Νέα αύξηση τιμής μεριδίων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2022

Α. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ (ενημέρωση 8-6-2022)
Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με νέα αύξηση των μερισμάτων αεροπορίας αναδρομικά από 1-1-2022: ΦΕΚ αύξησης ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ

Η τιμή μεριδίου στο μέρισμα ΜΤΑ αυξάνεται από 11,00 € σε 12,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 9,1%.
Η τιμή μεριδίου στο βοήθημα  ΕΚΟΕΜΑ αυξάνεται από 3,00 € σε 4,00 €, δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 33,3%.

Το υψηλότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 20,42 € (= 14,52 ΜΤΑ + 5,90 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυε μέχρι 30-6-2011.
Το μικρότερο άθροισμα μεριδίων ήταν 9,80 € (= 7,80 ΜΤΑ + 2,00 ΕΚΟΕΜΑ), το οποίο ίσχυσε από 1-7-2014.
Με τις νέες τιμές μεριδίων (άθροισμα 16,00 €) τα μερίσματα επανέρχονται στο 80% της υψηλότερης τιμής τους (μετά από 11 έτη).

Έχει ενημερωθεί η σελίδα υπολογισμού “Σύνταξη ΓΕΑ” με τα αυξημένα μερίδια, παράλληλα με την αφαίρεση της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, η οποία αναλύεται στο προηγούμενο άρθρο: Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα
Εννοείται ότι εάν δεν εφαρμοστούν ταυτόχρονα και οι 2 αλλαγές από το ΜΤΑ (κατάργηση μείωσης Ν.4093 και αύξηση μερισμάτων), τότε για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα συμφωνεί η εφαρμογή “Σύνταξη ΓΕΑ” με τις μηνιαίες αναλύσεις ΕΦΚΑ και ΜΤΑ.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ = ΜΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Όταν αυξάνονται τα μερίσματα πάντα μειώνεται το πληρωτέο ποσό της σύνταξης, για δύο διαφορετικούς λόγους:
1. Αύξηση παρακράτησης φόρου στη σύνταξη (ισχύει για όλους)
Ο λόγος είναι η ελάττωση της ετήσιας μείωσης φόρου (λόγω αύξησης συνολικού εισοδήματος) και ο τρόπος επιμερισμού της στη σύνταξη και τα μερίσματα, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά (με παράδειγμα) στην ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ.

2. Πιθανή αύξηση κράτησης Ν.4093 στη σύνταξη (τυχαίνει σε μικρό ποσοστό παλαιών συνταξιούχων)
Η μνημονιακή μείωση Ν.4093 ισχύει μόνο για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν προσωπική διαφορά και το ποσοστό της κράτησης εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων (5% για άθροισμα 1.000 ~ 1.500 €, 10% για 1.500 ~ 2.000 € κλπ).
Καθώς αυξάνεται σημαντικά το μέρισμα, αυξάνεται αντίστοιχα και το άθροισμα αποδοχών [σύνταξη + μερίσματα], με βάση το οποίο καθορίζεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 που επιβάλλεται και στη σύνταξη και στα μερίσματα.

α. Σε κάποιες “μεσαίες” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 1.500 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 1.500 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 5% σε 10% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

β. Ομοίως σε κάποιες “υψηλές” συντάξεις όπου το άθροισμα αποδοχών ήταν λίγο μικρότερο από 2.000 €, πλέον με την αύξηση του μερίσματος υπερβαίνει τα 2.000 €, οπότε αυξάνεται το ποσοστό κράτησης Ν.4093 από 10% σε 15% στη σύνταξη, απορροφώντας ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του μερίσματος.

Γ. Η ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΕΑ
1. Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε δεν αλλάζει η παλαιότερη υπουργική απόφαση που καθορίζει την εισφορά υπέρ ΒΟΕΑ για απόστρατους με βάση τιμή μεριδίου 11,00 €, οπότε για την ώρα δεν αλλάζει η σχετική κράτηση στο μέρισμα ΜΤΑ.

2. Η αύξηση μερισμάτων δεν επηρεάζει το ΒΟΕΑ τέκνου όταν ο γονέας είναι εν ενεργεία, αλλά ακόμη και εάν στο μέλλον αλλάξει η βάση υπολογισμού εισφορών στο μέρισμα (από 11 σε 12 €) θα είναι ελάχιστη η διαφορά όταν ο γονέας είναι απόστρατος.
Πχ. για απόστρατο που λαμβάνει 30 μερίδια η εισφορά ΒΟΕΑ (16% ανά τέκνο) θα αυξηθεί κατά 30 μερίδια x 1 € x 16% = 4,8 € μηνιαίως, άρα το ΒΟΕΑ του τέκνου θα αυξηθεί κατά 5 € περίπου (μαζί με τον τόκο) για κάθε μήνα από 1-1-2022 μέχρι τη λήψη του βοηθήματος, πχ. για λήψη βοηθήματος μετά από 3 χρόνια το ποσό ΒΟΕΑ θα αυξηθεί κατά 36 μήνες x 5 € = 180 €.

3. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται η ορθότητα της περυσινής απόφασης του ΜΤΑ για το ΒΟΕΑ: Τροποποίηση ΒΟΕΑ Αεροπορίας
διότι με τον παλιό τρόπο υπολογισμού (= 60 μηνιαία μερίσματα) σε κάθε αλλαγή τιμής μεριδίου θα προέκυπτε αδικία μεταξύ των δικαιούχων τέκνων, καθώς για διαφορά λίγων ημερών ή μηνών οι νεώτεροι θα εισέπρατταν αρκετά μεγαλύτερο βοήθημα κατά 9,1% (με τιμή μεριδίου 12 € το 2022 σε σχέση με 11 € το 2021), χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει διαφορά στις παρακρατηθείσες εισφορές.

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.