Κρατήσεις αναγνώρισης ΜΤΣ

Τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των κρατήσεων αναγνώρισης πλασματικών ετών στο ΜΤΣ, προσθέτοντας επιλογή αναγνώρισης των ετών φοίτησης σε στρατιωτική σχολή (απαιτείται η καταβολή εισφορών).
Στον πρώτο πίνακα εισαγωγής στοιχείων, θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο με τη διάρκεια φοίτησης σε στρατιωτική σχολή (2,3,4 ή 6 έτη), ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια θα αναγνωριστούν τα έτη αυτά στο ΜΤΣ (υπάρχει σχετική επιλογή στον επόμενο πίνακα).
Αναλυτική περιγραφή όλων των παραμέτρων υπολογισμού παρατίθεται στη σελίδα “Υπολογισμοί” με ημ/νία 26 Απρ. 2013.

Τα σχόλια είναι κλειστά.