Χωρίς σημασία η κράτηση Ν.4093 στο μέρισμα

Δεν έχει νόημα κάποιος να ελπίζει σε κατάργηση της κράτησης του Ν.4093 στα μερίσματα, διότι στη συνέχεια τα μετοχικά ταμεία θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν αυτό το έσοδο με ισόποση μείωση του μερίσματος, προκειμένου να έχουν το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αύξηση οικονομικού βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ

Αλλαγή τρόπου υπολογισμού των δικαιούμενων μεριδίων ΕΚΟΕΜΣ, η οποία οδηγεί σε αύξηση του ακαθάριστου ποσού του οικονομικού βοηθήματος.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αλλαγή ποσοστού εισφορών για το ΒΟΕΑ ΜΤΝ

Αλλαγή ποσοστών κρατήσεων – εισφορών και δικαιώματος εγγραφής βοηθήματος ΒΟΕΑ ΜΤΝ, για το εν ενεργεία προσωπικό και απόστρατους Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Επικουρικές συντάξεις N.4387 – εφαρμογή

Επικουρική σύνταξη Σωμάτων Ασφαλείας – ο επανακαθορισμός σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό Ν.4387 κανονικά οδηγεί σε αύξηση και όχι μείωση του πληρωτέου ποσού.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Νέα επικουρική σύνταξη Σωμάτων Ασφαλείας

Εάν εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το προβλεπόμενο από το ΕΤΕΑ ποσοστό αναπλήρωσης 0,0045/έτος, θα πρέπει να αυξηθούν τα επικουρικά όλων των αστυνομικών ασχέτως ύψους σύνταξης!

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Αναπροσαρμογή μερισμάτων λόγω “παγώματος” μισθών

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία αναπροσαρμόζονται τα μερίσματα ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ για ημερομηνία διαγραφής / αποστρατείας από 1-7-2011 έως 31-7-2012 (πάγωμα μισθών), με βάση το σωστό αποστρατευτικό βαθμό και χρονοεπίδομα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Φορολόγηση εισφορών ΒΟΕΑ στο μέρισμα ΜΤΝ

Το συνολικό ποσό του παρακρατούμενου φόρου στις αποδοχές αποσράτων Ναυτικού ήταν αυξημένο σε σχέση με τα άλλα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ και ΜΤΑ), για το Δεκέμβριο 2015.
Η μοναδική (λογική) εξήγηση είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά το μέρισμα ΜΤΝ, οι εισφορές ΒΟΕΑ δεν εκπίπτουν πλέον από το φορολογητέο εισόδημα, αλλά φορολογούνται κανονικά με 22% όπως τα υπόλοιπα εισοδήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια >>

Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ

Ένταξη ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ και εφαρμογή νέας εισφοράς περίθαλψης 6% στο δεύτερο μέρισμα από το επικουρικό ταμείο (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ).

Διαβάστε τη συνέχεια >>