Ασφάλιση ΒΟΕΑ στο ΜΤΣ μετά την αποστρατεία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την ανάλυση στην παρ. Γ προηγούμενου άρθρου: Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ
από 1-1-2023 μειώνεται στο μισό ο υπολογιζόμενος χρόνος (άρα και το βοήθημα) μετά την αποστρατεία του γονέα.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της ανωτέρω μείωσης, εάν ο απόστρατος γονέας καταβάλλει εισφορά ως εν ενεργεία (= 1,75% x κλιμάκιο μισθού), αντί για την εισφορά που προβλέπεται για απόστρατους (= 5% x μέρισμα ΜΤΣ).
Στο παρόν άρθρο αναλύεται εάν συμφέρει οικονομοτεχνικά αυτή η εναλλακτική λύση που θέσπισε το ΜΤΣ.

Α. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (εισφορές μισθού Αλχία ~ Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € –> Γέννηση τέκνου 1997 / Λήψη ΒΟΕΑ 2022
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Οι εισφορές είναι από 21 € (→Αλχίας 10 ετών) έως 41 € (→Ανχης 35 ετών), άρα ο μέσος όρος μηνιαίας εισφοράς είναι 31 €.
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μισθό ανέρχεται σε 31 x 0,78 = 24 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 24 x 300 = 7.200 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  6.600 €.
Το ονομαστικό κέρδος 6.600 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 4,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Β. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΟΕΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (εισφορές μερίσματος Σχη ΑΣΣΥ ε.α.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 6.900 € –> Αποστρατεία 2022 / Γέννηση τέκνου 2023
Το τέκνο εισπράττει 23 € για κάθε μήνα ασφάλισης (23 € x 300 μήνες = 6.900 €).
Μετά την αποστρατεία οι εισφορές είναι σε 5% επί του μερίσματος, δηλαδή περίπου 9(→Σχης ε.α. 35 ετών).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 9 x 0,78 = 7 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 7 x 300 = 2.100 € και εισπράτονται 6.900 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.800 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.800 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 8,5% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΒΟΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ (εισφορές μισθού Ανχη ΑΣΣΥ ε.ε.)
Συνολικό ΒΟΕΑ περίπου 13.800 € (= ίδιο ποσό με ανωτέρω περίπτωση Α).
Το τέκνο εισπράττει 46 € για κάθε μήνα ασφάλισης (46 € x 300 μήνες = 13.800 €).
Η μηνιαία εισφορά επί του αποστρατευτικού μισθού είναι περίπου 41 € (= ανώτατη εισφορά περίπτωσης Α).
Λόγω μείωσης φόρου 22%, το πραγματικό ποσό που αφαιρείται από το μέρισμα ανέρχεται σε 41 x 0,78 = 32 € περίπου.
Οπότε πληρώνονται συνολικά 32 x 300 = 9.600 € και εισπράτονται 13.800 €, δηλαδή ονομαστικό κέρδος  4.200 €.
Το ονομαστικό κέρδος 4.200 € στην 25ετία μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση 2,8% –> Ετήσια απόδοση εισφορών

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Από τη σύγκριση των ανωτέρω παραδειγμάτων Α ~ Γ, προκύπτει ότι η περίπτωση Β έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία απόδοση (= 8,5%), ενώ η περίπτωση Α έχει το μεγαλύτερο ονομαστικό κέρδος (= 6.600 €).
Αντίθετα η περίπτωση Γ είναι η χειρότερη από τις τρεις, διότι έχει και το μικρότερο ποσοστό απόδοσης (= 2,8%) και το μικρότερο ονομαστικό κέρδος (= 4.200 €).

Κατά συνέπεια δεν συμφέρει η λύση Γ, δηλαδή πληρωμή από απόστρατους εισφορών εν ενεργεία για πλήρες ΒΟΕΑ.
Σε σχέση με τη λύση Β (συνέχιση ασφάλισης από το μέρισμα), ένας απόστρατος ουσιαστικά καλείται να πληρώνει σχεδόν πενταπλάσιες εισφορές (41,74 € / μισθός έναντι 9 € / μέρισμα) για να πάρει απλώς διπλάσιο ΒΟΕΑ.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι εισφορές ΒΟΕΑ στο μέρισμα είναι περίπου οι μισές σε σχέση με τα επίπεδα που ίσχυαν από 1984 μέχρι 2022 και για το λόγο αυτό προτάθηκε ο διπλασιασμός των εισφορών σε προηγούμενο άρθρο: Πρόταση για αποφυγή μείωσης ΒΟΕΑ ΜΤΣ
Όμως ο προτεινόμενος σχεδόν πενταπλασιασμός των εισφορών είναι υπερβολικός και καταντάει άδικος σε σχέση με τις μικρότερες εισφορές που πληρώνουν συνολικά οι εν ενεργεία!
Δηλαδή ένας απόστρατος θα πληρώνει για 25 έτη εισφορές τελευταίου βαθμού (41 €), ενώ ο εν ενεργεία πληρώνει εισφορές με σταδιακή αύξηση από 21 έως 41 € (= μέσος όρος 31 €), ώστε και οι δύο να δικαιούνται το ίδιο ΒΟΕΑ!

Μία δίκαια λύση προϋποθέτει αξιολόγηση των δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη και ότι ίσχυε τα προηγούμενα 40 χρόνια, ώστε να επιλεγεί μία λογική και δίκαιη αύξηση εισφορών αποστράτων για λήψη πλήρους βοηθήματος, η οποία βέβαια να συμφέρει τους αποστράτους και να μην είναι χειρότερη από την απόδοση μισού ΒΟΕΑ που ισχύει τώρα!

Μία απλή (λίγο μπακάλικη) βελτίωση θα μπορούσε να είναι ο καθορισμός των εισφορών αποστράτων όχι επί του τελευταίου κλιμακίου, αλλά με βάση κάποιον σταθερό “ενδιάμεσο” βαθμό ανάλογα με την προέλευση.
Πχ. για προέλευση ΑΣΣΥ οι εισφορές αποστράτων να υπολογίζονται με 1,75% επί του κλιμακίου Β15 (=Ανθλγός με 20 έτη υπηρεσίας) και όχι επί του τελευταίου κλιμακίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.