Νέες συντάξεις ΕΦΚΑ και μείωση Ν.4093 μερισμάτων

Θεωρητικά από 1-1-2019 ισχύουν οι αναπροσαρμοσμένες συντάξεις ΕΦΚΑ (εθνική + αναλογική σύνταξη + προσωπική διαφορά), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί νέες Συνταξιοδοτικές Πράξεις και δεν δημοσιοποιούνται οι μηνιαίες αναλύσεις αποδοχών.
Όμως η υποχρέωση του δημοσίου για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αποδοχές τους δεν είναι απλά ένα τυπικό θέμα, διότι η απουσία ενημέρωσης δεν επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να κάνουν έλεγχο για την ορθότητα των ποσών που δικαιούνται.
Ήδη υπάρχει η παραδοχή ότι έγιναν λάθη από τον ΕΦΚΑ σε αρκετές περιπτώσεις αναδρομικών του 2018, αλλά υπάρχει ένα παρόμοιο ενδεχόμενο λανθασμένου υπολογισμού της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα, μετά την εφαρμογή των νέων συντάξεων.

Μείωση κράτησης Ν.4093 (υπό προϋποθέσεις)
Η μείωση του Ν.4093 καταργείται στις νέες συντάξεις, αλλά συνεχίζει να ισχύει στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών (ΜΤΣ/Ν/Α).
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση Ν.4093 και ο φόρος στα μερίσματα δεν καθορίζονται από τα μετοχικά ταμεία, αλλά υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ (διότι μόνο αυτή γνωρίζει το ποσό της σύνταξης), η οποία κατανέμει μετά τα σχετικά ποσά στη σύνταξη και τα μερίσματα.
Για το θέμα του Ν.4093 υπάρχει σχετικό ερώτημα του ΜΤΝ προς το ΥΠΕΘΑ: ΜΤΝ – Ενημέρωση Μερισματούχων (Νοέμβριος 2018)

Μετά την αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων και εφόσον υπάρχει προσωπική διαφορά (δηλαδή στο 99% των περιπτώσεων), μειώνεται το άθροισμα αποδοχών (σύνταξη + μερίσματα), το οποίο καθορίζει το ποσοστό της κράτησης Ν.4093 στα μερίσματα.

Σε κάποιους συναδέλφους το εν λόγω άθροισμα κατεβαίνει κάτω από το όριο των 1.500 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 1.500 €) ή κάτω από το όριο των 2.000 € (ενώ πριν ήταν πάνω από 2.000 €), άρα το ποσοστό κράτησης Ν.4093 πρέπει να μειωθεί από το 10% στο 5% ή από το 15% σε 10% κατά περίπτωση, δηλαδή σε κάποιους αυξάνονται τα πληρωτέα μερίσματα ΜΤΣ/Ν/Α και ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α.


anaplirosi-xireias-701. Παράδειγμα Σχη με 26 έτη και μισθολογικό Ταξχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 10% σε 5%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 1.640,25 € –> κράτηση Ν.4093 10% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.493,79 € –> κράτηση Ν.4093 5% μόνο στα μερίσματα.


anaplirosi-xireias-702. Παράδειγμα Απχου με 30 έτη και μισθολογικό 1/3 Ανχου (μείωση κράτησης Ν.4093 από 15% σε 10%)
α. Παλιά σύνταξη + μερίσματα = 2.233,55 € –> κράτηση Ν.4093 15% σε σύνταξη και μερίσματα.
β. Νέα σύνταξη + μερίσματα = 1.958,77 € –> κράτηση Ν.4093 10% μόνο στα μερίσματα.


Επί του παρόντος σε κανένα παλαιό συνταξιούχο δεν μειώθηκε από την ΗΔΙΚΑ το ποσοστό και η κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα.
Ο καθένας μπορεί να ελέγξει εάν αλλάζει η δική του κράτηση Ν. 4093 στις εφαρμογές σύνταξης του site, προσθέτοντας το [Μερικό Σύνολο] στη δεύτερη στήλη [ΕΦΚΑ/19] με τα ακαθάριστα μερίσματα (ανωτέρω παραδείγματα) και ελέγχοντας εάν το άθροισμά τους πέφτει κάτω από τα ισχύοντα όρια (1.500 € ή 2.000 € κατά περίπτωση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΗΔΙΚΑ υπολογίζει λανθασμένα 5% μεγαλύτερη κράτηση Ν.4093 στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων.
Η δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16 δεν θα έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα, αλλά σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα δικαιολογεί την αύξηση κατά 5% στο πληρωτέο ποσό μερισμάτων των μετοχικών ταμείων.
Εάν εφαρμοστεί σωστά η ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά από τα μετοχικά ταμεία για την εν λόγω αύξηση του πληρωτέου ποσού των μερισμάτων από 1-1-2019.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αστυνομικούς τ.ΑΠ και την Πυροσβεστική, διότι αυτοί λαμβάνουν επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ και μέρισμα ΜΤΠΥ στα οποία δεν επιβάλλεται πλέον η μείωση του Ν.4093, καθώς και τα δύο αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με το Ν.4387/16.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.