Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν δύο διατάξεις νομοθεσίας που επηρεάζουν το μέρισμα και το ΒΟΕΑ που απονέμει το ΜΤΣ.
Α. Καθορισμός μεριδίων ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Με το νέο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ καθορίζονται για πρώτη φορά μερίδια ΜΤΣ με το νέο μισθολόγιο –> Άρθρο 29 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Τα νέα μερίδια ενσωματώθηκαν στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” για να υπολογίζεται σωστά το μέρισμα ΜΤΣ με το νέο μισθολόγιο. Προβλέπονται αυξημένα μερίδια για τους ανώτατους αξκούς και για ορισμένους συνδυασμούς χαμηλότερων βαθμών / ετών. Στις περιπτώσεις αυτές η αύξηση του μερίσματος θα καταβάλλεται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.

Β. Αύξηση μεριδίων ΜΤΣ ανωτάτων με παλιό μισθολόγιο
Αυξάνονται τα μερίδια των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξκων –> Άρθρο 30 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Η αύξηση ενσωματώθηκε στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” για αποστρατευθέντες με διοικητικό βαθμό ανωτάτου, ενώ τα αυξημένα μερίσματα θα καταβάλλονται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
.
Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GEORGIOSP, προκύπτει ότι η ανωτέρω προσαύξηση υλοποιείται παράλληλα με τη μείωση των υφισταμένων μεριδίων ανωτάτων (με τις καταργούμενες διατάξεις στο άρθρο 80 του νομοσχεδίου), οπότε η σχεδιαζόμενη αύξηση 4 ~ 10 μεριδίων είναι στην πραγματικότητα 2 ~ 6 μερίδια.

Γ. Μείωση ΒΟΕΑ για χρόνο ασφάλισης σε αποστρατεία
1. Σε ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα με βάση παλαιότερα πρακτικά του ΜΤΣ –> ΦΕΚ Β 6694/23-12-2022
προβλέπεται ότι για τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998), τυχόν χρόνος ασφάλισης μετά την αποστρατεία του γονέα θα μετράει στο ήμισυ (όταν πληρώνονται εισφορές από το μέρισμα).
Ενημερώθηκε ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, όπου καθορίζεται νέα αναλογία σε 25α (με μείωση των ετών ασφάλισης) για λήψη του βοηθήματος όταν ο γονέα είναι απόστρατος.

2. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα απόστρατο
Ο νέος υπολογισμός με μείωση του ασφαλιστικού χρόνου αναλύεται στο παράδειγμα –> Γονέας σε αποστρατεία
Εάν θέλει κάποιος να δει (ενημερωτικά) το πλήρες ΒΟΕΑ, αλλάζει απλά το έτος γέννησης τέκνου σε 1997 ή νωρίτερα.

3. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα εν ενεργεία
Ως διαγραφή εισάγεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 25 ετών του επιλεγόμενου τέκνου και ο βαθμός του γονέα που θα ισχύει τότε, ώστε να υπολογιστεί σωστά το μισθολογικό κλιμάκιο και τα μερίδια ΜΤΣ εκείνη την ημέρα.
Η αλλαγή ημερομηνίας διαγραφής (=ηλικία τέκνου 25 ετών) πρέπει να γίνεται για κάθε παιδί ξεχωριστά, επιλέγοντας στη συνέχεια τη σωστή αρίθμηση τέκνου στο σχετικό πίνακα –> Γονέας εν ενεργεία

ΥΓ. Οι νέες σελίδες “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” έχουν ημερομηνία έκδοσης 3-1-2023 –> Ένδειξη ημ/νίας έκδοσης
Εάν εμφανίζεται παλαιότερη ημερομηνία (18-12-2022 ή 2-1-2023) σημαίνει ότι ο browser δεν “κατέβασε” τη νέα σελίδα, αλλά εξακολουθεί να σας δείχνει παλαιότερη σελίδα που είναι αποθηκευμένη στον Η/Υ σας (μνήμη cache του browser).
Λύση 1 – Πατήστε ταυτόχρονα Control + F5 στο πληκτρολόγιο για να “αναγκάσετε” τον browser να ανανεώσει τη σελίδα.
Λύση 2 – Σβήστε τη μνήμη cache στις ρυθμίσεις του browser, πχ. για τον Chrome γίνεται έτσι –> Διαγραφή cache

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2023 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.