Διακλαδικά

Σελίδα υπ' αριθ. 164 με σχόλια αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τις επίσημες ανακοινώσεις και τις διαδικασίες κρατικών υπηρεσιών (ΓΛΚ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΗΔΙΚΑ) που αφορούν όλους τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.

G.G.
G.G.

ΦΕΚ Β 1119 – 27.03.2018
Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%9256-%CE%9F3%CE%9F?inline=true

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
ακης
ακης

έχουν εκδοθεί συντάξεις με τον νέο νόμο Κατρούγκαλου από το ΓΛΚ για απόστρατους, αναγράφεται στη συνταξιοδοτική πράξη και η προσωπική διαφορά ;

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Δημήτρης+92
Δημήτρης+92

Αρθρο 7 4386 “4. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).” Συμφωνα με αυτό όσοι αποστρατεύονται για λόγους υγείας λαμβάνουν την… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Δημήτρης+92
Δημήτρης+92

Σύμφωνα με την ανάλυση του κ.Καρασαββίδη για την περικοπή σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων, εγώ που αποστρατεύτηκα μετά την 13/5/2016 για λόγους υγείας (ανικανότητα 67%) & ενδέχεται να εργαστώ.. δεν περικόπτεται η σύνταξή μου?
Τί γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές τις δικιές μου? (προερχόμενες από την μισθοδοσία)
Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη?
Εαν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, ενδέχεται να αυξηθεί στο μέλλον η παρούσα σύνταξή μου, όταν θα πάψω να εργάζομαι?
Πολύτιμη η βοήθεια του κ.Καρασαββίδη. Ειλικρινά “χρωστάμε” πολλά στην τεράστια βοήθεια που μας προσφέρει.
Ευχαριστώ

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Η εγκύκλιος https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ?inline=true αναφέρεται σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν612/1977 (βλ. σελ. 7). Ο νόμος αυτός αφορά φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπαγόντουσαν στο υπουργείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και όχι στο δημόσιο. Επίσης αναφέρεται σε αναπηρία που οφείλεται σε συγκεκριμένες παθήσεις και όχι σε όλες τις περιπτώσεις αναπηρίας. Επομένως τουλάχιστον μέχρι τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας, που προβλέπεται με το άρθρο 11 του Ν4387/2016, οι συνταξιούχοι του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα που δεν συνταξιοδοτούνται με βάση τον Ν612/1977, δεν απαλλάσσονται από την περικοπή σύνταξης λόγω εργασίας.
Σε ότι έχει σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές διάβασε τις πέντε τελευταίες παραγράφους στην σελίδα 5 της εγκυκλίου.
Μετά την διακοπή της εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης για προσαύξηση της κύριας σύνταξης (βλ. ενότητα Γ. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης για την κύρια σύνταξη σελ. 6).

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Δημήτρης+92
Δημήτρης+92

Oπότε ο πίνακας “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” που αναφέρει τις εξαιρεσεις περικοπής σύνταξης, θέλει κάποια διόρθωση-συμπλήρωση (αναλόγως των νοσημάτων) διότι δεν είναι ορθός.. σωστά?

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει διόρθωση η σελίδα. Ίσως να βιάστηκα να απαντήσω στο αρχικό σου σχόλιο. Όπως γράφει ο Αχιλλέας στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η περικοπή εφαρμόζεται σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Φαίνεται λοιπόν ότι εξαιρεί τις αναπηρικές συντάξεις από την περικοπή. Ο νόμος 612/1977 δίνει την δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με ειδικές προνομιακές διατάξεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένους των ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι ειδική περίπτωση όπου δίνεται σύνταξη γήρατος σε άτομα με αναπηρία υπό προϋποθέσεις. Επομένως στην σελίδα 7 εξαιρεί τις συντάξεις του νόμου 612/1977 από τις περικοπές και δεν αναφέρεται στις αναπηρικές. Αυτό που με μπερδεύει είναι ότι το Π.Δ 169/2007 και ο Ν2084/1992 δεν αναφέρονται σε αναπηρική σύνταξη αλλά σε συνταξιοδότηση λόγω ανικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών (άρθρα 17, 18, 44, 45 του Π.Δ169/2007 και άρθρο 13 του Ν2084/1992).… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Δημήτρης+92
Δημήτρης+92

