Νέοι ασφαλισμένοι και τρίμηνες αποδοχές

Όπως επισήμανε ο συνάδελφος G.G. σε αυτό το σχόλιο: http://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-126/#comment-45441
οι τρίμηνες αποδοχές καταργήθηκαν για τους νέους ασφαλισμένους ήδη από το 1992 (!) με το άρθρο 15 παρ. 5 του Ν.2084/92 που προβλέπει:
“Η λήξη καταβολής των αποδοχών ενεργείας συμπίπτει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ή με την ημέρα αποστρατείας προκειμένου για στρατιωτικούς, ή την ημέρα του θανάτου.”
Δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν.2084/92 δεν ισχύει για τους νέους ασφαλισμένους το άρθρο 57 του ΚΠΣΣ που προβλέπει τις τρίμηνες αποδοχές.

Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τη δυνατότητα θεμελίωσης των τρίτεκνων με 20ετία, η οποία φαίνεται ότι ισχύει χωρίς κανένα περιορισμό στον ΚΠΣΣ, αλλά καταργήθηκε με τον ίδιο νόμο Ν.2084/92, με τον οποίο καθιερώθηκε η διάκριση παλαιών – νέων ασφαλισμένων.
Σχετικά με την ισχύ του Ν.2084/92, αυτός περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στον ΚΠΣΣ, με την ακόλουθη παρατήρηση στον πρόλογο:
«Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992 και 2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια

Περίπου 20 χρόνια μετά το Ν.2084, προφανώς επειδή θα άρχιζε η συνταξιοδότηση των νέων ασφαλισμένων, εκδόθηκε ο Ν.4151/13 με τον οποίο:
α. Καθιερώνεται προσωρινή σύνταξη (50% βασικού μισθού + ΕΧΥ) για όλους τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους ΔΥ & στρατιωτικούς – ΣΑ).
β. Καταργούνται οι τρίμηνες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του δημοσίου (παλαιούς και νέους ΔΥ & στρατιωτικούς – ΣΑ).

Για να εφαρμοστούν οι ανωτέρω διατάξεις (κατάργηση τρίμηνων και προσωρινή σύνταξη για όλους), υπήρχε ως προϋπόθεση στο νόμο η έκδοση σχετικής ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) για την ημερομηνία ισχύος ανά υπουργείο.
Η ΚΥΑ που αφορά τους ΔΥ εκδόθηκε ένα μήνα μετά την ψήφιση του Ν.4151/13: Υπουργική Απόφαση 75302/0092/2013 – ΦΕΚ 1344/Β/3-6-2013
Οπότε από 1-6-2013 κανένας ΔΥ δεν λαμβάνει τρίμηνες αποδοχές (είτε παλιός είτε νέος ασφαλισμένος) και καθιερώθηκε η προσωρινή σύνταξη.

Όμως η ΚΥΑ που θα έπρεπε να εκδοθεί για τους στρατιωτικούς και για τα σώματα ασφαλείας (με υπογραφές του ΥΕΘΑ και του υπουργού Προ.Πο.) δεν εκδόθηκε ποτέ, γεγονός που είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Συνέχισαν να δίνονται τρίμηνες αποδοχές στους στρατιωτικούς παλιούς ασφαλισμένους, αφού λόγω μη έκδοσης ΚΥΑ δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο Ν.4151/13 στο ΥΠΕΘΑ και στο ΥπΠροΠο και δεν καταργήθηκαν οι τρίμηνες που ίσχυαν για τους παλιούς ασφαλισμένους.
β. Δεν καθιερώθηκε η προσωρινή σύνταξη στους στρατιωτικούς / σώματα ασφαλείας (παλιούς και νέους ασφαλισμένους), αφού λόγω μη έκδοσης ΚΥΑ δεν εφαρμόστηκαν ποτέ οι διατάξεις της προσωρινής σύνταξης στο ΥΠΕΘΑ και στο ΥπΠροΠο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: Εάν εκδοθεί ΚΥΑ για τα υπουργεία ΥΠΕΘΑ και ΥπΠροΠο και καθιερωθεί προσωρινή σύνταξη για όλους (με βάση το Ν.4151/13), αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα καταργηθεί η παροχή τρίμηνων αποδοχών σε όσους τις δικαιούνταν (στους παλιούς ασφαλισμένους).
Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να καθιερωθεί η προσωρινή σύνταξη μόνο στους νέους ασφαλισμένους και να συνεχίσει να ισχύει το καθεστώς των τρίμηνων αποδοχών στους παλιούς ασφαλισμένους.
Οπότε ο λόγος της μη συμμόρφωσης των 2 υπουργείων με το Ν.4151/13 είναι μάλλον προφανής, διότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων παλαιών – νέων ασφαλισμένων στους στρατιωτικούς και στα σώματα ασφαλείας!
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ασφαλισμένοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμπίπτουν στην 40ετία, άρα θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται μαζικά μετά το 2026 (εκτός περιπτώσεων με εξάμηνα και για λόγους υγείας), εκτιμώ ότι θα καθυστερήσει αρκετό καιρό ακόμη η εφαρμογή της προσωρινής σύνταξης στους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας, ώστε οι παλιοί ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να λαμβάνουν τρίμηνες αποδοχές.
Από την άλλη η φιλοσοφία του ΕΦΚΑ είναι η θεσμοθέτηση κοινών κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), οπότε ίσως υπάρξει πίεση για αλλαγή του καθεστώτος και στα εναπομείναντα υπουργεία που δεν εφάρμοσαν το Ν.4151/13.

Τα σχόλια είναι κλειστά.