Προσθήκη σελίδων υπολογισμού Εφάπαξ για Αστυνομία

Ανέβηκαν δοκιμαστικές σελίδες υπολογισμού του Εφάπαξ και για τα 2 ταμεία της Αστυνομίας (ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ).

Ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΑΣ είναι απλός και δεν χρειάζονται ιδιαίτερες οδηγίες.

Όμως ο υπολογισμός του εφάπαξ από το ταμείο ΤΠΥΑΠ είναι πολύ πιο περίπλοκος, γιατί εξαρτάται από το μέσο όρο του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος της τελευταίας πενταετίας.
Λεπτομέρειες για τους υπολογισμούς αναφέρονται στη σελίδα “Σχόλια –> Υπολογισμοί” (όπως και όλες οι διορθώσεις και βελτιώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στους υπολογισμούς).

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και συμπληρώστε προσεκτικά τα δεδομένα για εξαχθεί το σωστό αποτέλεσμα.
Εάν γίνει σωστά η εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει στον πίνακα στα δεξιά να καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι μισθολογικές προαγωγές σας κατά την τελευταία πενταετία. Μπορείτε να ελέγξετε επίσης ότι το χρονοεπίδομα είναι σωστό στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Λογικά στην αρχή θα υπάρχουν απορίες ή/και προβλήματα στο εφάπαξ του ΤΠΥΑΠ, οπότε περιμένω τις επισημάνσεις σας!
Αφού διορθωθούν τυχόν προβλήματα θα προστεθεί και το εφάπαξ για το Πυροσβεστικό Σώμα (και αυτό εξαρτάται από την τελευταία 5ετία).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 28-5-2013: Μετά από υπόδειξη του έγκυρου PoliceNET.gr συμπεριελήφθη στον υπολογισμό του εφάπαξ ΤΠΥΑΠ οριζόντια μείωση ποσοστού 45,49% και στο ΤΠΑΣ 1,94%, οι οποίες μειώσεις ψηφίστηκαν με το Ν.4093/12 και ισχύουν για όσους διαγράφηκαν μετά τις 1-8-2010.

Τα σχόλια είναι κλειστά.