Μερίδια νέου μισθολογίου και μείωση ΒΟΕΑ ΜΤΣ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν διατάξεις νομοθεσίας που επηρεάζουν το μέρισμα και το ΒΟΕΑ που απονέμει το ΜΤΣ.

Α. Καθορισμός μεριδίων ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
Με το άρθρο 29 του Ν.5018/23 καθορίζονται για πρώτη φορά μερίδια ΜΤΣ με το νέο μισθολόγιο –> Μερίδια κλιμακίων
Αυξάνονται τα μερίδια για ανώτατους αξκούς έως 2016 και για τα κλιμάκια Α1 ~ Α21 και Β1 ~ Β8 του νέου μισθολογίου.
Σε περίπτωση αύξησης μερίσματος αυτή θα καταβάλλεται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” με τα νέα αυξημένα μερίδια ΜΤΣ του ανωτέρω άρθρου.

Β. Αύξηση μεριδίων ΜΤΣ ανωτάτων με παλιό μισθολόγιο
Αυξάνονται τα μερίδια των αποστρατευθέντων με το παλιό μισθολόγιο ανωτάτων αξκων –> Άρθρο 30 Ν/Σ ΥΠΕΘΑ
Η αύξηση ενσωματώθηκε στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ” για αποστρατευθέντες με διοικητικό βαθμό ανωτάτου, ενώ τα αυξημένα μερίσματα θα καταβάλλονται από 1-1-2023 και όχι αναδρομικά από τη διαγραφή.
.
Μετά από σχετική επισήμανση του συναδέλφου GEORGIOSP, προκύπτει ότι ταυτόχρονα με την ανωτέρω αύξηση μεριδίων καταργείται η παλαιότερη προσαύξηση 20% των μεριδίων ανωτάτων (Ν.5018/23 άρθρο 97 / καταργούμενες διατάξεις), οπότε η εμφανιζόμενη αύξηση 4 ~ 10 μεριδίων είναι στην πραγματικότητα 2 ~ 6 μερίδια.

Γ. Μείωση ΒΟΕΑ για χρόνο ασφάλισης σε αποστρατεία
1. Σε ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα προβλέπεται ότι για τα βοηθήματα που θα δοθούν από 1-1-2023 (= γέννηση τέκνου από 1-1-1998), ο χρόνος ασφάλισης ΒΟΕΑ από το μέρισμα του απόστρατου γονέα μετά την 1-1-2023 θα μετράει στο ήμισυ.
Εάν ο απόστρατος γονέας επιθυμεί πλήρες ΒΟΕΑ, μετά την 1-1-2023 θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές ως εν ενεργεία.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του ΜΤΣ με λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας διάταξης.
Νέα ρύθμιση 10-5-2023 –> ΦΕΚ 3099/Β/10-5-2023
Πχ. εάν ο γονέας είναι απόστρατος πριν το 2023 και το παιδί λάβει το ΒΟΕΑ στο τέλος Ιουνίου 2024, οι 18 μήνες μετά την 1-1-2023 θα μετρήσουν ως 9 μήνες και το βοήθημα θα αντιστοιχεί σε 24,25 έτη ασφάλισης (παράδειγμα Γ.2 παρακάτω).
Για αποστρατεία μετά την 1-1-2023, εννοείται ότι θα μετράει στο ήμισυ ο χρόνος από τη διαγραφή μέχρι τη λήψη ΒΟΕΑ.
Ενημερώθηκε ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ στις εφαρμογές “Σύνταξη ΓΕΣ” και “Σύνταξη τ.ΧΦ”, όπου καθορίζεται νέα αναλογία σε 25α (με μείωση των ετών ασφάλισης) για λήψη του βοηθήματος μετά την 1-1-2023 όταν ο γονέας είναι απόστρατος.

2. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα απόστρατο
Ο νέος υπολογισμός με μείωση του ασφαλιστικού χρόνου αναλύεται στο παράδειγμα –> Γονέας σε αποστρατεία
Για να δείτε (ενημερωτικά) το πλήρες ποσό, στο πεδίο [ΒΟΕΑ τέκνου] αντί για α/α τέκνου επιλέγετε “Πλήρες”.

3. Λήψη ΒΟΕΑ με γονέα εν ενεργεία
Ως διαγραφή εισάγεται η ημερομηνία συμπλήρωσης 25 ετών του επιλεγόμενου τέκνου και ο βαθμός του γονέα που ισχύει τότε, ώστε να υπολογιστεί σωστά το μισθολογικό κλιμάκιο και τα μερίδια ΜΤΣ εκείνη την ημέρα.
Η αλλαγή ημερομηνίας διαγραφής (=ηλικία τέκνου 25 ετών) πρέπει να γίνεται για κάθε παιδί ξεχωριστά, επιλέγοντας στη συνέχεια τη σωστή αρίθμηση τέκνου στο σχετικό πίνακα –> Γονέας εν ενεργεία

Τα σχόλια είναι κλειστά.