Σημαντική αλλαγή στο κόστος αναγνωρίσεων

Είναι γεγονός ότι το κόστος των αναγνωρίσεων θα αυξηθεί από 1-1-2017, καθώς ο Ν.4387/16 προβλέπει την πληρωμή από τον ενδιαφερόμενο του αθροίσματος των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, όπως αναλύθηκε στο άρθρο: Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Καθώς μέχρι σήμερα ίσχυε ότι οι εισφορές εργαζόμενου ανέρχονται σε 6,67% και του εργοδότη σε 13,33%, όλοι οι υπολογισμοί στο site έγιναν με την παραδοχή ότι το ποσοστό εισφορών θα ανέρχεται σε 20% από 1-1-2017, δηλαδή το κόστος εξαγοράς θα τριπλασιαζόταν σε σχέση με το 2016.

Όμως χθες (14-12-2016) κυκλοφόρησε αυτή η ΚΥΑ: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25174
που καθορίζει διαφορετικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη, ειδικά για εργαζόμενους στο δημόσιο (ΔΥ, στρατιωτικούς, ΣΑ, ΝΠΔΔ κλπ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσοστό εισφοράς εργοδότη ειδικά για το 2017 θα είναι 3,33% (αντί για 13,33% που ισχύει για το ΙΚΑ), άρα οι συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο δημόσιο θα είναι 6,67 + 3,33 = 10% το 2017 και όχι 20%.

Ομοίως το συνολικό ποσοστό εισφορών θα αυξηθεί σε 13,33% το 2018, σε 16,67% το 2019 και θα γίνει τελικά 20% το 2020.

Μέχρι την 31-12-2016 το κόστος αναγνώρισης ανά μήνα είναι ίσο με τη μηνιαία κράτηση σύνταξης στο μισθό (=6,67%).

Αυτό σημαίνει ότι εάν πχ. η μηνιαία εισφορά σύνταξης είναι 100 € (στο μισθό), τότε η αναγνώριση το 2016 κοστίζει 100 € για κάθε μήνα, το 2017 το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε 150 €, το 2018 θα αυξηθεί πάλι σε 200 €, το 2019 θα φτάσει τα 250 € για να καταλήξει το 2020 στο μέγιστο ποσό των 300 €.

Δηλαδή το κόστος αναγνώρισης θα αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι να τριπλασιαστεί το 2020 (σε σχέση με το 2016).

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2016-2017 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.