Υπολογισμός περικοπής σύνταξης εργαζόμενων αποστράτων

Στη σελίδα “Απασχόληση” και κάτω από τον πίνακα συνοπτικής αναγραφής των ισχυουσών διατάξεων, προστέθηκε φόρμα υπολογισμού του ακριβούς ποσού περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης αποστράτων.
Η περικοπή υπολογίζεται (όπως προβλέπεται) στο ποσό της ακαθάριστης βασικής σύνταξης που σας έχει απονείμει το ΓΛΚ.

Οι περιπτώσεις εργασίας ως συνταξιούχος είναι οι κάτωθι:
α. Στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή ως αιρετός σε έμμισθη θέση σε Δήμους (αντιδήμαρχος κλπ).
β. Ως υπάλληλος σε εταιρεία με ασφάλιση στο ΙΚΑ.
γ. Ως αυτοαπασχολούμενος με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ.

Όσοι ανήκουν στις εξαιρέσεις εφαρμογής του νόμου (αναφέρονται στο σχετικό πίνακα) και μόνο εάν η εργασία τους ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) δεν έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους σε περίπτωση απασχόλησης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.