Ν.4670/20 και αναλύσεις συντάξεων ΕΦΚΑ 2022

Α. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν από τον ΕΦΚΑ οι νέες αναλύσεις συντάξεων με βάση το Ν.4670/20, ο οποίος αύξησε τα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω από 30 συντάξιμα έτη.
Με βάση μηνιαίες αναλύσεις συναδέλφων υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς, όταν δηλαδή η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ 2022 είναι μεγαλύτερη από την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, οι οποίες οφείλονταν στις κάτωθι αιτίες:

1. Οι περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής προσωπικής διαφοράς αφορούν ανώτατους αξκούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας, στους οποίους πιθανότατα έχει απονεμηθεί μεγαλύτερος βαθμός αποστρατείας μετά από δικαστική προσφυγή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέρισμα υπολογίζεται με το μικρότερο βαθμό της αρχικής αποστρατείας, γεγονός που επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη και κατά συνέπεια την προσωπική διαφορά και για το λόγο αυτό προστέθηκε στις σελίδες ΓΕΣ και ΓΕΑ νέο πεδίο [Προσφυγή] –> Απονομή βαθμού μετά από δικαστική προσφυγή
που ενεργοποιείται σε ανώτατους βαθμούς με αποστρατεία λόγω κρίσεων και μειώνει τα μερίδια των μερισμάτων.
2. Η τελική αρνητική προσωπική διαφορά δεν προκύπτει από τη σύγκριση [ΕΦΚΑ 2022 – ΓΛΚ 2016] όπως γινόταν στο site, αλλά υπολογίζεται μία επιπλέον προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2022 – ΕΦΚΑ 2019], η οποία προστίθεται στην προϊσχύουσα προσωπική διαφορά [ΕΦΚΑ 2019 – ΓΛΚ 2016] που εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως γινόταν πριν το Ν.4670/20.
3. Στη συνέχεια η τελική αρνητική προσωπική διαφορά ανάγεται σε όρους ακαθάριστης σύνταξης στον κάτω πίνακα των μηνιαίων αναλύσεων ΕΦΚΑ, διαδικασία που υπέδειξε σωστά ο συνάδελφος GEORGIOSP μεγιστοποιώντας την ακρίβεια των υπολογισμών.

Β. Σήμερα ανέβηκαν νέες εκδόσεις των σελίδων υπολογισμού σύνταξης στρατιωτικών (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ), όπου η διαφορά μεταξύ εφαρμογών και ΕΦΚΑ κυμαίνεται συνήθως από 0 έως 2 λεπτά του ευρώ και σε ειδικές περιπτώσεις περισσότερο.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μείωσης της σύνταξης 2022 σε σχέση με το 2019, η οποία ισχύει όταν υπάρχουν πάνω από 45 συντάξιμα έτη (με πολλά διπλά εξάμηνα), όπου η διαφορά με τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε λίγα ευρώ αντί για λεπτά!
πίνακας Ε διοικητικής εξέλιξηςΣτο διπλανό παράδειγμα σημειώνονται τα ποσά που υπολογίζουν οι εφαρμογές στο site σε σχέση με τον τρόπο αναγραφής στο νέο μηνιαίο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
α. Η πρώτη στήλη ΓΛΚ της εφαρμογής αντιστοιχεί στην πρώτη στήλη του επάνω πίνακα της ανάλυσης.
β. Η δεύτερη στήλη ΕΦΚΑ της εφαρμογής αντιστοιχεί στον κάτω δεξιά πίνακα της μηνιαίας ανάλυσης.
γ. Το ποσό [Αύξηση] ή [Μείωση] είναι η συνολική προσ. διαφορά Ν.4670 στον τρίτο πίνακα του ΕΦΚΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.