H συνταξή μου, πως μπορεί να είναι “γήρατος” εφόσον, δεν έχω συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη συνταξιοδότησης, δεν υπέβαλλα αίτηση παραίτησης, αλλά αποστρaτεύτηκα από ΑΣΥΕ για λόγους υγείας με αναπηρία εφ όρου ζωής 67%….
Τέλος πάντων σε αυτή την χώρα, χρειαζόμαστε νέους νόμους για να διευκρινίζουν τους παλαιότερους οι οποίοι ρυθμίζουν κάποιους άλλους…
Take the egg and give it a haircut!!!

ΣΩΜΑ:
Στρατός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 93
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 93

Αυτήν την απορία είχα κι εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αποστρατεύτηκα κι εγώ το 2014 από την ΑΣΥΕ με 22,5 πραγματικά χρόνια υπηρεσίας. Μπήκα στο ”ΑΤΛΑΣ (Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης) εκεί που γράφει Ασφαλιστική Ικανότητα για να δω πως με έχουν καταχωρημένο και γράφει ”Κατηγορία Σύνταξης: Γήρατος”. Τελικά όλοι όσοι αποστρατεύονται από την ΑΣΥΕ λόγω ανικανότητας παίρνουν σύνταξη γήρατος? Αυτό ισχύει για τους στρατιωτικούς? Εάν είναι έτσι επόμενο δεν είναι να μην έχουμε την περικοπή στην εθνική σύνταξη (ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας του καθενός) από τον Ιανουάριο του 2019?

Θα έλεγα να το τσεκάρουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν για λόγους υγείας και να δουν στο ΑΤΛΑΣ πως τους έχουν καταχωρημένους, γιατί έχω την εντύπωση ότι νομίζουμε ότι ανήκουμε στις αναπηρικές συντάξεις αλλά ίσως κάνουμε λάθος και τελικά είμαστε στην κατηγορία σύνταξη γήρατος.

ΣΩΜΑ:
Στρατός
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΑ ΤΟ 2006 ΜΕ 27 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ.ΟΧΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.Ο ΑΤΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ.ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ,ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ!

ΣΩΜΑ:
Αστυνομία τ.ΧΦ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 93
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 93

Εμένα πάντως στο ΑΤΛΑΣ με έχει σαν “ΓΗΡΑΤΟΣ” και συγνώμη αν γίνομαι κουραστικός αλλά πιστεύω ότι έτσι μας έχουν περασμένους μέσα στο σύστημα χωρίς να θέλω να πω κάτι για την εργασία στο εξωτερικό παρά μόνο για τις περικοπές στην εθνική σύνταξη.

ΣΩΜΑ:
Στρατός
ΜΑΝΟΣ
ΜΑΝΟΣ

ΚΑΙ ΜΕΝΑ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΧΕΙ Κ ΓΩ ΕΦΥΓΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΩΜΑ:
Στρατός
fotis
fotis

καλησπέρα εργασία που δεν απαιτεί ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ποια θεωρείται ??

