Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ στα Σώματα Ασφαλείας

Α. ΠΑΛΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΩΣ 2010)
Αρχικά τα ταμεία ΤΕΑΕΧ, ΤΕΑΥΑΠ και ΤΕΑΥΠΣ υπάγονταν στο ΤΕΑΠΑΣΑ με διοίκηση από τα σώματα ασφαλείας, ενώ το κάθε ταμείο ήταν αυτόνομο με διαφορετικές διατάξεις (άλλα ποσοστά εισφορών και διαφορετικό τρόπο υπολογισμού).
Το ποσό προέκυπτε από τα έτη και το βαθμό αποστρατείας με βάση πίνακες μεριδίων (διαφορετικούς για κάθε ταμείο).
Μέχρι το 2016 οι εισφορές ήταν διαφορετικές και στα 3 ταμεία για παλιούς και νέους ασφαλισμένους.
Εισφορές παλιών ασφαλισμένων: Πυροσβεστική 4% / Αστυνομία 6% x βασικός μισθός (χωρίς εισφορά εργοδότη).
Εισφορές νέων ασφαλισμένων: 3% x σύνολο αποδοχών παλιού μισθολογίου (με πρόσθετη εισφορά εργοδότη 3%).
Από το 2017 με το νέο μισθολόγιο οι εισφορές είναι ίδιες για όλους (σήμερα 3% x σύνολο αποδοχών).

Β. ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (2011 – 2012)
Την περίοδο 2011 ~ 2012 επιβλήθηκαν στα επικουρικά μνημονιακές μειώσεις (όπως στη σύνταξη) ως ακολούθως:
1. Ν.3986/11: Εισφορά αλληλεγγύης 3% από 300 ~ 350 € / 4% από 350 ~ 400 € / 5% από 400 ~ 450 € κλπ.
2. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.1: Μείωση 12% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.300 € (καταργήθηκε to 2020).
3. Ν.4051/12 άρθρο 6 παρ.2: Μείωση 10% έως 250 € / 15% από 250 ~ 300 € / 20% πάνω από 300 €.
4. Ν.4093/12: Μείωση 5% για άθροισμα σύνταξης + επικουρικού άνω των 1.000 €, 10% για άθροισμα 1.500 ~ 2.000 € κλπ.

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (2013)
Ειδικά για τις αιτήσεις αποστρατείας (κοινώς “παραίτηση”), το Σεπτέμβριο 2013 θεσπίστηκαν ελάχιστα όρια ασφάλισης προκειμένου να δικαιούται κάποιος επικουρικό κατά τη διαγραφή του: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
Σημειώνεται ότι το 2020 διπλασιάστηκε το κόστος εξαγοράς: Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Δ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (2015) 
Στις 1-9-2015 τα τρία ανωτέρω ταμεία του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ μαζί με άλλα επικουρικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, δικηγόροι, μηχανικοί κλπ), όπως αναλύθηκε εδώ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
Ταυτόχρονα καθιερώθηκε για πρώτη φορά και η επιβολή κράτησης περίθαλψης 6% σε όλα τα επικουρικά.

Ε. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ (2016)
Με το Ν.4387/16 καταργήθηκαν οι παλαιότερες ξεχωριστές διατάξεις του κάθε ταμείου για τον υπολογισμό του επικουρικού και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή όλων των επικουρικών του ΕΤΕΑ με τον ίδιο κανόνα για όλα τα ταμεία:
1. Έτη έως 31-12-2014: Ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% x έτη x μέσος όρος αποδοχών 2002 ~ 2014
2. Έτη από 1-1-2015: Επιστροφή εισφορών, αναπροσαρμοσμένων με βάση το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
Ως αποτέλεσμα μειώθηκε αρκετά το ακαθάριστο ποσό, όμως παράλληλα καταργήθηκαν οι μνημονιακές μειώσεις.

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (2019 – 2020)
1. Διαγραφή έως 31-12-2014
Με την 1890/2019 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική η αναπροσαρμογή επικουρικών προ 2014 βάσει του Ν.4387/16.
Ουσιαστικά αποφασίστηκε η προστασία των παλιών επικουρικών συντάξεων προ 2014 (με βάση πίνακες μεριδίων κάθε ταμείου και μνημονιακές μειώσεις), κατά τα πρότυπα της προστασίας της παλιάς σύνταξης ΓΛΚ προ 2016.
Η απόφαση του ΣτΕ νομοθετήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4670/20 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2020, όταν αυξήθηκε το (ακαθάριστο) επικουρικό και ταυτόχρονα επιβλήθηκε ξανά η κράτηση Ν.4093/12.

2. Διαγραφή από 1-1-2015
Για διαγραφή μετά το 2015 εξακολουθεί να ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού επικουρικού με βάση την ανωτέρω παρ. Δ, όπου δεν επιβάλλονται μνημονιακές μειώσεις και το επικουρικό δεν επηρεάζει την κράτηση Ν.4093 στη σύνταξη ΓΛΚ.

Ζ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ενημερώθηκαν οι εφαρμογές υπολογισμού σύνταξης των σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία τ.ΧΦ & τ.ΑΠ, Πυροσβεστική) με επαναφορά της μείωσης Ν.4093 στα επικουρικά για διαγραφή μέχρι 31-12-2014.
Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το επικουρικό συμμετέχει και πάλι στο συνολικό άθροισμα αποδοχών, άρα επηρεάζει το ποσοστό κράτησης Ν.4093 και στη σύνταξη (παρ. Β.4. ανωτέρω).
Τέλος επειδή το ΜΤΠΥ και το επικουρικό εξαρτώνται από μέσους όρους αποδοχών, την ηλικία και το προσδόκιμο επιβίωσης στη διαγραφή (!), οι υπολογισμοί στο site δεν είναι απόλυτα ακριβείς και χρειάζεται πάντα διόρθωση των αποτελεσμάτων, ώστε να υπολογίζονται σωστά οι κρατήσεις και ο φόρος –> Διόρθωση πρόγνωσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.