Σημαντική διόρθωση στη σελίδα “Σύνταξη 2017”

Μέχρι σήμερα, για τον υπολογισμό του συντάξιμων αποδοχών στη σελίδα “Σύνταξη 2017” λαμβάνονταν υπόψη 14 μισθοί ανά έτος (λόγω των δώρων για τα έτη πριν από το 2009), αλλά ο μέσος όρος υπολογιζόταν με διαίρεση των ετήσιων αποδοχών διά 14.

Όμως σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της 23-12-2016: Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω
ο μέσος όρος αποδοχών (για τον προσδιορισμό της αναλογικής σύνταξης) προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών ετήσιων αποδοχών μαζί με τα δώρα διά τους 12 μήνες του έτους (και όχι τους 14 μισθούς).

Σήμερα ενημερώθηκε η σελίδα “Σύνταξη 2017” εφαρμόζοντας τον παραπάνω κανόνα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών κατά περίπου 15% στα έτη πριν το 2009, αφού οι 14 μισθοί αναλογούν σε 12 μήνες, οπότε οι αποδοχές που υπολογίζονται είναι μεγαλύτερες από τον εκάστοτε μηνιαίο μισθό.
Επίσης για τα έτη από το 2010 έως και το 2012 συνυπολογίστηκε το ετήσιο ποσό των 1.000 € που δινόταν ως δώρο μισθού.
Εννοείται ότι η ανωτέρω αύξηση του μέσου όρου αποδοχών (λόγω των δώρων) αυξάνει αντίστοιχα την αναλογική σύνταξη.

Όλα τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά όσους έχουν παραιτηθεί (ή θα παραιτηθούν) μετά την 30-6-2016.
Για όσους έχουν διαγραφεί ή παραιτηθεί πριν την 30-6-2016 δεν χρησιμοποιείται ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002, οπότε δεν επηρεάζονται καθόλου από την προαναφερθείσα αλλαγή. Σε αυτούς ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι αποδοχές του τελευταίου μήνα (παλιοί ασφαλισμένοι) ή ο μέσος όρος αποδοχών των τελευταίων 5 ετών (νέοι ασφαλισμένοι).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 29-1-2017: Επειδή το συγκεκριμένο άρθρο αναπαράχθηκε άστοχα από άλλες ιστοσελίδες και υπήρξαν παρεξηγήσεις τονίζεται ότι:
α. Στο άρθρο δεν συγκρίνονται οι συντάξεις με παλιό και νέο ασφαλιστικό, είναι σχεδόν γελοίο 8 μήνες μετά την ψήφιση του Ν.4387/16 να συζητάμε ακόμη εάν μειώνονται οι συντάξεις ή όχι!
β. Το άρθρο αφορά μόνο τους επισκέπτες του site που χρησιμοποιούν τη σελίδα “Σύνταξη 2017” και απολύτως κανέναν άλλον.
γ. Όσοι συμπλήρωσαν τη σελίδα “Σύνταξη 2017” θα δουν ότι πλέον η σύνταξη με το νέο ασφαλιστικό υπολογίζεται σε αυτό το site λίγο μεγαλύτερη από ότι υπολογιζόταν σε αυτό το site μία εβδομάδα πριν, όχι σε σχέση με το παλιό ασφαλιστικό!

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.