Προσθήκη υπολογισμού εφάπαξ Τ.Α.Λ.Σ. Λιμενικού Σώματος

Προστέθηκε σελίδα υπολογισμού του δεύτερου εφάπαξ (ΤΑΛΣ) που λαμβάνει το Λιμενικό Σώμα, με βάση τα αναφερόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του αντίστοιχου ταμείου : Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος
Τα υπόλοιπα υπολογιζόμενα δεδομένα για τους υπηρετούντες στο Λιμενικό Σώμα (σύνταξη και εφάπαξ από ΕΛΟΑΝ) είναι ακριβώς ίδια με τα αντίστοιχα του Πολεμικού Ναυτικού.

Προστέθηκε σχετική επιλογή για το Λιμενικό Σώμα και τροποποιήθηκε το κεντρικό μενού στην κορυφή της σελίδας, ώστε να είναι πιο λειτουργικό και να γίνει πιο σαφής ο διαχωρισμός στα Σώματα Ασφαλείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.