Διόρθωση συντάξιμου μισθού από ΕΦΚΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Tον Οκτώβριο 2019 αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι για διαγραφή από 1-1-2008 έως 13-11-2014 χρησιμοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ λανθασμένος συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρ. Β του σχετικού άρθρου: Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ
Λόγω αυτού του λάθους κάποιοι ωφελούνταν έχοντας μικρότερη προσωπική διαφορά από αυτή που έπρεπε (παρ. Β.2 του ανωτέρω άρθρου), ενώ κάποιοι άλλοι αδικούνταν έχοντας μεγαλύτερη προσωπική διαφορά από την κανονική (παρ. Β.3).

Για τον ανωτέρω λόγο είχαν διαμορφωθεί κατάλληλα οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης στο site, ώστε να υπολογίζεται η προσωπική διαφορά και με το σωστό τρόπο (επιλογή ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ), αλλά και με τη λανθασμένη μέθοδο του ΕΦΚΑ (επιλογή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ), όπως αναλύεται στις παρ. Α.2 και Α.3 του άρθρου: Νέος υπολογισμός σύνταξης με επιλογή της μεθόδου

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Με τη σύνταξη Μαρτίου 2020 ο ΕΦΚΑ διόρθωσε το συντάξιμο μισθό σε όλους τους συνταξιούχους με διαγραφή μετά το 2008.
Έτσι για διαγραφή ή παραίτηση μέχρι τον Ιούνιο 2016 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές του τελευταίου μήνα.
Οπότε ενώ μέχρι σήμερα στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ συμφωνούσε με τα (επίτηδες υπολογισμένα με λάθος τρόπο) αποτελέσματα της μεθόδου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΚΑ, από τώρα και στο εξής ισχύουν για όλους τα αποτελέσματα με τη (σωστή) μέθοδο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΠ.

Γ. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η σύνταξη σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτή που υπολογίζεται με την επιλογή ΕΦΚΑ/20, αλλά όπως είναι φυσικό η εφαρμογή οποιουδήποτε νέου νόμου δεν γίνεται άμεσα, διότι χρειάζεται πρώτα να ενημερωθούν οι υπηρεσίες επίσημα, να εκδοθούν τυχόν εγκύκλιοι και να ενημερωθεί κατάλληλα το λογισμικό του ΕΦΚΑ.
Όπως έχει ανακοινωθεί το νέο ασφαλιστικό θα μπορέσει να εφαρμοστεί μετά το καλοκαίρι 2020 (αναδρομικά από 1-10-2019), οπότε μέχρι τότε η σύνταξη θα βγαίνει με τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή με την επιλογή ΕΦΚΑ/16 στις σελίδες του site.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μετά τα παραπάνω για να συμφωνούν 100% όλα τα ποσά στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης του site (νέα σύνταξη, προσωπική διαφορά, φόρος κλπ) με τη μηνιαία ανάλυση ΕΦΚΑ του Μαρτίου 2020, θα πρέπει:
1. Να συμπληρώνονται σωστά όλα τα δεδομένα και ειδικά ο συντάξιμος μισθός και ο μέσος όρος αποδοχών της αρχικής ΣΠ, όπως περιγράφεται (με υπόδειγμα) στην παρ. Β.2.β.ii στο άρθρο: Συντάξιμες αποδοχές, αναπλήρωση & ακρίβεια υπολογισμών
2. Να επιλέγεται η μέθοδος υπολογισμού [2. Διαγραφή 2008 – 2018]
3.α. Μέχρι την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/16]
3.β. Μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού (πιθανώς το φθινόπωρο) να επιλέγεται η νομοθεσία [ΕΦΚΑ/20]

Τα σχόλια είναι κλειστά.