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
Τασος
Τασος

Καλησπερα
Θελω να μιλησω προσωπικα με καποιον που ειναι συνταξιουχος Στρατιωτικος και εργαζεται στο εξωτερικο
Τι πρεπει να κανω για ανταλλαγη τηλεφωνου ή mail για επικοινωνια;
Ευχαριστω

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Ενημέρωση για την επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων (Εισφορά Αλληλεγγύης) με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν. 3863/2010 και 11 του Ν. 3865/2010 μετά την υπ΄αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39988

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης και την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας άμεσα ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών (Ν4529/2018 άρθρα 22 και 23 ΦΕΚ Α56). Φαίνεται ότι με την παράγραφο 5α του άρθρου 23 θα πάψει ή απαίτηση συνεχούς ανανέωσης των βιβλιαρίων ασθενείας μέχρι την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Πρόβλημα που είχε αναφερθεί από συναδέλφους στην συζήτηση εδώ https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-161/#comment-62101 . Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε και την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
G.G.
G.G.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω
Με το Άρθρο 22, (Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη)
επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι.
https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/nomos-4529-2018-phek-56a-23-3-2018.html

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Γιώργος
Γιώργος

Λυπάμαι μιας και με αφορά προσωπικά το θεμα σαν απόστρατο που εργάζεται στο εξωτερικό άλλα διαφωνώ.Tο κείμενο λέει ότι

(((Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην περίπτωση εργασίας
συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή σύνταξη από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε
αναλογική σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04
και του Εφαρμοστικού του 987/09.)))

Οπότε αναφέρεται σε συνταξιουχους που λαμβάνουν σύνταξη απο άλλη χωρα και εργάζoνται κατόπιν στην Ελλαδα
Μακάρι να εχω άδικο ισως ο κ Καρασαβιδης μπορεί να μας διαφωτίσει .

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Τασος
Τασος

Γιωργο καλημερα
Μ ενδιαφερει το θεμα εργασιας στο εξωτερικο και θελω να μιλησω με καποιον που ξερει σιγουρα τι γινεται.
Αν υπαρχει τροπος να μιλησουμε προσωπικα θα ηθελα να ακουσω πως γινεται απο αποψη διαδικασιων εξωτερικου και εδω με τα δικα μας

ΣΩΜΑ:
Στρατός
G.G.
G.G.

Σε συνέχεια του άρθρου με θέμα: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για ειδικές περιπτώσεις εφάπαξ
https://enstoloi.net/gnomodotiseis-nsk-gia-eidikes-periptoseis-efapax/

Αποδοχή της υπ’αριθμ.16/2018 Γνωμοδότησης του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%91%CE%A66-%CE%A3%CE%A52?inline=true

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
G.G.
G.G.

Αχιλλέα, ο περιορισμός του κειμένου στις 500 (καταλαβαίνω το λόγο) αλλά για μένα δεν είναι καθόλου πρακτικός.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Belealekos
Belealekos

Καλησπέρα. Σε περίπτωση εργασίας στο εξωτερικό όπου δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, υπάρχει μείωση στην σύνταξη; Ευχαριστώ

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Διάβασε στην εγκύκλιο https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ?inline=true τις δύο τελευταίες παραγράφους της ενότητας Α. Πεδίο Εφαρμογής – Έναρξη εφαρμογής / Ι. Παράγραφος 1 του άρθρου 20.
Ουσιαστικά το άρθρο 20 του ν.4387/2016 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13/5/2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Εργασία ή αυτοαπασχόληση σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας επιφέρει περικοπή της σύνταξης σε ποσοστό 60%.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παντελεήμωνας
Παντελεήμωνας

1o από που προκύπτει αυτό το συμπέρασμα,?2. Γιατί να δηλώσεις τη εργασία στο εξωτερικό και για πιο λόγο και 3. γιατί οι έγιναν αυτές οι διακρατικές συμφωνίες ποιον καλύπτουν (ειδικά αυτές με τη Λυβυη που δεν υφίσταται σαν κράτος με βάζουν σε υποψίες για ποιο λόγο έγιναν και για ποιους (εφοπλιστές , ναυτικούς , μηχανικούς) άρα μάλλον οι έλεγχοι και οι αντιπαραβολές γίνονται με τις χώρες που έχουν γίνει οι διακρατικές συμφωνίες και μήπως εκεί γίνονται οι περικοπές στους εργαζόμενους ασφαλισμένους…τέλος νομίζω ότι όταν ασφαλίζεσαι κόβεται η σύνταξη…

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Παντελεήμωνα καλημέρα.
1. Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα σου δεν υπάρχει συμπέρασμα αλλά σαφής διατυπωμένη διάταξη στην εγκύκλιο που λέει: «Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995.»

