Σημαντική αλλαγή στο κόστος αναγνωρίσεων

Είναι γεγονός ότι το κόστος των αναγνωρίσεων θα αυξηθεί από 1-1-2017, καθώς ο Ν.4387/16 προβλέπει την πληρωμή από τον ενδιαφερόμενο του αθροίσματος των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, όπως αναλύθηκε στο άρθρο: Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)

Καθώς μέχρι σήμερα ίσχυε ότι οι εισφορές εργαζόμενου ανέρχονται σε 6,67% και του εργοδότη σε 13,33%, όλοι οι υπολογισμοί στο site έγιναν με την παραδοχή ότι το ποσοστό εισφορών θα ανέρχεται σε 20% από 1-1-2017, δηλαδή το κόστος εξαγοράς θα τριπλασιαζόταν σε σχέση με το 2016.

Όμως χθες (14-12-2016) κυκλοφόρησε αυτή η ΚΥΑ: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25174
που καθορίζει διαφορετικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη για εργαζόμενους στο δημόσιο (ΔΥ, στρατιωτικούς, ΣΑ, ΝΠΔΔ κλπ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσοστό εισφοράς εργοδότη ειδικά για το 2017 θα είναι 3,33% (αντί για 13,33% που ισχύει για το ΙΚΑ), άρα οι συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο δημόσιο θα είναι 6,67 + 3,33 = 10% το 2017 και όχι 20%.

Ομοίως το συνολικό ποσοστό εισφορών θα αυξηθεί σε 13,33% το 2018, σε 16,67% το 2019 και θα γίνει τελικά 20% το 2020.

Μέχρι την 31-12-2016 το κόστος αναγνώρισης ανά μήνα είναι ίσο με τη μηνιαία κράτηση σύνταξης στο μισθό (=6,67%).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν η μηνιαία εισφορά σύνταξης είναι 100 € (στο μισθό), τότε η αναγνώριση για αιτήσεις μέχρι το 2016 κοστίζει 100 € για κάθε μήνα, το 2017 αυξάνεται κατά 50% σε 150 €, το 2018 διπλασιάζεται σε 200 €, το 2019 αυξάνεται κατά 150% σε 250 € για να καταλήξει μετά το 2020 να τριπλασιαστεί σε 300 €.

Δηλαδή το κόστος αναγνώρισης θα αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι να τριπλασιαστεί το 2020 (σε σχέση με το 2016).

Τα σχόλια είναι κλειστά.