Λήψη εφάπαξ στην 35ετία και συνέχιση ασφάλισης

Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε ένα ερώτημα συναδέλφου: https://enstoloi.net/astynomia/comment-page-285/#comment-72671
και η εκ πρώτης όψεως λογική απάντηση άλλου συναδέλφου ότι αφού με το εφάπαξ επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές μετά το 2014, αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση ασφάλισης στο ταμείο εφάπαξ δεν προσφέρει τίποτε αφού το επιτόκιο είναι μηδενικό.
Το ανωτέρω είναι ένα κλασικό παράδειγμα που με σωστή αφετηρία και γνώσεις, καταλήγουμε σε εντελώς λάθος συμπέρασμα.

Α. Απόδοση από την επιστροφή εισφορών (ΚΕΡΔΟΣ)
Αρχίζοντας ανάποδα από το τελικό συμπέρασμα: Η απόδοση των εισφορών εφάπαξ μετά την 35ετία, παρά το γεγονός ότι είναι άτοκη, δεν είναι μηδενική αλλά μεγαλύτερη από 50% για το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή !!!

Πως εξηγείται όμως αυτό το “παράδοξο”, όπου η άτοκη επιστροφή εισφορών έχει απόδοση πάνω από 50% ;
Η εξήγηση είναι το παλαιότερο άρθρο: Γιατί όλες οι αναγνωρίσεις κοστίζουν 22 ~ 29% φθηνότερα
Διότι άλλο πράγμα είναι το “ονομαστικό” ποσό των εισφορών που φαίνονται στη μηνιαία ανάλυση μισθού και εντελώς διαφορετικό είναι το ποσό που πραγματικά αφαιρείται από τον πληρωτέο μισθό.

Παράδειγμα: Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ενός Αστ. Διευθυντή με 35 έτη υπηρεσίας υπερβαίνει τα 30.000 € όταν δεν πληρώνει εισφορές εφάπαξ ΤΠΑΣ, οπότε από το ονομαστικό ποσό της εισφοράς γλυτώνει φόρο 37%, ενώ επίσης γλυτώνει και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για αυτό το ποσό. Οι σχετικοί υπολογισμοί γίνοντια με τα υπάρχοντα εργαλεία στο site:
α. Πηγαίνουμε στη σελίδα “Μισθολόγιο 2017” και επιλέγουμε προέλευση [Αστυνομία τ.ΧΦ] όπως είναι ο ερωτών συνάδελφος, έτος κατάταξης 1984 και ημερομηνία 1-1-2020 (ώστε να έχουν συμπληρωθεί 35 έτη υπηρεσίας).
Τότε η ονομαστική εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ είναι 249,36 € και το πληρωτέο 1.925,40 € –> Μισθός με κράτηση εφάπαξ
β. Στην ίδια σελίδα χωρίς να αλλάξουμε κάτι άλλο, επιλέγουμε ΟΧΙ δίπλα στην κράτηση ΤΠΑΣ (δηλαδή διακοπή μετοχικής σχέσης).
Η εισφορά υπέρ ΤΠΑΣ γίνεται 0 (μηδέν) και πλέον το πληρωτέο ανέρχεται σε 2.065,83 € –> Μισθός χωρίς κράτηση εφάπαξ
Ανακαλύπτουμε (με έκπληξη!) ότι το πληρωτέο χωρίς την κράτηση εφάπαξ ΤΠΑΣ είναι μόλις 140 € μεγαλύτερο (και όχι 250 € που είναι η κράτηση), διότι αυτά τα 250 € φορολογούνται με 37%, ενώ επιβάλλεται και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.

Άρα η σύγκριση των πραγματικών ποσών και η αναζήτηση της πραγματικής απόδοσης έχει ως εξής:
Πραγματική κράτηση στο πληρωτέο ανά μήνα: 140
Ονομαστικό ποσό που θα εισπραχθεί μέσω του εφάπαξ: 250
Καθαρό κέρδος (όφελος – κόστος): 250 – 140 = 90
Απόδοση (κέρδος / πραγματική κράτηση): 90 / 140 = 64,3 %

