Επανακαθορισμός σύνταξης λόγω διαγραφής την περίοδο του “παγώματος”

Άρχισαν να αποστέλλονται από το ΓΛΚ οι επανακαθορισμοί σύνταξης για όσους συναδέλφους διαγράφηκαν την περίοδο του παγώματος των μισθών (1-8-2011 έως 31-7-2012). Ο νέος καθορισμός σύνταξης λαμβάνει υπόψη τον αποστρατευτικό βαθμό και το χρονοεπίδομα που δικαιούνταν ο στρατιωτικός τη στιγμή της διαγραφής εάν δεν είχε προκύψει το πάγωμα των αποδοχών. Επίσης καταβάλλεται αναδρομικά η διαφορά της σύνταξης από τις 1-8-2012.

Ο υπολογισμός της νέας σύνταξης γίνεται πάλι με έμμεσο τρόπο (όπως περιγράφεται στη σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ”), δηλαδή η νέα αυξημένη σύνταξη υπολογίζεται πρώτα με το παλιό μισθολόγιο και μετά χρησιμοποιείται ο συντελεστής που προκύπτει (χιλιοστά) για προσαρμογή στο νέο μισθολόγιο.
Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας είναι να μειωθούν τα υπολογιζόμενα χιλιοστά σύνταξης του δικαιούχου σε σχέση με αυτά που έπαιρνε με τον αρχικό καθορισμό της σύνταξης.

Βέβαια η διαδικασία αμφισβήτησης των υπολογισμών του ΓΛΚ είναι απαγορευτική, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο απαιτείται άσκηση έφεσης, η οποία κοστίζει περίπου 400 € και απαιτεί τη συνδρομή δικηγόρου, ενώ από ότι βλέπω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή εκδικάζονται εφέσεις του 2007~2008 (και ήδη το 2013 έχουν υποβληθεί επιπρόσθετα εκατοντάδες ενστάσεις και εφέσεις)!

Τα σχόλια είναι κλειστά.