Κατάργηση μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα

Πρόσφατα διέρρευσε στο διαδίκτυο σχέδιο νόμου, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση της μνημονιακής μείωσης Ν.4093/12 στα μερίσματα των στρατιωτικών –> ΕΑΑΑ – Κατάργηση κράτησης Ν.4093/2012 & Αύξηση τιμής μεριδίου ΜΤΑ
Το πλήρες κείμενο νόμου που δημοσιεύτηκε είναι αυτό: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ Μάιος 2022

Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
1. Κατ’ αρχήν η ανωτέρω κατάργηση αφορά μόνο τους αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής μέχρι 31-12-2018, στους οποίους υπολογίζονται 2 συντάξεις (παλιά ΓΛΚ και νέα ΕΦΚΑ) για να προκύψει τυχόν προσωπική διαφορά. Κατά τη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται η κράτηση Ν.4093 και στη σύνταξη και στα μερίσματα, ενώ το ποσοστό της εξαρτάται από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων (5% για άθροισμα από 1.000 ~ 1.500 €, 10% από 1.500 ~ 2.000 € και 15% από 2.000 ~ 3.000 €).
Δεν αφορά αποστράτους με ημερομηνία διαγραφής από 1-1-2019, στους οποίους δεν επιβάλλεται αυτή η μνημονιακή μείωση, καθώς εμπίπτουν πλήρως στο νέο ασφαλιστικό και δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά.
2. Κατά δεύτερον η κατάργηση αφορά μόνο τα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΝ), δηλαδή τους αποστράτους στρατού, ναυτικού, αεροπορίας καθώς και αστυνομίας τ.ΧΦ (οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ).
Δεν αφορά απόστρατους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες που λαμβάνουν επικουρικά και μέρισμα ΜΤΠΥ, τα οποία είχαν αναπροσαρμοστεί (περικοπεί) με το Ν.4387/16 και στη συνέχεια δεν επιβάλλονταν σε αυτά η μείωση Ν.4093/12.

Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ Ν.4093/12 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με τον προταθέν σχέδιο νόμου η μείωση Ν.4093 καταργείται μόνο στα μερίσματα και όχι στη σύνταξη.
Η μείωση Ν.4093/12 κρίθηκε αντισυνταγματική με το σκεπτικό ότι έγινε χωρίς αναλογιστική μελέτη, ότι επηρεάστηκε δυσανάλογα μόνο ένα τμήμα του πληθυσμού (οι συνταξιούχοι), ότι δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς άλλοι τρόποι εξοικονόμησης χρημάτων κλπ.
Όμως αυτή η μνημονιακή μείωση κρίθηκε αντισυνταγματική (όπως και άλλες) μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 12-5-2016, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4387/16.
Στη συνέχεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ισονομίας μεταξύ γενεών, θεωρήθηκε συνταγματική η προστασία (μέσω της προσωπικής διαφοράς) των παλαιών συντάξεων ΓΛΚ στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, συμπεριλαμβανομένων όλων των μνημονιακών μειώσεων (άσχετα εάν κάποιες κρίθηκαν αντισυνταγματικές).
Το σκεπτικό αυτό αναλύεται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1891/2019
και επαναδιατυπώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το 2020 –> Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1439/2020

Παράδειγμα: Μία παλαιά σύνταξη 1.800 € μειώθηκε σε 1.400 € το 2014 (με όλες τις μνημονιακές μειώσεις), αλλά η αντίστοιχη νέα σύνταξη με βάση το Ν.4387/16 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα ανέρχεται σε 1.200 €.
Οπότε θεωρήθηκε συνταγματικό να προστατευθεί η παλιά σύνταξη μόνο μέχρι το ποσό των 1.400 € που ίσχυε το 2014 με όλες τις μνημονιακές μειώσεις, θεσπίζοντας προσωπική διαφορά 200 € (= 1.4001.200).
Εάν καταργούνταν όλες οι μνημονιακές μειώσεις στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ, τότε θα έπρεπε να δοθεί προσωπική διαφορά 600 € στον παλιό συνταξιούχο που θα συνέχιζε να λαμβάνει την αρχική σύνταξη των 1.800 € (προ μνημονίων), ενώ ο νέος συνταξιούχος μετά το 2016 με τα ίδια υπηρεσιακά δεδομένα δικαιούται μόνο 1.200 €.

Γ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στους παλαιούς συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους έχει καταργηθεί από το 2016 η μείωση στα επικουρικά και το μέρισμα ΜΤΠΥ που λαμβάνουν, τα οποία τότε είχαν αναπροσαρμοστεί με το Ν.4387/16.
Όμως η μείωση Ν.4093 συνεχίζει να επιβάλλεται στη σύνταξη σε ποσοστό σύμφωνα με το άθροισμα σύνταξης + επικουρικού + μερίσματος ΜΤΠΥ, παρά το γεγονός ότι στα 2 τελευταία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση (αλλά ίσχυε την 31-12-2014).
Παράδειγμα: Σε συνταξιούχο ΔΥ με σύνταξη 1.300 € + 200 € επικ. + 100 € ΜΤΠΥ το ποσοστό μείωσης Ν.4093 που συνεχίζει να επιβάλλεται στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ είναι 10% (= 130 €), παρά το γεγονός ότι η σύνταξη από μόνη της είναι κάτω από 1.500 €.
Αυτό αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ταμείου ΜΤΠΥ –> Συχνές ερωτήσεις (αναπροσαρμογή μερισμάτων)
Tα παραπάνω ισχύουν και στους αποστράτους αστυνομικούς τ.ΑΠ και πυροσβέστες (που λαμβάνουν επικουρικό και μέρισμα ΜΤΠΥ) και με αυτό τον κανόνα υπολογίζεται η μείωση Ν.4093 στις εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης “Αστυνομία τ.ΑΠ” και “Πυροσβεστική”.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Δεν μεταβάλλεται η μείωση Ν.4093 στην παλιά σύνταξη ΓΛΚ ούτε η προσωπική διαφορά, αλλά θα μειωθεί η πληρωτέα σύνταξη κατά μερικά ευρώ, διότι αλλάζει η αναλογία φορολογητέων ποσών σύνταξης / μερισμάτων (ερώτηση 3.7 παρ. Α στην ενότητα FAQ).
Θα υπάρξει αύξηση των μερισμάτων κατά το ποσό της μείωσης Ν.4093, αφαιρουμένης της φορολογίας (22% στους περισσότερους).
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται αναδρομικότητα της κατάργησης από 1-1-2021, αλλά αυτό μένει να επαληθευτεί με την ψήφισή του.

Θεωρώντας ότι θα ψηφιστεί τελικά η κατάργηση της μείωσης Ν.4093/12, τροποποιήθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης με αφαίρεση της εν λόγω κράτησης από τα μερίσματα, αλλά όχι από τη σύνταξη (παρ. Β. ανωτέρω).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.