Β. Αύξηση λόγω μελλοντικής προαγωγής (ΚΕΡΔΟΣ)
Εάν για οποιονδήποτε λόγο απονέμεται μεγαλύτερος διοικητικός βαθμός κατά την αποστρατεία (πχ. λόγω ορίου ηλικίας), η συνέχιση της ασφάλισης στο ταμείο εφάπαξ μετά τη λήψη του στην 35ετία, σημαίνει ότι το τελικό εφάπαξ θα υπολογιστεί με το μεγαλύτερο διοικητικό βαθμό αποστρατείας, οπότε αυξάνει το ποσό του τμήματος Ι του εφάπαξ (έτη μέχρι 31-12-2014).
Παράδειγμα 1: Αξκός λαμβάνει το εφάπαξ στα 35 έτη με βαθμό Αστ. Δντή, εάν συνεχίσει την ασφάλιση και γίνει Ταξχος μελλοντικά με την αποστρατεία τότε θα δικαιούται αρκετά μεγαλύτερο εφάπαξ λόγω αύξησης του μισθολογικού κλιμακίου.
Παράδειγμα 2: Αστυνόμος ΜΑΥ με υπηρεσία 35 ετών δικαιούται εφάπαξ ως εν ενεργεία με βαθμό Αρχφκα.
Συνεχίζοντας όμως την πληρωμή εισφορών για εφάπαξ, όταν αποστρατευθεί (λόγω παραίτησης ή ορίου ηλικίας) θα λάβει τη διαφορά με το αρκετά μεγαλύτερο εφάπαξ βαθμού Υπαστ.Β, διότι αυτός ο διοικητικός βαθμός απονέμεται μόνο κατά την αποστρατεία.

Γ. Παρακράτηση τόκων λόγω λήψης εφάπαξ μόνο στα Σώματα Ασφαλείας (ΖΗΜΙΑ)
Η λήψη εφάπαξ στην 35ετία (και συνέχιση της ασφάλισης) θεωρείται από το ΤΕΑΠΑΣΑ ως λήψη προκαταβολής εφάπαξ, έναντι του συνολικού ποσού που θα υπολογιστεί κατά την αποστρατεία, έτσι για ολόκληρο το ληφθέν ποσό υπολογίζονται σε βάρος του δικαιούχου τόκοι από την ημερομηνία 35ετίας μέχρι τη διαγραφή, ως το ενδεικτικό παράδειγμα κατωτέρω:
1. Λήψη εφάπαξ 35ετίας το 2019 ποσού 50.000 € και συνέχιση ασφάλισης μέχρι τη διαγραφή το 2021.
2. Υπολογισμός τόκων προκαταβολής (50.000 €) για 2 έτη 3.500
3. Συνολικό εφάπαξ έτους 2021 (με μισθό αποστρατείας) ποσού 55.000
4. Στον δικαιούχο θα δοθεί η διαφορά 55.000 – (50.000 προκαταβολή + 3.500 τόκοι) = 1.500 €.
Η τελική διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και αρνητική (ζημία), εάν η διαφορά αρχικού και τελικού εφάπαξ είναι μικρότερη και οι τόκοι που χρεώνει το ταμείο μεγαλύτεροι.

Δ. Μη παρακράτηση τόκων λόγω λήψης εφάπαξ στους στρατιωτικούς
Mετά από σχετική έρευνα του συναδέλφου GeorgiosP, προέκυψε ότι για τα ταμεία εφάπαξ των στρατιωτικών (ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ) η λήψη εφάπαξ 35ετίας δεν θεωρείται πλέον προκαταβολή, άρα σε περίπτωση συνέχισης της ασφάλισης δεν επιβάλλονται τόκοι επί του αποδοθέντος ποσού.
Η σχετική διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 45 παρ. 6 του Ν.4509/17 όπου προβλέπονται τα εξής –> https://i.imgur.com/tbr1Luu.png
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αρνητική παράμετρος για τη συνέχιση ασφάλισης μετά τη λήψη εφάπαξ 35ετίας.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
1. Όσον αφορά τους στρατιωτικούς, μετά τη λήψη εφάπαξ στην 35ετία συμφέρει πάντα η συνέχιση της ασφάλισης, λόγω των αναφερομένων στις παραγράφους Α, Β και Δ ανωτέρω.

2. Όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας, μετά τη λήψη εφάπαξ στην 35ετία συμφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις η συνέχιση της ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ (παρ. Γ ανωτέρω), καθώς το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) εξαρτάται από 5 παράγοντες:
α. Τη χρονική διαφορά μεταξύ 35ετίας και διαγραφής.
β. Το ετήσιο επιτόκιο που θα χρεώσει το ταμείο για την προκαταβολή εφάπαξ.
γ. Το ύψος του μισθού, διότι σε υψηλούς μισθούς αντιστοιχεί φόρος 29% που αυξάνει την απόδοση των κρατήσεων εφάπαξ.
δ. Εάν μετά την 35ετία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται σημαντική αύξηση κλιμακίου στο μισθό μέχρι την αποστρατεία του.
ε. Τέλος τυχόν προαγωγή αποστρατείας αυξάνει την ειδική κράτηση 12μήνου τελευταίου και προτελευταίου βαθμού.

Επειδή η συνδυαστική ανάλυση των ανωτέρω είναι περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα λανθασμένης εκτίμησης, ειδικά για τα σώματα ασφαλείας προτείνεται λήψη εφάπαξ κατά την αποστρατεία και όχι με 35ετία εν ενεργεία.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019-2021 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.