Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μέχρι και το 2016 για τον υπολογισμό των παροχών των μετοχικών ταμείων στρατού – ναυτικού – αεροπορίας (μέρισμα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ και βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α), χρησιμοποιούνταν οι μισθολογικοί βαθμοί αποστρατείας, με βάση πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ μισθολογικού βαθμού και δικαιούμενου αριθμού μεριδίων.
Με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί και θεσπίστηκαν κλιμάκια βασικού μισθού ανά έτος, οπότε για να υπολογιστούν τα μερίσματα θα έπρεπε να προσαρμοστούν τα δικαιούμενα μερίδια στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Πρόσφατα κατατέθηκε τροπολογία για τον καθορισμό των μερισμάτων των στρατιωτικών ταμείων μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου –> Τροπολογία υπ’ αριθ. 1555/85 της 17-4-2018 για ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ (αποσύρθηκε)
Η τροπολογία τελικά αποσύρθηκε διότι δεν περιλαμβάνονταν ρυθμίσεις για τα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στην ανωτέρω τροπολογία αναφέρεται η αντιστοιχία νέων κλιμακίων μισθοδοσίας και μεριδίων μόνο για το ΜΤΣ και το ΜΤΑ, ενώ με βάση το κείμενο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” οι κάτωθι (πιο ευανάγνωστοι) πίνακες:
anaplirosi-xireias-701. Στρατός Ξηράς – προτεινόμενα μερίδια ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο με βάση την κατηγορία και το κλιμάκιο.
Το μέρισμα ΜΤΣ ισχύει και για τους αστυνομικούς προέλευσης τ.Χ/Φ, διότι ασφαλίζονται (και) στο μετοχικό ταμείο στρατού.
2. Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι το μέρισμα ΜΤΝ θα προσδιορίζεται ανά κατηγορία και ανά κλιμάκιο, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε υπάρχουν πίνακες αντιστοιχίας κλιμακίων & μεριδίων. Επίσης δεν αναφέρεται κάτι για τα μερίδια του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ με το νέο μισθολόγιο, τα οποία ήταν διαφορετικά από τα μερίδια ΜΤΝ.
anaplirosi-xireias-703. Πολεμική Αεροπορία – προτεινόμενα μερίδια ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο με βάση την κατηγορία και το κλιμάκιο.


Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ενημερώθηκαν όλες οι εφαρμογές [Σύνταξη ΓΕΣ ΓΕΑ τ.ΧΦ] και για διαγραφή μετά το 2017 τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ υπολογίζονται με τους νέους πίνακες, με βάση το κλιμάκιο βαθμού αποστρατείας και την προέλευση.
1. Οι νέοι πίνακες καθορίζουν το άρτιο (πλήρες) μέρισμα για 25 έτη μετοχικής σχέσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα από 25 έτη το μέρισμα αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη, με διαφορετικό τρόπο για κάθε ταμείο.
2. Με το παλιό μισθολόγιο δίνονταν μέρισμα επόμενου βαθμού σε σχέση με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό, δηλαδή κάποιος με μισθολογικό βαθμό Λγού έπαιρνε σύνταξη Λοχαγού αλλά μέρισμα Ταγματάρχη. Στην ανωτέρω τροπολογία δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, οπότε το μέρισμα μετά την 1-1-2017 υπολογίζεται στον τελευταίο διοικητικό βαθμό.
3. Στο ΜΤΣ δεν υπήρχε κατηγορία μεριδίων μερίσματος για τους μισθολογικούς βαθμούς Αλχία και Ταξχου.
Για το λόγο αυτό όσοι κατείχαν μισθολογικό βαθμό Αλχία, Σχη και Ταξχου λαμβάνουν μέρισμα του μεθεπόμενου βαθμού και όχι του επόμενου που προβλέπεται για τους υπόλοιπους βαθμούς. Με τη νέα διάταξη προστέθηκε αντιστοιχία μεριδίων για βαθμούς Αρχιλοχία & Ταξιάρχου, οπότε για όσους λαμβάνουν μέρισμα μεθεπόμενου βαθμού πρέπει να μειωθεί το μέρισμα στον επόμενο βαθμό.
Κυρίως αφορά το μισθολογικό βαθμό Συνταγματάρχη που λαμβάνει μέρισμα Υποστρατήγου και θα μειωθεί σε Ταξιάρχου, καθώς και το βαθμό Ταξιάρχου που λαμβάνει μέρισμα Αντιστρατήγου και θα μειωθεί σε Υποστρατήγου.
Τα εν λόγω καταβαλλόμενα μερίσματα θα αναπροσαρμοστούν από 31-5-2018 (μέρισμα Ιουνίου) και όχι αναδρομικά.
4. Επί του παρόντος δεν ενημερώθηκε η σελίδα [Σύνταξη ΓΕΝ], διότι η διάταξη που αναφέρεται ειδικά στο ΜΤΝ είναι ασαφής χωρίς να παρατίθεται αντιστοιχία κλιμακίων – μεριδίων (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και στο ΜΤΑ) και οποιαδήποτε ερμηνεία θα ήταν παρακινδυνευμένη, καθώς θα οδηγούσε σε λάθος υπολογισμό των νέων μερισμάτων και του ΒΟΕΑ.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΕΑ
neo-misthologio-merisma-BOEAΜε βάση το μέρισμα υπολογίζεται και το βοήθημα ΒΟΕΑ τέκνου σε ηλικία 25 ετών.
Για να υπολογιστεί οποιοδήποτε ΒΟΕΑ σε περίπτωση που ο γονέας παραμένει εν ενεργεία, αρκεί να συμπληρωθεί η σελίδα σύνταξης με τον διοικητικό βαθμό που δικαιούται ο γονέας κατά την ημερομηνία που το παιδί συμπληρώσει ηλικία 25 ετών.
Προκειμένου να μη γίνει έλεγχος για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, θα πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο [Β. Αιτία Συνταξιοδότησης –> Ηλικία – 35ετία – Κρίσεις] σύμφωνα με το υπόδειγμα στα αριστερά.

Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Από μία πρόχειρη ανάλυση των νέων μερισμάτων, προκύπτει ότι τα ταμεία προσπάθησαν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όμως φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό για όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ παλαιών μισθολογικών βαθμών και νέων κλιμακίων.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δικαιούνται περίπου τα ίδια μερίδια (άρα και το ίδιο μέρισμα) όπως και πριν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το μέρισμα αυξάνεται ή μειώνεται, όπως έγινε και με τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

Προκειμένου να γίνει σύγκριση στο enstoloi.net μεταξύ παλιών και νέων μερισμάτων, θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα οι ημερομηνίες κατάταξης / διαγραφής αλλά και ο (κατηργημένος) μισθολογικός βαθμός.
Πχ. κάποιος που κατετάγη το 1989 και διαγράφεται το 2018 μπορεί να δει στη σελίδα το μέρισμα μόνο με το νέο μισθολόγιο.
Εάν θέλει να μάθει (απλά ενημερωτικά) το μέρισμα που ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο, πρέπει να εισάγει ως κατάταξη / διαγραφή τα έτη 1987 / 2016 αντίστοιχα (μετατόπιση διαγραφής πριν το 2017) και επίσης να εισάγει το μισθολογικό βαθμό που προβλεπόταν με το παλιό μισθολόγιο κατά τη διαγραφή του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.