Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα

Πρόσφατα διέρρευσε στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση της μνημονιακής μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα των στρατιωτικών –> ΕΑΑΑ – Κατάργηση κράτησης Ν.4093/2012 & Αύξηση τιμής μεριδίου ΜΤΑ
Το πλήρες κείμενο νόμου που δημοσιεύτηκε είναι αυτό: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Μάιος 2022
Θεωρώντας ότι θα ψηφιστεί τελικά η κατάργηση της μείωσης Ν.4093/12, τροποποιήθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης με αφαίρεση της εν λόγω κράτησης από τα μερίσματα, αλλά όχι από τη σύνταξη (παρ. Β. παρακάτω).

Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση αφορά μόνο παλιούς συνταξιούχους (διαγραφή / παραίτηση μέχρι 30-6-2016), στους οποίους υπολογίζονται 2 συντάξεις (παλιά ΓΛΚ και νέα ΕΦΚΑ) για να προκύψει τυχόν προσωπική διαφορά.
Με τη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται η κράτηση Ν.4093 και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων (5% από 1.000 ~ 1.500 €, 10% από 1.500 ~ 2.000 € και 15% από 2.000 ~ 3.000 €).
Δεν αφορά αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2019, στους οποίους δεν επιβάλλεται αυτή η μνημονιακή μείωση, καθώς εμπίπτουν πλήρως στο νέο ασφαλιστικό και δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά.

2. Κατά δεύτερον η κατάργηση αφορά μόνο τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΝ), δηλαδή τους αποστράτους στρατού, ναυτικού, αεροπορίας καθώς και αστυνομίας τ.ΧΦ (οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ).
Δεν αφορά απόστρατους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες που λαμβάνουν επικουρικά και μέρισμα ΜΤΠΥ, τα οποία είχαν αναπροσαρμοστεί (περικοπεί) με το Ν.4387/16 και στη συνέχεια δεν επιβάλλονταν σε αυτά η μείωση Ν.4093/12.

Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με τον προταθέν σχέδιο νόμου η μείωση Ν.4093 καταργείται μόνο στα μερίσματα και όχι στη σύνταξη.
Η μείωση Ν.4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική με το σκεπτικό ότι έγινε χωρίς αναλογιστική μελέτη, ότι επηρεάστηκε δυσανάλογα μόνο ένα τμήμα του πληθυσμού (οι συνταξιούχοι), ότι δεν εξετάστηκαν άλλοι τρόποι εξοικονόμησης κλπ.
Όμως αυτή η μνημονιακή μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική (όπως και άλλες) μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 12-5-2016, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4387/16.

Στη συνέχεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ισονομίας μεταξύ γενεών, θεωρήθηκε συνταγματική η προστασία (μέσω της προσωπικής διαφοράς) των παλαιών συντάξεων ΓΛΚ στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, συμπεριλαμβανομένων όλων των μνημονιακών μειώσεων (άσχετα εάν κάποιες κρίθηκαν αντισυνταγματικές).
Το σκεπτικό αυτό αναλύεται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1891/2019
και επαναδιατυπώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το 2020 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1439/2020

Γ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12
Στους παλαιούς συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2016 η μείωση στα επικουρικά και το μέρισμα ΜΤΠΥ που λαμβάνουν, τα οποία τότε είχαν αναπροσαρμοστεί με το Ν.4387/16.
Όμως η μείωση Ν.4093 συνεχίζει να επιβάλλεται στη σύνταξη σε ποσοστό σύμφωνα με το άθροισμα σύνταξης + μερίσματος ΜΤΠΥ + επικουρικού, παρά το γεγονός ότι στα 2 τελευταία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση (αλλά ίσχυε την 31-12-2014).
Ειδικά στο ΜΤΠΥ λαμβάνεται υπόψη το παλαιό (μεγαλύτερο) ποσό που ίσχυε την 31-12-2014 και όχι το μειωμένο που ισχύει τώρα, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ταμείου –> Συχνές ερωτήσεις (αναπροσαρμογή μερισμάτων)

Το ίδιο ισχύει στους αποστράτους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες (με επικουρικό και μέρισμα ΜΤΠΥ) και με αυτό τον κανόνα υπολογίζεται η μείωση Ν.4093 στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης “Αστυνομία τ.ΑΠ” και “Πυροσβεστική”.
Παράδειγμα: Σε απόστρατο με σύνταξη 1.300 € + 150 € επικουρικό + 150 € ΜΤΠΥ (= μέρισμα 2014) το ποσοστό μείωσης Ν.4093 στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ είναι 10% (= 130 €), παρά το ότι η σύνταξη μόνη της είναι κάτω από 1.500 €.

Τα σχόλια είναι κλειστά.