Αναβάθμιση εφαρμογών σύνταξης στρατιωτικών

Ανανεώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ για στρατιωτικούς, με τις κάτωθι βελτιώσεις:

Α. Επέκταση επιτρεπόμενων περιόδων κατάταξης – διαγραφής
1. Οι υπολογισμοί επεκτάθηκαν για διαγραφή μέχρι 31-12-2050 (πριν ίσχυαν μέχρι το 2035).
2. Αντίστοιχα γίνεται υπολογισμός για κατάταξη ΕΠΟΠ ή ορκωμοσία αποφοίτων παραγωγικών σχολών μέχρι 31-12-2016.
Για φοίτηση σε παραγωγική σχολή μετά το 2002, οι αποδοχές σπουδαστή υπολογίζονται με την προβλεπόμενη αποζημίωση όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο (15% βασικού Ανθλγού ή Λοχία + επίδομα εξομάλυνσης). Επομένως οι μικρές αποδοχές των σπουδαστών επηρεάζουν (μειώνουν) το μέσο όρο αποδοχών, άρα και τη μελλοντική δικαιούμενη σύνταξη ΕΦΚΑ.
Επιτρέπεται έτος εισόδου σε ΑΣΣΥ μέχρι 2014, σε ΑΣΕΙ μέχρι 2012 και στη ΣΣΑΣ μέχρι 2010, ώστε η ονομασία σε Λοχία ή Ανθλγό να έχει γίνει μέχρι 31-12-2016 (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1-1-2017).

Β. Ελαχιστοποίηση συμπλήρωσης πεδίων ανάλογα με τα υπηρεσιακά δεδομένα
1. Το είδος ασφάλισης (παλιός / νέος) προκύπτει αυτόματα, ενώ δίνεται δυνατότητα επιλογής μόνο όταν υπάρχει ΙΚΑ/ΟΑΕΕ.
2. Δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο “Διόρθωση μέσου όρου” (αποδοχών) για διαγραφή σε μελλοντική ημερομηνία, διότι η συμπλήρωσή του γίνεται με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ που εκδίδεται μετά τη διαγραφή.
3. Το πεδίο “Έναρξη –> ΝΑΙ/ΟΧΙ” δίπλα στο μέρισμα (έναρξη πληρωμής μερίσματος) εμφανίζεται μόνο για 10 μήνες μετά τη διαγραφή, καθώς εκτιμάται ότι μετά θα έχει αρχίσει η πληρωμή των μερισμάτων (ερώτηση 3.7 στις FAQ).

Γ. Αποστρατευτικοί βαθμοί Ν.2439/96 ή Ν.3883/10 (με συνδρομή από συνάδελφο GEORGIOSP)
Κατά την αποστρατεία αξκών προβλέπεται απονομή προαγωγής αποστρατείας υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Από βαθμό Συνταγματάρχη και άνω ο ελάχιστος χρόνος για προαγωγή αποστρατείας είναι 1 έτος –> Άρθρο 32 Ν.3883/10
2. Για αξκούς ΑΣΕΙ με κατάταξη μέχρι 1987 – άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2439/96 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΕΙ ως 1987
3. Για αξκούς ΑΣΣΥ με κατάταξη μέχρι 1990 – άρθρο 5 παρ. 8 & 9  Ν.2439/96 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΣΥ ως 1990
4. Για αξκούς ΑΣΕΙ με κατάταξη από 1988 – άρθρο 27 παρ. 3 Ν.3883/10 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΕΙ από 1988
5. Για αξκούς ΑΣΣΥ με κατάταξη από 1991 – άρθρο 27 παρ. 4 Ν.3883/10 –> Ελάχιστοι χρόνοι προαγωγής ΑΣΣΥ από 1991

Οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν εάν συμπλήρωσαν τον ελάχιστο χρόνο στον φέροντα βαθμό για να δικαιούνται προαγωγή αποστρατείας, ώστε να εισάγουν τον κατάλληλο διοικητικό βαθμό στον πίνακα Α –> Παράδειγμα χωρίς προαγωγή
► Σημειώνεται ότι η προαγωγή αποστρατείας δεν επηρεάζει τη δικαιούμενη σύνταξη επειδή ισχύει μόνο για ένα μήνα και ουσιαστικά δεν αλλάζει ο μέσος όρος αποδοχών, αλλά επηρεάζεται μόνο το μέρισμα (και το εφάπαξ).

