Βελτίωση σελίδων εφάπαξ Αστυνομίας & Πυροσβεστικής

Από ερωτήματα που γίνονται με mail αποδείχθηκε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν θυμούνται τις μισθολογικές προαγωγές των τελευταίων 5 ετών και δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση των σελίδων υπολογισμού εφάπαξ Αστυνομίας τ.ΑΠ και Πυροσβεστικής.
Οι τελευταίες προαγωγές ήταν απαραίτητες διότι στο εφάπαξ ΤΠΔΥ (δημοσίων υπαλλήλων) και στο εφάπαξ ΤΠΥΑΠ (αστυνομίας τ.ΑΠ) χρειάζεται ο μέσος όρος αποδοχών τελευταίας πενταετίας, ενώ στο εφάπαξ ΤΠΥΠΣ (πυροσβεστική) χρειάζεται ο μέσος όρος αποδοχών του τελευταίου έτους.

Για να γίνουν εύχρηστες οι αντίστοιχες σελίδες “Εφάπαξ ΤΠΥΑΠ” και “Εφάπαξ ΤΠΥΠΣ” επανασχεδιάστηκαν και πλέον δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι τελευταίες προαγωγές για προέλευση αστυφυλάκων, ανθυπαστυνόμων, πυροσβεστών και πυρονόμων.
Για αυτούς υπολογίζεται πλέον αυτόματα η μισθολογική εξέλιξη και το ΕΧΥ κατά τα τελευταία 5 έτη πριν τη διαγραφή.
Οι μόνοι που θα πρέπει να εισάγουν τις 2 τελευταίες προαγωγές είναι οι αξκοί, διότι ο μισθολογικός βαθμός τους εξαρτάται από το διοικητικό και δεν έχουν όλοι την ίδια διοικητική εξέλιξη.

Η βασική διαφορά σε σχέση με πριν είναι ότι τώρα πρέπει να εισάγετε την ημερομηνία κατάταξης, καθώς και το χρόνο φοίτησης σε αστυνομική / πυροσβεστική σχολή (σε μήνες), διότι ο χρόνος της σχολής δεν μετράει στο εφάπαξ.
Εάν έχετε ήδη αναγνωρίσει τη σχολή στο εφάπαξ (με πρόσθετες εισφορές) ή δεν υπάρχει χρόνος σχολής, τότε βάζετε την τιμή 0 (μηδέν).
Επίσης είναι σημαντικό να εισάγεται σωστά ο χρόνος θητείας, διότι χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΕΧΥ.

Η ακρίβεια των υπολογισμών είναι περίπου 99% στο τμήμα του εφάπαξ μέχρι το 2014 (λόγω μικροδιαφορών στο μέσο όρο αποδοχών) και λίγο μικρότερη (~97%) στο τμήμα εφάπαξ για χρόνο μετά την 1-1-2015, διότι εκεί χρησιμοποιείται συντελεστής που καθορίζεται από το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Τέλος υπάρχει μία μικρή διαφορά (της τάξης μερικών δεκάδων ευρώ) στις καινούριες κρατήσεις νέας γενιάς / βιωσιμότητας και εισφορών τελευταίων βαθμών που θεσμοθετήθηκαν το 2014, διότι δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος υλοποίησης των κρατήσεων αυτών από το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.