Υπολογισμός σύνταξης ΕΦΚΑ

Α. Το νέο ασφαλιστικό προβλέπει τον υπολογισμό της σύνταξης ΕΦΚΑ με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως τη διαγραφή, με αναπροσαρμογή των αποδοχών κάθε έτους με συντελεστές που θα εκδοθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Έτσι αναβαθμίστηκαν όλες οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης και πλέον για τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών χρησιμοποιούνται όλα τα μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και τα επιδόματα όπως ίσχυαν κάθε χρονιά, ενώ όλα τα ποσά αναπροσαρμόζονται με βάση τους ετήσιους πληθωρισμούς που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ.

Β. Διαδικασία καθορισμού μέσου όρου αποδοχών στις εφαρμογές σύνταξης
Για να καθοριστεί ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002, στο site γίνονται κατά σειρά οι κάτωθι υπολογισμοί:
1. Για προέλευση ΕΜΘ / ΕΠΟΠ / Αστυφύλακες ΜΑΥ – ΑΥ /  Πυροσβέστες ΜΠΣ / Λιμενοφύλακες υπολογίζονται αυτόματα και ο διοικητικός και ο μισθολογικός βαθμός κάθε έτους.
Για όλους τους υπόλοιπους συμπληρώνεται από τον χρήστη ο πίνακας διοικητικής εξέλιξης, με βάση τον οποίο υπολογίζεται στη συνέχεια αυτόματα ο μισθολογικός βαθμός κάθε έτους.
2. Χρησιμοποιείται το εκάστοτε ισχύον παλαιό μισθολόγιο από 2002 ~ 2016 (βασικός Ανθλγού 650 € το 2002, 681 € το 2003 κλπ, έως 899 € το 2009 και μείωση σε 887 € από 1-8-2012 έως 31-12-2016).
3. Υπολογίζονται για κάθε έτος ξεχωριστά όλα τα επιδόματα στο μισθό με βάση το διοικητικό ή μισθολογικό βαθμό (εξομάλυνσης, απασχόλησης, ευθύνης κλπ) με το ποσό που προβλεπόταν στο εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο.
4. Για παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2003 συνυπολογίζεται ποσό 176 € ή το επίδομα ευθύνης για ανωτάτους αξκούς.
5. Υπολογίζεται το οικογενειακό επίδομα μέχρι το 2011 (35 € + επίδομα τέκνων) και από το 2012 μόνο το επίδομα τέκνων.
6. Λαμβάνονται υπόψη τα πλήρη δώρα μισθού μέχρι 31-5-2010 και τα μειωμένα κατ’ αποκοπήν δώρα από 2010 έως 2012.
7. Προστίθεται το επίδομα ειδικών συνθηκών από 1-9-2005 (14,40 €), αυξανόμενο σταδιακά έως την 1-9-2008 (71,92 €).
8. Υπολογίζεται η μείωση όλων των επιδομάτων το 2010 σε δύο φάσεις (12% από 1-1-2010 και επιπλέον 8% από 1-6-2010).
9. Μειώνεται το επίδομα ειδικής απασχόλησης κατά 10% από 1-7-2011.
10. Εφαρμόζεται πάγωμα μισθών από 1-7-2011 έως 1-8-2012 χωρίς αύξηση μισθολογικού βαθμού / ΕΧΥ αυτή την περίοδο.
11. Μειώνονται περαιτέρω οι βασικοί μισθοί και όλα τα επιδόματα, σύμφωνα με το μισθολόγιο που ισχύει από 1-8-2012.
12. Μετά το 2017 υπολογίζεται αυτόματα σε κάθε έτος το κλιμάκιο νέου μισθολογίου με βάση προέλευση, βαθμό και έτη.
13. Τέλος οι συντάξιμες αποδοχές κάθε έτους αναπροσαρμόζονται με έναν συνολικό συντελεστή λόγω πληθωρισμού, ο οποίος υπολογίζεται μέχρι και το προηγούμενο της διαγραφής έτος.
Πχ. για διαγραφή το 2025 οι αποδοχές έτους 2002 αναπροσαρμόζονται με το συνολικό πληθωρισμό 2002 ~ 2024, του έτους 2003 με το συνολικό πληθωρισμό 2003 ~ 2024,  του έτους 2004 με το συνολικό πληθωρισμό 2004 ~ 2024 κ.ο.κ. μέχρι και τις αποδοχές έτους 2023 που αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό 2024 (= διαφορά 2023 ~ 2024).
14. Το άθροισμα όλων των ανωτέρω αποδοχών (αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με την παρ. 13) διαιρείται διά τους μήνες από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή, πχ. για διαγραφή την 30-6-2022 η διαίρεση γίνεται με 246 μήνες (= 20,5 έτη x 12).

Γ. Παραδοχές υπολογισμών
1. Για χρόνο ασφάλισης ΙΚΑ (σε μήνες), ως συντάξιμος μηνιαίος μισθός ΙΚΑ λαμβάνεται υπόψη σταθερό ποσό 1.000 €.
2. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών κάθε έτους γίνεται με βάση τον πληθωρισμό (= μεταβολή Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή: ΕΛΣΤΑΤ – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017-2020 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.