Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ

Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (άρθρο 2, παρ. Ε, υποπαρ. Ε2, εδάφιο 2) που ψηφίστηκε τον Αύγουστο ισχύουν τα ακόλουθα:
“Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύουν:
α) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ
β) o Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.   ……”

Η πρώτη άμεση επίπτωση ήταν η παύση χορήγησης δανείων από το ΤΕΑΥΠΣ, λόγω της ένταξης στο ΕΤΕΑ:
http://www.teapasa.gr/index.php/14-tameio/296-teayps-pausi-xorigishs-daneion

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλά και σχόλια συναδέλφων, οι επικουρικοί τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ θα αρχίσουν την παρακράτηση εισφοράς περίθαλψης 6% στα μερίσματα από τον Οκτώβριο 2015.
Οι προηγούμενες οφειλές από την ημ/νία ισχύος του νόμου (1-7-2015) θα κρατηθούν αναδρομικά.
Ενημερώθηκαν οι αντίστοιχες σελίδες υπολογισμού σύνταξης και περιελήφθη η νέα εισφορά στο δεύτερο μέρισμα.

Άρα θα επιβάλλεται εισφορά 6% σε ένα από τα δύο βοηθήματα που λαμβάνουν τα Σώματα Ασφαλείας ως εξής:
α. Δεν κρατείται εισφορά περίθαλψης στο ΜΤΣ (μέρισμα τ.Χ/Φ), ούτε στο ΜΤΠΥ (μέρισμα τ.ΑΠ και ΠΣ).
β. Κρατείται περίθαλψη 6% στο ΤΕΑΕΧ (επικουρικό τ.Χ/Φ), ΤΕΑΥΑΠ (επικουρικό τ.ΑΠ) και ΤΕΑΥΠΣ (επικουρικό ΠΣ).

Δηλαδή τα ταμεία που έχουν αρχικό γράμμα το “Μ” (Μετοχικό) δεν εμπίπτουν στη νέα εισφορά περίθαλψης, η οποία επιβάλλεται μόνο στα ταμεία που περιέχουν το γράμμα “Ε” (Επικουρικό)!

Τα σχόλια είναι κλειστά.