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEORGIOSP
GEORGIOSP

2. Συμφωνώ ότι κανονικά αφού η εργασία στο εξωτερικό (άσχετα με την χώρα στην οποία παρέχεται) δεν υπάγεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ δεν έπρεπε να δηλώνεται ούτε να περικόπτεται η σύνταξη. Αφού όμως κυκλοφόρησε εγκύκλιος που ορίζει διαφορετικά, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της εγκυκλίου. Όποιος θίγεται από τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να προσφύγει σε νομικές διαδικασίες για να βρει το δίκιο του. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που εγκύκλιος ανατρέπει η τροποποιεί ψηφισμένη διάταξη. Διάβασε την σχετική ενότητα στην σελ. 61 εδώ.
Ίδια περίπτωση είναι και το αυθαίρετο, κατά την γνώμη μου, όριο των 4923,12€ στην περίπτωση των αγροτικών εισοδημάτων.
3. Οι διακρατικές συμφωνίες έγιναν για να εξυπηρετήσουν ασφαλιστικά ζητήματα συμπολιτών μας πού έζησαν και εργάστηκαν για χρόνια στις χώρες αυτές. Όσο αφορά την Λιβύη, το 1990 που έγινε η συμφωνία κάθε άλλο παρά ανύπαρκτο κράτος ήταν.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEORGIOSP
GEORGIOSP
ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παντελεήμωνας
Παντελεήμωνας

πιστεύω αγαπητέ οτι τα πράγματα έχουν μπερδευτεί χειρότερα, αντί να αποσαφηνιστούν κάτι που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του νεοελληνικού κράτους και σε ερωτώ άν εγώ εργαστώ στη νότια αφρική ποιος και τι να δηλώσω και το σημαντικότερο για ποιό λόγο??

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Επί της ουσίας συμφωνώ μαζί σου. Η εγκύκλιος έλυσε ορισμένα θέματα και άφησε ανοικτά ή μπέρδεψε κάποια άλλα. Τυπικά όμως πρέπει μόνος σου να δηλώσεις στον ΕΦΚΑ την έναρξη εργασίας σου επειδή προβλέπεται από την εγκύκλιο. Αν διαφωνείς και έχεις έννομο συμφέρον θα πρέπει να καταφύγεις στις νόμιμες προβλεπόμενες ενέργειες.
Στο ερώτημα «τι θα γίνει αν δεν το δηλώσω και αν δεν το δηλώσω πως θα με βρουν» κανείς δεν θα μπορέσει να σου απαντήσει αλλά είναι σίγουρο ότι μια τέτοια επιλογή είναι υψηλού ρίσκου. Υπάρχουν διμερείς συμβάσεις με μια μεγάλη ομάδα χωρών σε θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης συντάξεων.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παντελεήμωνας
Παντελεήμωνας

Επειδή κι εγω σαν εσένα είμαι υπερασπιστής του νόμου και της τάξης σε μια ευνοούμενη πολιτεία, συμφωνώ μαζί σου. Εύχομαι οι απανταχού συνταξιούχοι που εργάζονται , εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και θα συνεχίζουν να εργάζονται, να δηλώσουν την εργασία τους στον ΕΦΚΑ. (αν βέβαια είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στην εργασία που κάνουν ). Η κυρία συνταξιούχα δικαστίνα μας παίρνοντας μόνο οδοιπορικά σαν σύμβουλος του Prime monister μας έδειξε το δρόμο και απο τις δυο μεριές του. Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

