Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του 2013: Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ
καθιερώθηκαν ελάχιστα έτη ασφάλισης για να δικαιούνται επικουρικό βοήθημα οι απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας.
Το θέμα αφορά τα ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ που ανήκουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ και όχι τα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ και ΜΤΠΥ).
Επίσης η απόφαση ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας (οικειοθελής αποχώρηση).
Δεν αφορά όσους αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (ανικανότητα, όριο ηλικίας, ετήσιες κρίσεις).

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλισης
Το έτος θεμελίωσης επικουρικού στο ΤΕΑΠΑΣΑ είναι διαφορετικό από το έτος θεμελίωσης σύνταξης στο ΓΛΚ, διότι στο επικουρικό δεν μετρούν ο χρόνος αστυνομικής σχολής και θητείας (αφού δεν είχαν πληρωθεί εισφορές υπέρ επικουρικού).
Άρα για τη θεμελίωση στο ΤΕΑΠΑΣΑ η ασφάλιση αρχίζει να μετράει από την αποφοίτηση από την αστυνομική σχολή.
Εάν υπάρχει προηγούμενη ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσμετράει (χωρίς εισφορές) αυξάνοντας τα έτη ασφάλισης επικουρικού.
Τα ελάχιστα έτη ασφάλισης που προβλέπει η ανωτέρω απόφαση του ταμείου είναι:
1. Συμπλήρωση 24,5 ετών ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ το 2010 –> δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστων ετών.
2. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2011 –> απαίτηση για 26 έτη ασφάλισης συνολικά.
3. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2012 –> απαίτηση για 27,5 έτη ασφάλισης συνολικά.
4. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2013 –> απαίτηση για 29 έτη ασφάλισης συνολικά.
5. Συμπλήρωση 24,5 ετών το 2014 –> απαίτηση για 30,5 έτη ασφάλισης συνολικά.
6. Συμπλήρωση 24,5 ετών μετά το 2015 –> απαίτηση για 40 έτη ασφάλισης συνολικά.

Σημείωση Νο 1: Η απαίτηση ελάχιστων ετών ασφάλισης (πχ. 30,5 έτη) είναι επιπλέον της απαίτησης 24,5 ετών έως το 2014.
Δηλαδή κάποιος που αποφοίτησε από τη σχολή το Δεκέμβριο 1991 (άρα θέλει 1,5 έτος για να έχει 24,5 έτη το 2014), πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το 1,5 έτος υποχρεωτικά, ακόμη και εάν αποστρατευθεί μετά από 33 έτη υπηρεσίας και έχει καλύψει τη δεύτερη προϋπόθεση των ελάχιστων 30,5 ετών.

Σημείωση Νο 2: Ανάλογα με το έτος αποφοίτησης και τα έτη υπηρεσίας, υπάρχουν εναλλακτικοί συνδυασμοί αναγνώρισης.
Πχ. με αποφοίτηση από τη σχολή τον Ιούνιο 1990, ο ενδιαφερόμενος έχει 3 εναλλακτικές:
α. Να αναγνωρίσει 2 έτη για να συμπληρώσει 24,5 έτη το 2012 και να χρειάζεται συνολικά 27,5 έτη ασφάλισης.
β. Να αναγνωρίσει 1 έτος για να συμπληρώσει 24,5 έτη το 2013 και να χρειάζεται συνολικά 29 έτη ασφάλισης.
γ. Να μην αναγνωρίσει τίποτε οπότε θα συμπληρώσει 24,5 έτη το 2014 και θα χρειάζεται συνολικά 30,5 έτη ασφάλισης.
Άρα ανάλογα με τα έτη ασφάλισης κατά τη διαγραφή, η βέλτιστη επιλογή μπορεί να είναι είτε η (α), είτε η (β), είτε η (γ).
Στις σελίδες σύνταξης υπολογίζεται το κόστος όλων των εναλλακτικών λύσεων και στο τέλος επιλέγεται ο συμφερότερος συνδυασμός μικρότερου κόστους εξαγοράς.

Β. Υπολογισμοί στις σελίδες σύνταξης ΣΑ
google_analyticsΣτις σελίδες υπολογισμού σύνταξης των Σωμάτων Ασφαλείας εμφανίζονται τα στοιχεία:
1. Έτη ασφάλισης επικουρικού (ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ, ΤΕΑΥΠΣ) μετά την αποφοίτηση από τη σχολή.
2. Το έτος θεμελίωσης (συμπλήρωση 24,5 ετών) στο ΤΕΑΠΑΣΑ από 2010 έως 2015.
3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη με βάση το έτος θεμελίωσης (παρ. Α ανωτέρω).
4. Η διαφορά απαιτούμενων και υπαρχόντων ετών ασφάλισης (Β.3 – Β.1), δηλαδή τα έτη που πρέπει να αναγνωριστούν.

Κόστος: Για διαγραφή πριν το 2017 (παλιό μισθολόγιο) το κόστος εξαγοράς ανά μήνα αναγνώρισης υπολογίζεται ως 6% επί του βασικού μισθού, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ –> Αναγνώριση με εξαγορά
Για διαγραφή από 2017 ~ 2019, ως μηνιαίο κόστος υπολογίζεται το 3,25% των συνολικών αποδοχών του νέου μισθολογίου.
Προσθήκη 2020: Για διαγραφή μετά το 2020, το μηνιαίο κόστος είναι το 6,5% των συνολικών αποδοχών νέου μισθολογίου.

Γ. Επιπτώσεις μη αναγνώρισης
Εάν δεν αναγνωριστούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη με εφάπαξ πληρωμή πρόσθετων εισφορών στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τότε το επικουρικό δεν καταβάλλεται άμεσα με την αποστρατεία αλλά μεταγενέστερα ως κάτωθι:
1. Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι το 2014 θα αρχίσει να καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών.
2. Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μετά το 2015 (40ετία) θα αρχίσει να καταβάλλεται σε ηλικία 60 ετών.

Επισήμανση: Η αίτηση για αναγνώριση και η εξαγορά των πρόσθετων εισφορών πρέπει να γίνει κατά την αποστρατεία.
Εάν κάποιος κάνει αίτηση αναγνώρισης πχ. 2 χρόνια μετά την αποστρατεία (πιθανώς περιμένοντας το εφάπαξ), τότε τα επικουρικά αυτών των 2 ετών χάνονται και η πληρωμή αρχίζει μετά την ημ/νία εξόφλησης της οφειλής στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Επίσης χάνονται τα προηγούμενα επικουρικά εάν το ΤΕΑΠΑΣΑ αποστείλει στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο με την υποχρέωση αναγνώρισης και η οφειλή δεν εξοφληθεί εντός τριμήνου.
Οπότε πριν αποφασίσει κάποιος να παραιτηθεί, καλό θα ήταν να προνοήσει αποταμιεύοντας ειδικά για αυτό το θέμα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.