Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε ένα ερώτημα συναδέλφου: https://enstoloi.net/astynomia/comment-page-285/#comment-72671
και η εκ πρώτης όψεως λογική απάντηση άλλου συναδέλφου ότι αφού με το εφάπαξ επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές μετά το 2014, αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση ασφάλισης στο ταμείο εφάπαξ δεν προσφέρει τίποτε αφού το επιτόκιο είναι μηδενικό.
Το ανωτέρω είναι ένα κλασικό παράδειγμα που με σωστή αφετηρία και γνώσεις, καταλήγουμε σε εντελώς λάθος συμπέρασμα.

Α. Απόδοση από την επιστροφή εισφορών (ΚΕΡΔΟΣ)
Αρχίζοντας ανάποδα από το τελικό συμπέρασμα: Η απόδοση των εισφορών εφάπαξ μετά την 35ετία, παρά το γεγονός ότι είναι άτοκη, δεν είναι μηδενική αλλά μεγαλύτερη από 50% για το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή !!!

Πως εξηγείται όμως αυτό το “παράδοξο”, όπου η άτοκη επιστροφή εισφορών έχει απόδοση πάνω από 50% ;
Η εξήγηση είναι το παλαιότερο άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις κοστίζουν 22 ~ 29% φθηνότερα
Διότι άλλο πράγμα είναι το “ονομαστικό” ποσό των εισφορών που φαίνονται στη μηνιαία ανάλυση μισθού και εντελώς διαφορετικό είναι το ποσό που πραγματικά αφαιρείται από τον πληρωτέο μισθό.

Παράδειγμα: Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ενός Αστ. Διευθυντή με 35 έτη υπηρεσίας υπερβαίνει τα 30.000 € όταν δεν πληρώνει εισφορές εφάπαξ ΤΠΑΣ, οπότε από το ονομαστικό ποσό της εισφοράς γλυτώνει φόρο 37%, ενώ επίσης γλυτώνει και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για αυτό το ποσό. Οι σχετικοί υπολογισμοί γίνοντια με τα υπάρχοντα εργαλεία στο site:
α. Πηγαίνουμε στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγουμε προέλευση [Αστυνομία τ.ΧΦ] όπως είναι ο ερωτών συνάδελφος, έτος κατάταξης 1984 και ημερομηνία 1-1-2020 (ώστε να έχουν συμπληρωθεί 35 έτη υπηρεσίας).
Τότε η ονομαστική εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ είναι 249,36 € και το πληρωτέο 1.925,40 € –> Μισθός με κράτηση εφάπαξ
β. Στην ίδια σελίδα χωρίς να αλλάξουμε κάτι άλλο, επιλέγουμε ΟΧΙ δίπλα στην κράτηση ΤΠΑΣ (δηλαδή διακοπή μετοχικής σχέσης).
Η εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ γίνεται 0 (μηδέν) και πλέον το πληρωτέο ανέρχεται σε 2.065,83 € –> Μισθός χωρίς κράτηση εφάπαξ
Ανακαλύπτουμε (με έκπληξη!) ότι το πληρωτέο χωρίς την κράτηση εφάπαξ ΤΠΑΣ είναι μόλις 140 € μεγαλύτερο (και όχι 250 € που είναι η κράτηση), διότι αυτά τα 250 € φορολογούνται με 37%, ενώ επιβάλλεται και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.

Άρα η σύγκριση των πραγματικών ποσών και η αναζήτηση της πραγματικής απόδοσης έχει ως εξής:
Πραγματική κράτηση στο πληρωτέο ανά μήνα: 140
Ονομαστικό ποσό που θα εισπραχθεί μέσω του εφάπαξ: 250
Καθαρό κέρδος (όφελος – κόστος): 250 – 140 = 90
Απόδοση (κέρδος / πραγματική κράτηση): 90 / 140 = 64,3 %