ΣΩΜΑ:
Στρατός
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Αν εργαστείς σε κάποια από αυτές τις χώρες, και γίνεις φορολογικός κάτοικος της, θα έχεις υποχρέωση να δηλώσεις εκεί το παγκόσμιο εισόδημα σου και η εδώ σύνταξη θα φορολογηθεί κατά περίπτωση ή στην Ελλάδα ή την χώρα μόνιμης διαμονής. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί την έκδοση βεβαιώσεων από υπηρεσίες των εμπλεκομένων χωρών και επομένως θα είναι εύκολος ο εντοπισμός των παραβατών. Επίσης δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μεταναστεύσει σε Τρίτη χώρα και το πρώτο πράγμα που θα κάνει να είναι η παράβαση της εκεί φορολογικής νομοθεσίας.
Πληροφορίες για τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης συντάξεων μπορείς να βρεις εδώ:
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=4D4906DAE5E42248.1D031AEA53&version=2006/10/27
http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/egk/2018/1006/

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Παντελεήμωνας
Παντελεήμωνας

CORRECT αλλά και πάλι έχω πολλές αμφιβολίες.

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Belealekos
Belealekos

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
Belealekos
Belealekos

Αγαπητέ GEORGIOSP μπορώ να επικοινωνήσω κάπως μαζί σου για κάποιες απορίες; Ευχαριστώ

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Ζήτησα από τον Αχιλλέα να σου προωθήσει το email μου.
Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω στις απορίες που έχεις αλλά αν μπορώ ευχαρίστως θα το κάνω.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Belealekos
Belealekos

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση

ΣΩΜΑ:
Ναυτικό
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ

Κύριε Καρασαββίδη, έχω εργαστεί ως συνταξιούχος το έτος 2015 και το πρώτο τρίμηνο του 2016 με ασφάλιση στο ΙΚΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι ημέρες ασφάλισης αυτές αναγνωρίζονται και μπορούν να προστεθούν στη σύνταξή μου?

ΣΩΜΑ:
Στρατός
Γιάννης
Γιάννης

Οχι. Θα προσμετρούσαν μόνο αν είχες σταματήσει την εργασία σου μετα την εφαρμογή του ν.4387/16
Διάβασε την εγκύκλιο για την εργασια συνταξιούχων (παρ. Γ)

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
G.G.
G.G.

Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A6%CE%92465%CE%981%CE%A9-%CE%9B%CE%A5%CE%A1?inline=true

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
GEORGIOSP
GEORGIOSP

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πολύ σημαντική η έκδοση αυτής της εγκυκλίου που λύνει απορίες συναδέλφων για διαφορετικές περιπτώσεις εργαζομένων συνταξιούχων. Κατά την γνώμη μου σημαντικότερα θέματα που επιλύονται είναι: Α. Για ήδη εργαζόμενους συνταξιούχους κατά την 12/5/2016 που θα αλλάξουν εργοδότη μετά την θέση σε ισχύ του Ν4387/2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων αν δεν υπάρχει ούτε μία μέρα κενό ανάμεσα στην παλαιά και νέα σύμβαση (βλ. σελ. 3 της εγκυκλίου). Β. Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13/5/2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995 (βλ. σελ. 3 της εγκυκλίου). Οι χώρες με τις οποίες υπάρχει διμερής σύμβαση φαίνονται στην σελίδα https://www.ika.gr/gr/infopages/dasika/dasikafaq.cfm Γ. Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζεται σε… Διαβάστε τη συνέχεια »

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
G.G.
G.G.

Επιπλέον:
-Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.
-Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολουμένων συνταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
G.G.
G.G.

για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του ν.4387/16 και απασχολούνται από 13/5/2016 και μετά.
-Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

ΣΩΜΑ:
Αεροπορία
Δημήτρης
Δημήτρης

βγήκε το χαρτί συνταξης Απριλίου

ΣΩΜΑ:
Λιμενικό