Μηνιαία κράτηση της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης

Ενσωματώθηκε στους υπολογισμούς η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που άρχισε να παρακρατείται σε μηνιαία βάση από τη σύνταξη Μαΐου.
Η εισφορά ανέρχεται σε 1% επί της ακαθάριστης σύνταξης για ετήσια ποσά από 12.000 ~ 20.000 € και σε 2% για μεγαλύτερα ποσά.
Περαιτέρω ανάλυση των τροποποιήσεων όπως πάντα στη σελίδα “Υπολογισμοί” με ημ/νία 8 Μαΐου 2013.

Τα σχόλια είναι κλειστά.