Αίτηση αποστρατείας με 40ετία στην αεροπορία

Στο άρθρο καταγράφονται οι προϋποθέσεις για αποδοχή αίτησης αποστρατείας με 40ετία από την πολεμική αεροπορία.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από συναδέλφους της πολεμικής αεροπορίας και μπορεί να μην ισχύουν σε άλλες υπηρεσίες.

Α. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
► Στην αίτηση αποστρατείας δηλώνεται ότι συμπληρώθηκαν τα απαιτούμενα έτη για σύνταξη –> Αίτηση αποστρατείας
Στη συνέχεια η υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και μετά αποδέχεται την αίτηση (και προωθεί την αποστρατεία) μόνο εφόσον διαπιστώσει και αυτή ότι επιτεύχθηκε θεμελίωση και ο αιτών δικαιούται άμεσα σύνταξη.
Εάν με βάση τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει θεμελίωση σύνταξης τότε η αίτηση αποστρατείας δεν γίνεται δεκτή.

► Αντίθετα στην αίτηση παραίτησης ο αιτών ζητά να φύγει από το στράτευμα χωρίς να ζητήσει σύνταξη –> Παραίτηση
Η παραίτηση γίνεται δεκτή σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά προωθούνται από την υπηρεσία στον ΕΦΚΑ χωρίς έλεγχο του δικαιώματος σύνταξης και μετά ο ΕΦΚΑ αποφασίζει εάν θα απονείμει σύνταξη ή όχι (όταν δεν συμπληρώνεται 40ετία).

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (στην Π.Α.)
1. Πενταετία (απαίτηση πλήρους εξόφλησης)
Επειδή στην αίτηση αποστρατείας ο αιτών δηλώνει: “έχω συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να συνταξιοδοτηθώ”,
τουλάχιστον για την αεροπορία δεν αρκεί να έχει ξεκινήσει η πληρωμή των δόσεων, αλλά πρέπει να εξοφληθεί πλήρως το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και να έχει εκδοθεί σχετική “Βεβαίωση Εξόφλησης” από τον ΟΛΚΑ.

2. Θητεία (πλήρης εξόφληση ;;;)
Για τη θητεία δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση, όμως λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική (της αεροπορίας) για την πενταετία, πιθανώς να απαιτείται και η πλήρης εξόφληση της αναγνώρισης για να προσμετρηθεί η θητεία.

3. Πράξη Αναγνώρισης Τριετίας (απαιτείται έκδοση από ΕΦΚΑ)
Η πρόσθετη τριετία για κατάταξη μέχρι 1995 έχει αναλυθεί εδώ: Αλλαγή τρόπου εισαγωγής πρόσθετης τριετίας
Πριν υποβληθεί αίτηση αποστρατείας πρέπει να γίνει αίτηση αναγνώρισης τριετίας προς τον ΕΦΚΑ με ειδική αναφορά για άμεση υλοποίηση, αλλιώς η αίτηση παίρνει απλά αριθμό πρωτοκόλλου και αναμένει μελλοντική υλοποίηση.
Εάν έχει γίνει παλαιότερα αίτηση τριετίας, πρέπει να ζητηθεί εκ νέου “άμεση υλοποίηση” πριν την αίτηση αποστρατείας.
Με την αίτηση άμεσης υλοποίησης (της αναγνώρισης τριετίας), εντός λίγων ημερών εκδίδεται η “πράξη αναγνώρισης”, η οποία κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία –> ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
Στην ίδια αίτηση πρέπει να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί εξόφληση εφάπαξ ή σε δόσεις (που είναι άτοκες), ενώ η παρακράτηση των δόσεων ξεκινάει μερικούς μήνες μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης (πρώτα από το μισθό και μετά από τη σύνταξη).

4. Προϋπηρεσία ΙΚΑ (δεν γίνεται δεκτή από την αεροπορία)
Για συμπλήρωση 40ετίας συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία ΙΚΑ από τον ΕΦΚΑ, αλλά όχι από την αεροπορία!
Η πολιτική μη αποδοχής των ενσήμων πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο τα ένσημα που θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΦΚΑ να διαφοροποιηθούν σε σχέση με την επίσημη καταμέτρηση του ΙΚΑ.

– Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή: https://enstoloi.net/sxolia/comments/comment-page-283/#comment-85046
διότι ο ΕΦΚΑ δεν λαμβάνει υπόψη πάνω από 25 ένσημα το μήνα ή 300 ένσημα το χρόνο για συντάξεις δημοσίου, ενώ όλα τα ένσημα θα μετρούσαν κανονικά σε μία σύνταξη ΙΚΑ.
– Μερικές φορές ο ΕΦΚΑ προσμετρά λιγότερα ένσημα από την καταμέτρηση του ΙΚΑ για διάφορους λόγους (σε μία περίπτωση αφαιρέθηκαν όσα είχαν την ένδειξη “702 ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ”).
– Τέλος υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια ένσημα ΙΚΑ να επικαλύπτονται με άλλο ασφαλιστικό χρόνο πχ. ΑΕΙ ή θητείας.

Πιθανότατα για τους παραπάνω λόγους η αεροπορία δεν προσμετρά το χρόνο ΙΚΑ για συμπλήρωση 40ετίας (δεν αποδέχεται αίτηση αποστρατείας), όπως αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/#comment-120780
Επειδή μπορεί να προκύψει μείωση των ενσήμων ΙΚΑ (έστω και σπάνια), συνιστάται να μην μετριούνται “μίζερα” οι χρόνοι και να μην υποβάλλεται παραίτηση συμπληρώνοντας 40 έτη και μία ημέρα (!), αλλά να υπάρχει κάποιο περιθώριο λάθους.

Γ. ΑΣΑΦΕΙΕΣ
1. Η Πράξη Αναγνώρισης εκδίδεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες για να συμπληρωθεί 40ετία.
Σύμφωνα με αυτό το σχόλιο: https://enstoloi.net/aeroporia/comment-page-375/#comment-118110
οι εισφορές για τυχόν πλεονάζοντες μήνες τριετίας πάνω από τα 40 έτη χάνονται, αλλά αυτό χρειάζεται επαλήθευση.
2. Ως γνωστόν δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας έχουν όσοι κατατάχθηκαν μέχρι το 1995, δηλαδή εισήλθαν σε παραγωγικές σχολές ή διορίστηκαν μέχρι 31-12-1995 (δεν μετράει ούτε το ΙΚΑ, ούτε η κατάταξη για υποχρεωτική θητεία).
Υπάρχει ασάφεια εάν προκύπτει δικαίωμα αναγνώρισης τριετίας στα σώματα ασφαλείας λόγω παλαιότερης κατάταξης ως ΕΠΥ-ΕΜΘ πριν το 1995, καθώς αυτός ο διορισμός αφορούσε διαφορετικό σώμα από αυτό που υπηρετούν.

ΥΓ. Το παρόν άρθρο θα επικαιροποιείται ανάλογα με την πληροφόρηση και από άλλες υπηρεσίες.
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για στρατιωτικούς: [email protected]
Mail επικοινωνίας ΕΦΚΑ για σώματα ασφαλείας: [email protected]

Τα σχόλια είναι κλειστά.