Εφάπαξ ΤΠΔΥ με το νέο ασφαλιστικό

Σύμφωνα με το Ν.4387/16 τα εφάπαξ των ταμείων που υπάγονται στο ΕΤΕΑΕΠ υπολογίζονται με μαθηματικό τύπο για το διάστημα μέχρι 2013 ή 2014 (ανάλογα το ταμείο) και μετά επιστρέφονται οι εισφορές που παρακρατήθηκαν από το μισθό.
Έτσι και το εφάπαξ ΤΠΔΥ υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο μέχρι το 2013 και μετά το 2014 επιστρέφονται οι εισφορές.

Η διαφορά (σε σχέση με τα ταμεία εφάπαξ του ΤΑΠΑΣΑ) είναι ότι στο ΤΠΔΥ για διαγραφή μετά την 12-5-2016 (ημ/νία ισχύος του Ν.4387/16) δεν λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες αποδοχές πριν από τη διαγραφή, αλλά χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διαγραφής –> Άρθρο 35 παρ. 4 Ν.4387/16

Πχ. για αποστρατεία το 2031, το πρώτο τμήμα του εφάπαξ ΤΠΔΥ θα υπολογιστεί με το μέσο όρο αποδοχών της περιόδου 2009 ~ 2013, δηλαδή με το παλιό μισθολόγιο και με τις αποδοχές μιας εικοσαετίας πριν την αποστρατεία!
Ουσιαστικά πρόκειται για μία έμμεση μείωση του εφάπαξ ΤΠΔΥ χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό αναπλήρωσης (60%).

Αυτή η παράμετρος ενσωματώθηκε στις σελίδες εφάπαξ αστυνομίας και πυροσβεστικής, όπου πλέον για τον υπολογισμό του ΤΠΔΥ χρησιμοποιούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές της πενταετίας 2009 ~ 2013 με το παλιό μισθολόγιο.
Έτσι για το χρόνο από 1-1-2009 ~ 31-7-2012 χρησιμοποιούνται οι βασικοί μισθοί που ίσχυαν τότε (προ μειώσεων), ενώ από 1-8-2012 ~ 31-12-2013 χρησιμοποιούνται οι βασικοί μισθοί που καθορίστηκαν το 2014 (με αποκατάσταση 50%).

ΥΓ. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που αναλύθηκε εδώ: Εγκύκλιος για την ημερομηνία ισχύος του Ν.4387
η παράταση εφαρμογής του Ν.4387/16 μέχρι 30-6-2016 για τους στρατιωτικούς αφορούσε μόνο τη σύνταξη, οπότε για όλα τα υπόλοιπα θέματα (όπως το εφάπαξ) εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Ν.4387 από 13-5-2016.

Τα σχόλια είναι κλειστά.