Αύξηση του ποσού κράτησης για περίθαλψη

Διαπιστώθηκε νέα (μικρή) μείωση στις συντάξεις Οκτωβρίου, η οποία οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υγειονομικής περίθαλψης.
Μέχρι σήμερα η περίθαλψη υπολογιζόταν ως ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της σύνταξης (αφαιρουμένων των προηγούμενων εισφορών).
Πλέον η κράτηση για περίθαλψη είναι 4% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της σύνταξης χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του πληρωτέου ποσού από 5 ~ 15 €.
Τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω όλες οι σελίδες υπολογισμού συντάξεων (νέα αναγραφόμενη ημ/νία 27-9-2013).

Τα σχόλια είναι κλειστά.