Β. Αύξηση λόγω μελλοντικής προαγωγής (ΚΕΡΔΟΣ)
Εάν για οποιονδήποτε λόγο απονέμεται μεγαλύτερος διοικητικός βαθμός κατά την αποστρατεία (πχ. λόγω ορίου ηλικίας), η συνέχιση της ασφάλισης στο ταμείο εφάπαξ μετά τη λήψη του στην 35ετία, σημαίνει ότι το τελικό εφάπαξ θα υπολογιστεί με το μεγαλύτερο διοικητικό βαθμό αποστρατείας, οπότε αυξάνει το ποσό του τμήματος Ι του εφάπαξ (έτη μέχρι 31-12-2014).
Παράδειγμα 1: Αξκός λαμβάνει το εφάπαξ στα 35 έτη με βαθμό Αστ. Δντή, εάν συνεχίσει την ασφάλιση και γίνει Ταξχος μελλοντικά με την αποστρατεία τότε θα δικαιούται αρκετά μεγαλύτερο εφάπαξ λόγω αύξησης του μισθολογικού κλιμακίου.
Παράδειγμα 2: Αστυνόμος ΜΑΥ με υπηρεσία 35 ετών δικαιούται εφάπαξ ως εν ενεργεία με βαθμό Αρχφκα.
Συνεχίζοντας όμως την πληρωμή εισφορών για εφάπαξ, όταν αποστρατευθεί (λόγω παραίτησης ή ορίου ηλικίας) θα λάβει τη διαφορά με το αρκετά μεγαλύτερο εφάπαξ βαθμού Υπαστ.Β, διότι αυτός ο διοικητικός βαθμός απονέμεται μόνο κατά την αποστρατεία.

Γ. Παρακράτηση τόκων λόγω λήψης εφάπαξ (ΖΗΜΙΑ)
Η λήψη εφάπαξ στην 35ετία (και συνέχιση της ασφάλισης) θεωρείται από τα ταμεία ως λήψη προκαταβολής εφάπαξ, έναντι του συνολικού ποσού που θα υπολογιστεί κατά την απαοστρατεία.
Αυτό σημαίνει ότι για ολόκληρο το ληφθέν ποσό στην 35ετία υπολογίζονται σε βάρος του δικαιούχου τόκοι από την ημερομηνία 35ετίας μέχρι τη διαγραφή, ως το ενδεικτικό κατωτάρω παράδειγμα:
1. Λήψη εφάπαξ 35ετίας το 2019 ποσού 50.000 € και συνέχιση ασφάλισης μέχρι τη διαγραφή το 2021.
2. Υπολογισμός τόκων προκαταβολής (50.000 €) για 2 έτη 3.500
3. Συνολικό εφάπαξ έτους 2021 (με μισθό αποστρατείας) ποσού 55.000
4. Στον δικαιούχο θα δοθεί η διαφορά 55.000 – (50.000 προκαταβολή + 3.500 τόκοι) = 1.500 €.
Η τελική διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και αρνητική (ζημία), εάν η διαφορά αρχικού και τελικού εφάπαξ είναι μικρότερη και οι τόκοι που χρεώνει το ταμείο μεγαλύτεροι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε περίπτωση λήψης εφάπαξ ως εν ενεργεία με 35ετία, συμφέρει κατά περίπτωση η συνέχιση της ασφάλισης στο ταμείο εφάπαξ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) εξαρτάται από 4 παράγοντες:
α. Τη χρονική διαφορά μεταξύ 35ετίας και διαγραφής.
β. Το ετήσιο επιτόκιο που χρεώνει το ταμείο για προκαταβολές εφάπαξ.
γ. Το ύψος του μισθού, διότι σε υψηλούς μισθούς αντιστοιχεί φόρος 29% που αυξάνει την απόδοση των κρατήσεων εφάπαξ.
δ. Εάν μετά την 35ετία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται αύξηση κλιμακίου στο μισθό μέχρι την αποστρατεία του.
Επειδή η συνδυαστική ανάλυση των ανωτέρω είναι περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα λανθασμένης εκτίμησης, η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι να μην λαμβάνεται καθόλου εφάπαξ στην 35ετία, αλλά να λαμβάνεται ένα συνολικό εφάπαξ κατά την αποστρατεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.