Βελτιώσεις υπολογισμών στις σελίδες σύνταξης

Πριν από λίγες ημέρες έγινε μία τροποποίηση στους αλγόριθμους των σελίδων υπολογισμού σύνταξης, η οποία προκάλεσε αρκετά σχόλια γιατί άλλαξε ο μέσος όρος αποδοχών και η υπολογιζόμενη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω).
Αν και εκ πρώτης άποψης θεωρείται λογική η ανωτέρω απορία, αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη σημαντική έλλειψη ενημέρωσης ως προς τον τρόπο υπολογισμού της νέας σύνταξης ΕΦΚΑ (ειδικά του μέσου όρου αποδοχών), αλλά επίσης και παρανόηση σχετικά με το πως βγαίνουν τα αποτελέσματα στις διάφορες σελίδες στο site και ποιοι εγγενείς περιορισμοί υπάρχουν.

Α. Μέσος όρος αποδοχών
Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών επηρεάζεται από οκτώ (8) διαφορετικά μισθολόγια που ίσχυσαν από το 2002 και μετά, τα δώρα, την αναπροσαρμογή κάθε έτους λόγω πληθωρισμού, τις διοικητικές προαγωγές, τις μισθολογικές προαγωγές, την οικογενειακή κατάσταση (γάμος, γέννηση τέκνων κλπ), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. ΣΤ του παρακάτω άρθρου:
Αναλυτικός υπολογισμός σύνταξης [ΕΦΚΑ 2017]
Ο υπολογισμός του επίσημου μέσου όρου αποδοχών κατά την αποστρατεία γίνεται από την υπηρεσία ξεχωριστά για τον καθένα με βάση όλα τα φύλλα μισθοδοσίας του από το 2002 και μετά, ενώ τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται ούτε στον ενδιαφερόμενο.

Β. Πότε είναι ίσες οι συντάξεις 2 αποστράτων
Για να γίνει πλήρως κατανοητή η έννοια του μέσου όρου αποδοχών, για να λάβουν ακριβώς την ίδια σύνταξη ΕΦΚΑ πχ. 2 αστυνομικοί νέοι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά όλα τα παρακάτω:
1. Να διαθέτουν την ίδια διάρκεια στρατιωτικής θητείας (σε ημέρες).
2. Να έχουν εισαχθεί την ίδια ημέρα και έτος στη σχολή.
3. Να διαγραφούν την ίδια ημέρα και έτος.
4. Να έχουν λάβει όλες τις διοικητικές και μισθολογικές προαγωγές ακριβώς την ίδια ημέρα.
5. Να έχουν παντρευτεί την ίδια ημέρα.
6. Να έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
7. Τα παιδιά τους να γεννήθηκαν σε ίδιες ημερομηνίες.
8. Να έχουν υπηρετήσει τον ίδιο αριθμό μηνών σε παραμεθόριο.

Καθώς όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν είτε το μέσο όρο αποδοχών είτε το ποσοστό αναπλήρωσης, εάν υπάρχει διαφορά έστω και σε ένα απο τα ανωτέρω υπηρεσιακά ή οικογενειακά δεδομένα, τότε οι 2 συντάξεις θα διαφέρουν είτε λιγότερο είτε περισσότερο.

Γ. Αιτία αλλαγών
Μόλις πρόσφατα άρχισαν να εκδίδονται νέες συντάξεις ΕΦΚΑ με διαγραφή μετά το 2017 (ισχύς νέου μισθολογίου) και ορισμένοι συνάδελφοι απέστειλαν στοιχεία, με τα οποία βελτιώθηκε η ακρίβεια των αποτελεσμάτων με βάση τις νέες επίσημες ΣΠ του ΕΦΚΑ, η οποία για την πλειοψηφία των περιπτώσεων τώρα υπερβαίνει το 99% (τελική απόκλιση στη σύνταξη από 0 ~ 15 €).
Η ακρίβεια αυτή επιτυγχάνεται μόνο στις υπηρεσίες που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία (κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομία).
Καταλήγοντας το θέμα είναι ότι οι αλλαγές στους υπολογισμούς δεν είναι απόρροια λάθους, αλλά είναι αναμενόμενες, αποβλέπουν στη βελτίωση των προβλέψεων και θα συνεχίσουν και στο μέλλον.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι υπολογισμοί ποτέ δεν θα είναι τελικοί και όλες οι σελίδες κάποια στιγμή θα ξανατροποποιηθούν στο μέλλον, διότι λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος πάντα θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.