Δεν ισχύει η 20ετία για τρίτεκνους με κατάταξη από 1993

Μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλές συνομιλίες στα “Σχόλια” σχετικά με τη δυνατότητα των τριτέκνων να συμπληρώσουν την 20ετία τα έτη 2013 και 2014 (κατάταξη το 1993 και 1994), προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης πριν από το 2014 (σύμφωνα με το N.3865/10), ώστε να εμπίπτουν στις παλιές διατάξεις ελάχιστων ετών υπηρεσίας.
Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΓΛΚ, από ένα δικηγόρο που προσέγγισε συνάδελφος, καθώς και τη διαταγή “ΓΕΣ – Ανάλυση N.3865/10» που βρίσκεται στη σελίδα “Έγγραφα” (Προσθήκη 1 – Παράρτημα Β), για τους νέους ασφαλισμένους δεν ισχύει η 20ετία ως ελάχιστος χρόνος παραμονής για δικαίωμα σύνταξης.
Κανένας από τους παραπάνω δεν ανέφερε τη σχετική διάταξη νόμου, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναρωτιούνται για την ορθότητα της εν λόγω πληροφορίας. Λόγω των ανωτέρω η σελίδα “Δικαίωμα Σύνταξης” είχε τροποποιηθεί (προληπτικά), ώστε να μην υπολογίζεται η 20ετία για τους νέους ασφαλισμένους τρίτεκνους, μέχρι να διευθετηθεί οριστικά το θέμα.

Τελικά ο Θανάσης βρήκε τη σχετική διάταξη νόμου: http://enstoloi.net/stratos/comment-page-27/#comment-9641
Η συνταξιοδότηση για τους τρίτεκνους με 20 έτη υπηρεσίας αναφέρεται στον ΚΠΣΣ (άρθρο 26, παρ.1, περ. α’, τρίτο εδάφιο):
“Κατ΄εξαίρεση για τις γυναίκες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους.”

Όμως με το Ν.2084/92 (άρθρο 7 παρ. 5) καταργήθηκε το δικαίωμα 20ετίας για τους τρίτεκνους με κατάταξη μετά το 1993:
“Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.”

Σχετικά με το Ν.2084, αυτός περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στον ΚΠΣΣ, με την ακόλουθη παρατήρηση στον πρόλογο:
“Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992 και 2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρίτεκνοι νέοι ασφαλισμένοι (πρώτη ασφάλιση μετά την 1-1-1993) δεν έχουν διαφορά με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (δεν ισχύει η διάταξη περί 20ετίας).
Οι διατάξεις της 20ετίας ισχύουν μόνο για τρίτεκνους παλιούς ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση πριν από 31-12-1992).

Σημείωση: Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 2.2 στις FAQ, η αναγνώριση θητείας ή ΑΕΙ (επειδή αποτελούν προαιρετική ασφάλιση) δεν παρέχει το πλεονέκτημα υπαγωγής στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.