Προσθήκη σελίδας “Σύνταξη ΓΛΚ”

Προστέθηκε η σελίδα “Σύνταξη ΓΛΚ” (σε αντικατάσταση της σελίδας “Λάθος ΓΛΚ”), στην οποία υπολογίζεται η Βασική Σύνταξη με τη μεθοδολογία που ακολουθεί το ΓΛΚ.
Τα αποτελέσματα σε αυτή τη σελίδα πρέπει να είναι απολύτως όμοια με τον επίσημο καθορισμό της Βασικής Σύνταξης από το ΓΛΚ, για τον απλό λόγο ότι στα δεδομένα περιλαμβάνεται πλέον και ο Μέσος Όρος Αποδοχών 5ετίας, τον οποίο φυσικά διαθέτει μόνο το ΓΛΚ (αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα της συνταξιοδοτικής πράξης).

Η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόστρατους που έχουν ήδη λάβει τη Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ, προκειμένου να ελέγξουν τα αποτελέσματα και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού της Βασικής Σύνταξης (σε συνδυασμό με το κείμενο “Επεξήγηση χιλιοστών” στα δεξιά της σελίδας).

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους δικαιούνται την 3ετία Κονδύλη, προκειμένου να ελέγξουν πόση θα ήταν η σύνταξή τους εάν δεν έκαναν χρήση της σχετικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή όμως οι Αξκοί εξ’ Υπξκών θα πρέπει να εισάγουν το συντάξιμο μισθό που αντιστοιχεί στον πραγματικό μισθολογικό βαθμό τους (και όχι το μισθό που έλαβε υπόψη το ΓΛΚ “υποβιβάζοντας” τον αποστρατευτικό βαθμό).

Τέλος, εάν κάποιος εν ενεργεία συνάδελφος διαθέτει στοιχεία μισθοδοσίας των τελευταίων 5 ετών, μπορεί να υπολογίσει μόνος του το Μέσο Όρο αποδοχών τελευταίας 5ετίας και να εξάγει τη Βασική Σύνταξή του με απόλυτη ακρίβεια!

Τα σχόλια είναι κλειστά.