συνέχεια >>