Ανάλυση πρόσφατης νέας σύνταξης ΕΦΚΑ

Σε προηγούμενο άρθρο ελέγχθηκε η ακρίβεια των υπολογισμών του site για τις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ, με βάση κάποιες Συνταξιοδοτικές Πράξεις που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδα: Επιβεβαίωση υπολογισμών σύνταξης στο enstoloi.net
Στο παρόν άρθρο αναλύεται μία πρόσφατα εκδοθείσα νέα σύνταξη ΕΦΚΑ με βάση το Ν.4387/16, η οποία αφορά διαγραφή με παραίτηση το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και δικαιούμενη προσωπική διαφορά 50%.

Σύνταξη Ανθμου με μισθολογικό βαθμό 2/3 Αστ.Β (διαγραφή Β’ εξαμ. 2016 / παλιό μισθολόγιο )
anaplirosi-xireias-70Η σύνταξη αφορά Ανθμο με 23,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας, 3 έτη ΙΚΑ και μάχιμη πενταετία.
Αριστερά και επάνω εμφανίζονται αποσπάσματα από την επίσημη Συνταξιοδοτική Πράξη, με τα οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα της σελίδας υπολογισμού “Σύνταξη –> Αστυνομία τ.ΑΠ”.
Στην παλιά σύνταξη υπάρχει διαφορά 3 χιλιοστά σε σύνολο 704 ήτοι ακρίβεια 99,6%.
Αντίστοιχα η διαφορά στη νέα σύνταξη είναι περίπου 3,2 € πριν τη διόρθωση του μέσου όρου αποδοχών, οπότε υπάρχει και πάλι ακρίβεια 99,6% (τυχαία είναι ακριβώς ίδιο το ποσοστό).

Αφού γίνουν οι αναγκαίες μικρο-διορθώσεις προκειμένου να ταυτίζονται οι επίσημες συντάξεις (παλιά και νέα) με τα αποτελέσματα στη σελίδα, στη συνέχεια η υπολογιζόμενη προσωπική διαφορά 50% είναι σωστή με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού (=154,29 €), γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της μεθοδολογίας προσδιορισμού της στις εφαρμογές του site.
Τέλος σημειώνεται ότι η νέα σύνταξη ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 791,16 €, δηλαδή είναι το 67,4% της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ (1.174,43 €).

Συμπεράσματα
1. Το επίδομα τέκνων καταργείται από 1-1-2019, αλλά προσαυξάνει την προσωπική διαφορά για διαγραφή μέχρι 31-12-2018.
Όταν ενηλικιωθούν τα τέκνα θα επανυπολογιστεί η παλιά σύνταξη (χωρίς το επίδομα) και θα μειωθεί η προσωπική διαφορά.
Για να μάθετε τη μελλοντική σύνταξη μετά την ενηλικίωση των τέκνων, απλά επιλέγετε 0 (μηδέν) στο πεδίο [Ανήλικα τέκνα].
2. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην παλιά σύνταξη για την προσωπική διαφορά και η τριετία Κονδύλη (ερώτηση 3.4 στις FAQ).
Η προσωπική διαφορά δίνεται μόνο μέχρι 31-12-2018, οπότε η τριετία Κονδύλη δεν έχει νόημα για διαγραφές μετά το 2019.
3. Η προσωπική διαφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις (εισφορά περίθαλψης, αλληλεγγύης συνταξιούχων, έκτακτη εισφορά και φορολογία).
4. Όπως είναι ήδη γνωστό (ερώτηση 3.1 παρ. 3.β στις FAQ), για τη συμπλήρωση 25ετίας προκειμένου να προσμετρηθεί η μάχιμη πενταετία συνυπολογίζονται όλοι οι ασφαλιστικοί χρόνοι (και το ΙΚΑ).
5. Ειδικά για υπαξιωματικούς και κατώτερους αξιωματικούς (οι οποίοι έχουν προβλέψιμη διοικητική εξέλιξη), είναι μεγάλη η ακρίβεια του αλγόριθμου στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία (Σύνταξη ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – Αστ. – ΠΣ – ΛΣ), οπότε για αυτούς τους διοικητικούς βαθμούς δεν χρειάζεται η χρήση της σελίδας [Σύνταξη ΕΦΚΑ].
Η σελίδα [Σύνταξη ΕΦΚΑ] προτείνεται να χρησιμοποιείται από τους αξκούς παραγωγικών σχολών (ερώτηση 5.2.α στις FAQ), όπου η διοικητική εξέλιξη μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμη και ανάμεσα σε συμμαθητές.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.