Εφάπαξ στρατιωτικών με νέο μισθολόγιο 2017

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρόσφατα ο συνάδελφος GEORGIOSP: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-155/#comment-59655
αποκάλυψε πρώτος (σε όλο το διαδίκτυο) τις προτάσεις των ταμείων των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) για τον υπολογισμό του εφάπαξ με το νέο μισθολόγιο, οι οποίες περιλαμβάνονται ως τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις (που λογικά θα ψηφισθούν), για διαγραφή μετά την ισχύ του νέου μισθολογίου (1-1-2017) καθορίζουν ως ασφαλιστέες αποδοχές εφάπαξ το άθροισμα [Βασικός Μισθός + Επίδομα Ειδ. Συνθηκών + 176 €].
Επειδή το επίδομα ειδικών συνθηκών εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, το ποσό που ενσωματώνεται στο εφάπαξ είναι το μεγαλύτερο που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στη διάρκεια της θητείας του (ασχέτως πχ. εάν ήταν έγγαμος και χώρισε), όπως ίσχυε παλαιότερα και για το επίδομα εξομάλυνσης.

Με βάση το νέο μισθολόγιο, οι νέες ασφαλιστέες αποδοχές σχεδόν πάντα είναι λίγο μεγαλύτερες από το προηγούμενο άθροισμα παλαιού βασικού και επιδομάτων, κατά συνέπεια το εφάπαξ με τις νέες ρυθμίσεις θα είναι λίγο μεγαλύτερο.
Στη δεύτερη σελίδα της αιτιολογικής έκθεσης του ΓΛΚ, αναφέρεται ότι προκύπτει πρόσθετη ετήσια δαπάνη και για τα 3 στρατιωτικά ταμεία (κατά 1 ~ 1,8 εκατομ. ευρώ), άρα επιβεβαιώνεται αυτή η αύξηση των ποσών εφάπαξ.
Πχ. για τον ΕΛΟΑΑ με μέση ετήσια δαπάνη για εφάπαξ περίπου 30 εκατομμύρια, η πρόσθετη δαπάνη των 1,4 εκατομ. ευρώ μεταφράζεται σε μεσοσταθμική αύξηση 4,7% (= 1,4 / 30).

Προσθήκη 1-3-2018: Η ψηφισθείσα τροπολογία αποτελεί το άρθρο 45 στον ακόλουθο νόμο –> Ν.4509/17 (αρχείο pdf)

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
Από το 2016 το αποδιδόμενο εφάπαξ αποτελείται από 2 τμήματα:
1. Το πρώτο τμήμα είναι το γινόμενο των τελευταίων ασφαλιστέων αποδοχών επί τα έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014.
2. Το δεύτερο τμήμα είναι η επιστροφή των εισφορών εφάπαξ που πληρώνονται από 1-1-2015 και μετά.

Αναβαθμίστηκε η εφαρμογή υπολογισμού εφάπαξ και για τα τρία όπλα (ΕΛΟΑΣ/Ν/Α) με τις ακόλουθες αλλαγές:
α. Προστέθηκε πεδίο προέλευσης, ώστε να υπολογίζονται σωστά οι διοικητικές προαγωγές.
β. Προστέθηκε πίνακας προαγωγών, με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι διοικητικές και μισθολογικές προαγωγές.
γ. Οι αξκοί εισάγουν τα έτη σε κάθε βαθμό και η εφαρμογή υπολογίζει ΕΧΥ, μισθολογικούς βαθμούς και κλιμάκια.
δ. Για τους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ υπολογίζονται αυτόματα όλες οι προαγωγές μέχρι τη διαγραφή.
Ειδικά για τους ΕΠΟΠ προστέθηκε και η δυνατότητα εισαγωγής διετίας ΑΕΙ που αναγνωρίστηκε.
ε. Το τμήμα Α του εφάπαξ προκύπτει από τον τελευταίο μισθό και τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014.
στ. Το τμήμα Β αποτελείται από το άθροισμα όλων των κρατήσεων υπέρ εφάπαξ από 1-1-2015 και μετά.
Για τον καθορισμό των κρατήσεων υπολογίζονται από την εφαρμογή οι μισθολογικοί βαθμοί και το ΕΧΥ με το παλιό μισθολόγιο για τη διετία 2015 ~ 2016, καθώς και τα κλιμάκια νέου μισθολογίου για όλα τα έτη μετά το 2017.
ζ. Η λήξη ασφάλισης του εφάπαξ είναι η τελευταία ημέρα του μήνα πριν τη διαγραφή, οπότε τυχόν προαγωγή κατά τη διάρκεια του μήνα διαγραφής δεν λαμβάνεται υπόψη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.