Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία ανακεφαλαίωση των διατάξεων που καθορίζουν το ακαθάριστο ποσό σύνταξης με το παλιό συνταξιοδοτικό σύστημα (προ 2015) και με το νέο που ισχύει από το 2016 (εθνική και αναλογική σύνταξη).
Παρά την κατάργηση του παλιού ασφαλιστικού συστήματος, στη συντριπτική πλειοψηφία των αποστράτων η παλιά σύνταξη που εκδόθηκε από το ΓΛΚ θα επηρεάζει το ποσό της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ για πολλά χρόνια ακόμη, μέσω της προσωπικής διαφοράς.
Ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής οι συνταξιούχοι χωρίζονται (άτυπα) στις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-2007
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 80% για 35 συντάξιμα έτη (ή 88% για 40 πραγματικά έτη υπηρεσίας).
γ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

diagrafi-mexri-20072. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.


Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1-1-2008 ΕΩΣ 31-12-2018
1. Η παλιά σύνταξη ΓΛΚ καθορίζεται με βάση:
α. Τον τελευταίο μισθό πριν τη διαγραφή για τα συντάξιμα έτη μέχρι 31-12-2007.
β. Το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας για τα συντάξιμα έτη μετά την 1-1-2008.
γ. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό που μειώνεται σταδιακά από 79% το 2008 έως 70% το 2017.
δ. Πρόσθετο ποσό σε περίπτωση ύπαρξης εξαμήνων επικινδυνότητας.
Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 99% στη στήλη [Παλιά ΓΛΚ].

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α.1. Τον τελευταίο μισθό για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι 30-6-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται με απόλυτη ακρίβεια 100% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
α.2. Το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 για διαγραφή ή παραίτηση μετά την 1-7-2016.
Στην περίπτωση αυτή η νέα σύνταξη υπολογίζεται ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
kratiseis-sintaksis-efka
Όταν απαιτείται οποιοσδήποτε μέσος όρος αποδοχών (πενταετίας ή/και από το 2002) δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη ακρίβεια, διότι το ποσό αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, καθώς εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (ημερομηνίες προαγωγών και αλλαγής ΕΧΥ) και οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διαζύγιο, γέννηση τέκνων).


kratiseis-sintaksis-efkaΕάν η πρόγνωση της παλιάς σύνταξης διαφέρει με τη ΣΠ του ΓΛΚ, υπάρχουν 2 τρόποι για διόρθωση:
i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός] και διόρθωση της πρόγνωσης των χιλιοστών, όπως το πρώτο υπόδειγμα στα αριστερά.
ii. Επιλογή μεθόδου –> [2. Διαγραφή 2008 – 2018] και εισαγωγή του μέσου όρου πενταετίας, όπως το δεύτερο υπόδειγμα στα αριστερά.
Μετά την 1-7-2016 χρειάζεται επιπλέον και η διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών από 2002.


Γ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2019
1. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εμφανίζεται πλέον η στήλη [Παλιά ΓΛΚ] στα αποτελέσματα διότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά, οπότε δεν έχει νόημα (και δεν υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ) η σύνταξη με τις παλιές διατάξεις προ του 2016.

2. Η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ καθορίζεται με βάση:
α. Το μέσο όρο αποδοχών από 1-1-2002 μέχρι τη διαγραφή.
β. Αναπλήρωση με μέγιστο ποσοστό 100% που αντιστοιχεί σε 69 συντάξιμα έτη (με 5ετία & εξάμηνα).
Το ποσό υπολογίζεται στο site με ακρίβεια άνω του 98% στη στήλη [ΕΦΚΑ/16].

kratiseis-sintaksis-efkaΔεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη ακρίβεια διότι ο μέσος όρος αποδοχών από το 2002 αλλάζει ακόμη και για συμμαθητές με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αφού εξαρτάται από τη διοικητική εξέλιξη (προαγωγές, αλλαγές ΕΧΥ / κλιμακίων) και αλλαγές οικογενειακής κατάστασης μετά το 2002 (γάμος, τέκνα κλπ).

i. Επιλογή μεθόδου –> [1. Αυτόματος υπολογισμός], και διόρθωση της πρόγνωσης του μέσου όρου αποδοχών όπως στο υπόδειγμα στα αριστερά.

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με βάση τα ανωτέρω έγιναν οι παρακάτω αλλαγές σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία:
1. Η μέθοδος υπολογισμού με εισαγωγή μέσου όρου πενταετίας από τη ΣΠ του ΓΛΚ μετονομάστηκε σε [2. Διαγραφή από 2008 – 2018] διότι όπως υπονοεί η ονομασία, αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν από 1-1-2008 έως 31-12-2018.
2. Όλοι οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν τη μέθοδο [1. Αυτόματος υπολογισμός] με τις επισημάνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
3. Σε περίπτωση λήψης ετών Κονδύλη, οι συντάξιμες αποδοχές στη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση το μικρότερο μισθολογικό βαθμό (όχι τον πραγματικό) που χρησιμοποιήθηκε από το ΓΛΚ κατά την έκδοση της αρχικής ΣΠ, προκειμένου να συμφωνούν τα αποτελέσματα με τη μηνιαία ανάλυση του ΕΦΚΑ.
4. Για διαγραφή μετά το 2019 δεν εμφανίζονται αποτελέσματα για την παλιά σύνταξη ΓΛΚ, διότι δεν έχουν κανένα νόημα λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και μπερδεύουν το μέσο χρήστη σχετικά ως προς το ποια σύνταξη ισχύει.

Τα σχόλια είναι κλειστά.