Δ. Στρατός ξηράς και προσμέτρηση σχολής στο ΜΤΣ
Στο στρατό ξηράς μέχρι και το 2008 δεν κρατούνταν εισφορές υπέρ ΜΤΣ για τη διάρκεια της παραγωγικής σχολής, οπότε ο χρόνος ασφάλισης για μέρισμα ήταν μικρότερος από τα έτη υπηρεσίας και στην εφαρμογή υπάρχουν οι κάτωθι υποπεριπτώσεις:
1. Για διαγραφή μέχρι 2016 (παλιοί συνταξιούχοι) επειδή δεν συμπληρώνεται πίνακας προαγωγών, ο χρόνος σχολής (σε μήνες) εισάγεται στον πρώτο πίνακα, ώστε να αφαιρεθεί από το χρόνο ασφάλισης ΜΤΣ.
Εάν δεν αναγνωρίστηκε η σχολή στο ΜΤΣ επιλέγετε ΟΧΙ στο πεδίο αναγνώρισης –> Εισαγωγή σχολής για διαγραφή έως 2016
2. Για διαγραφή μετά το 2017 (νέοι συνταξιούχοι) συμπληρώνεται πάντα ο πίνακας προαγωγών και εκεί εισάγεται ο χρόνος σχολής (σε μήνες) για να αφαιρεθεί από το χρόνο ασφάλισης ΜΤΣ.
Εάν δεν αναγνωρίστηκε η σχολή στο ΜΤΣ επιλέγετε ΟΧΙ στο πεδίο αναγνώρισης –> Εισαγωγή σχολής για διαγραφή από 2017
3. Για αποφοίτηση μετά το 2009 δεν συμπληρώνονται οι μήνες σχολής, διότι κρατήθηκαν αυτόματα οι σχετικές εισφορές ΜΤΣ από την υπηρεσία και ο χρόνος σχολής μετράει και στο ΜΤΣ (πέραν της σύνταξης) –> Ορκωμοσία μετά το 2009

Ε. Πίνακας προαγωγών
1. Στους ΕΜΘ και τους ΕΠΟΠ η διοικητική και μισθολογική εξέλιξη καθορίζεται αυτόματα (και με το παλιό και με το νέο μισθολόγιο), ενώ οι υπολογιζόμενοι διοικητικοί βαθμοί εμφανίζονται στον πίνακα προαγωγών –> Διοικητικές προαγωγές ΕΜΘ / ΕΠΟΠ
2. Για αποφοίτους παραγωγικών σχολών (ΑΣΣΥ και ΑΣΕΙ) ισχύουν τα κάτωθι:
α. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή προ 2016: Εισάγουν μόνο τον τελευταίο διοικητικό και μισθολογικό βαθμό, με βάση τον οποίο υπολογίζεται και η παλιά σύνταξη ΓΛΚ και η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ –> Παλιοί / Σύνταξη με τελευταίο βαθμό
β. Παλιοί ασφαλισμένοι με διαγραφή από 2017: Συμπληρώνουν τον πίνακα προαγωγών για να υπολογιστεί ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 μέχρι τη διαγραφή –> Παλιοί / Σύνταξη με μέσο όρο
γ. Νέοι ασφαλισμένοι (όλοι): Συμπληρώνουν τον πίνακα προαγωγών, διότι η παλιά σύνταξη ΓΛΚ προ 2016 προκύπτει από το μέσο όρο τελευταίας πενταετίας, ενώ η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ από το μέσο όρο αποδοχών μετά το 2002 –> Νέοι / Σύνταξη με μέσο όρο

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.