Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για ειδικές περιπτώσεις εφάπαξ

Πρόσφατα εκδόθηκε η γνωμοδότηση ΝΣΚ αριθ. 16/2018: Υπολογισμός εφάπαξ βοηθήματος ΝΔ 398/74 – Συνέχιση μετοχικής σχέσης
η οποία ασχολείται με την απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος ΕΛΟΑΑ για τις εξής 2 ειδικές περιπτώσεις:

Α. Λήψη εφάπαξ από 1-8-2012 έως 12-11-2012 με το παλιό μισθολόγιο του 2011.
Η μνημονιακή μείωση των ειδικών μισθολογίων ψηφίστηκε το Νοέμβριο 2012 με αναδρομική ισχύ 3,5 μήνες πριν (από 1-8-2012).
Σε όσους διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των 3,5 μηνών δόθηκαν από τον ΕΛΟΑΑ εφάπαξ με το παλιό μισθολόγιο (εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καθυστέρηση), διότι κανείς φυσικά δεν γνώριζε ότι θα μειωνόταν μελλοντικά το μισθολόγιο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ!
Προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα τυχόν επιστροφής της διαφοράς του εφάπαξ από τους δικαιούχους στο ταμείο, υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στο ΝΣΚ από τη Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΑ.
Με την πρόσφατη γνωμοδότηση το ΝΣΚ θεωρεί ότι ορθώς είχαν δοθεί τα εφάπαξ με το παλιό μισθολόγιο και δεν θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά στο ταμείο, διότι η συγκεκριμένη μείωση του μισθολογίου έχει κριθεί αντισυνταγματική!

Β. Συνέχιση ασφάλισης στον ΕΛΟΑΑ μετά τη λήψη εφάπαξ στα 35 έτη (σε ενέργεια).
Με το άρθρο 16 του Ν.3075/02 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Ν.4509/17, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους συμπλήρωσαν ασφάλιση 35 ετών στο ταμείο να λάβουν το εφάπαξ στην ενέργεια και να επιλέξουν είτε τη διαγραφή τους από το ταμείο (διακοπή της εισφοράς), είτε τη συνέχιση καταβολής εισφορών για λήψη νέου εφάπαξ κατά την αποστρατεία.
Με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ θεωρείται ότι η επιλογή του ενδιαφερόμενου για διακοπή ή όχι της μετοχικής σχέσης με το ταμείο γίνεται άπαξ (μία φορά) και όσοι επέλεξαν να διαγραφούν (μετά τη λήψη του εφάπαξ) δεν μπορούν να ζητήσουν εκ των υστέρων την επανεγγραφή στο ταμείο.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (2016) ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σχετικά με το θέμα των συμπληρωματικών εφάπαξ έχει εκδοθεί παλαιότερα ακόμη μία γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία θεωρεί ότι για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που διαγράφηκε από 1-8-2012 έως το Νοέμβριο 2014 (εφαρμογή μερικής αποκατάστασης μισθολογίου) θα πρέπει να δοθεί συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα με βάση το ισχύον μισθολόγιο (μέχρι 31-12-2017) που αποκατέστησε τους μισθούς κατά 50%.
Σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθ. 59/2016: Συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα βάσει μισθολογίου Ν. 4307/14

Γενικά όσον αφορά τη νομική ισχύ των γνωμοδοτήσεων, στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναφέρονται τα εξής:
Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), “Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή”.

Σχολιασμός: Εάν κάποτε στο μέλλον εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ και αποκατασταθούν πλήρως τα ειδικά μισθολόγια αναδρομικά από 1-8-2012, με βάση τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ είναι πολύ πιθανό να προκύψει τότε ζήτημα εκ νέου αναπροσαρμογής όλων των εφάπαξ της περιόδου 1-8-2012 έως 31-12-2017.

Προσθήκη 21/3: Σύμφωνα με ενημέρωση του συναδέλφου G.G.: https://enstoloi.net/sxolia/comment-page-164/#comment-63202
ο ΥΕΘΑ αποδέχθηκε τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ (ημ/νία εγγράφου 21-3-2018) που περιλαμβάνει τις παραγράφους Α και Β ανωτέρω.

Τα σχόλια είναι κλειστά.