Υπολογισμός σύνταξης με νέο μισθολόγιο 2015

Λόγω της επικείμενης εφαρμογής νέου μισθολογίου, εφαρμόστηκε δοκιμαστικά σε όλες τις σελίδες υπολογισμού σύνταξης η προσθήκη των νέων βασικών μισθών Δεκεμβρίου 2014, οι οποίοι σύμφωνα με τις διαρροές θα είναι αυξημένοι στο 50% της διαφοράς με το παλιό μισθολόγιο.
Εννοείται ότι εάν ισχύσουν τελικά διαφορετικοί βασικοί μισθοί, οι σελίδες θα τροποποιηθούν εκ νέου.
Οι αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στις σελίδες σύνταξης αναλύονται παρακάτω (χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η παράγραφος 2):

1. Επιλογή υπολογισμού σύνταξης με παλιό (2012) ή με νέο μισθολόγιο (2015)
Δίπλα στην επικεφαλίδα “Σύνταξη με μισθολόγιο” δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής μισθολογίου (2012 ή 2015).
Αυτό γίνεται διότι μετά την ψήφιση του νέου μισθολογίου θα περάσουν 2 ~ 3 μήνες μέχρι να γίνει η αναπροσαρμογή της σύνταξης από το ΓΛΚ για όλους τους απόστρατους. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν την τρέχουσα σύνταξή τους, αλλά και να γνωρίζουν με ακρίβεια λεπτού ποια θα είναι η μελλοντική πληρωτέα σύνταξή τους.

2. Διόρθωση της υπολογιζόμενης σύνταξης με βάση τον καθορισμό χιλιοστών από το ΓΛΚ
Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση 3.1 στις FAQ, ο υπολογισμός της δικαιούμενης σύνταξης δεν είναι δυνατόν να είναι 100% σωστός, διότι το τελικό ποσό εξαρτάται από το μέσο όρο αποδοχών τελευταίας πενταετίας του ενδιαφερομένου. Ο μέσος όρος αποδοχών πενταετίας μπορεί να είναι διαφορετικός ακόμα και για συμμαθητές, αφού είναι αρκετά πιθανό να έλαβαν βαθμολογικές προαγωγές σε διαφορετική στιγμή ο καθένας.
Μαθηματικά ο λόγος των αποδοχών τελευταίας πενταετίας σε σχέση με τις συντάξιμες αποδοχές (που εξαρτώνται μόνο από τον αποστρατευτικό βαθμό) αποτυπώνεται στα “επαναπροσδιορισθέντα χιλιοστά” που αναγράφονται στον επίσημο καθορισμό σύνταξης από το ΓΛΚ.

Μέχρι τώρα, για να ταυτίζεται η υπολογιζόμενη σύνταξη με τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ, γινόταν χρήση κατάλληλου “Ποσού διόρθωσης”.
Πλέον η διόρθωση της βασικής σύνταξης γίνεται με βάση τα χιλιοστά, οπότε θα πρέπει να εισάγετε έναν ακέραιο αριθμό (συνήθως από -10 έως 10), ώστε να διορθωθούν τα “Χιλιοστά ΓΛΚ” στη σελίδα και να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ.
Η αλλαγή αυτή είναι επιβεβλημένη, επειδή για την αναπροσαρμογή των συντάξεων το ΓΛΚ θα χρησιμοποιήσει τα ήδη εκδοθέντα χιλιοστά, τα οποία θα πολλαπλασιάσει με τις καινούριες συντάξιμες αποδοχές (οι οποίες θα υπολογιστούν με το νέο μισθολόγιο).

3. Δυνατότητα υπολογισμού μερίσματος με διαφορετικό βαθμό σε σχέση με τη σύνταξη
Σημαντικός αριθμός συναδέλφων που αποστρατεύθηκε κατά την περίοδο του “παγώματος” των μισθών (1-7-2011 έως 31-7-2012) λαμβάνει μέρισμα με βάση μικρότερο μισθολογικό βαθμό από αυτόν που δικαιούνταν κανονικά.
Αυτό γίνεται διότι το ΜΤΣ και το ΜΤΑ (δεν γνωρίζω για το ΜΤΝ) απέρριψαν την αναπροσαρμογή του μερίσματος για όσους διαγράφηκαν την περίοδο του “παγώματος” (παρά το γεγονός ότι η σύνταξη αναπροσαρμόστηκε από το ΓΛΚ).
Όταν η ημερομηνία διαγραφής βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, στις σελίδες σύνταξης ΓΕΣ και ΓΕΑ υπάρχει τώρα η δυνατότητα για εισαγωγή μικρότερου βαθμού υπολογισμού του μερίσματος (προσθήκη πεδίου “Οικ. Βαθμός παγώματος”).
Όσοι δεν έχασαν μισθολογικό βαθμό την εν λόγω περίοδο θα πρέπει να εισάγουν ξανά τον αποστρατευτικό μισθολογικό βαθμό τους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.