Διπλασιασμός κόστους υποχρεωτικής αναγνώρισης ΤΕΑΠΑΣΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
● Το 2013 το ΤΕΑΠΑΣΑ καθόρισε όριο ελάχιστων ετών ασφάλισης μόνο σε περίπτωση παραίτησης, για να υπάρχει δικαίωμα άμεσης λήψης επικουρικού με την αποστρατεία: Καθορισμός ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ
● Το 2015 τα αντίστοιχα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ: Ένταξη επικουρικών ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ
διατηρώντας όμως τις ειδικές διατάξεις που ίσχυαν για τους ασφαλισμένους τους (όπως το ανωτέρω όριο).
● Η ανωτέρω υποχρέωση και το κόστος αναγνώρισης περιελήφθησαν στις σελίδες υπολογισμού σύνταξης αστυνομίας & πυροσβεστικής και υπήρξε περαιτέρω ανάλυση του θέματος το 2018: Υποχρεωτική ασφάλιση για επικουρικό ΤΕΑΠΑΣΑ
● Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ (άρα και τα ταμεία ΤΕΑΕΧ-ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ) εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ στις 1-3-2020.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
1. Διαγραφή έως 31-12-2016 (παλιό μισθολόγιο)
Σύμφωνα με την αρχική απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ, το κόστος αναγνώρισης πρόσθετων ετών (εφόσον απαιτούνται) καθορίστηκε σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού, ακριβώς όσο ήταν τότε το ποσοστό κράτησης επικουρικού στο μισθό.
Με τη ρύθμιση αυτή υπήρχε ένα σχετικά “φυσιολογικό” κόστος αναγνώρισης που κυμαίνονταν από 60 ~ 80 € ανά μήνα.

2. Διαγραφή από 1-1-2017 ~ 28-2-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4387/16)
Το νέο μισθολόγιο σε συνδυασμό με το Ν.4387/16, διαμόρφωσε το κόστος αναγνώρισης σε 3,25% επί των συνολικών αποδοχών, δηλαδή ίσο με το προβλεπόμενο ποσοστό εισφορών επικουρικού στο μισθό.
Με αυτά τα δεδομένα το κόστος αναγνώρισης στο ΤΕΑΠΑΣΑ παρέμεινε σχεδόν σταθερό (60 ~ 80 € ανά μήνα), διότι το 3,25% επί των συνολικών αποδοχών νέου μισθολογίου ήταν περίπου ίσο με το 6% επί του βασικού μισθού παλιού μισθολογίου.

3. Διαγραφή από 1-3-2020 (νέο μισθολόγιο και Ν.4670/20)
Με το άρθρο 8 του Ν.4670/20 το ΕΤΕΑΕΠ εντάχθηκε στον e-ΕΦΚΑ από 1-3-2020.
Στο άρθρο 42 παρ. 1.γ προβλέπεται ότι η εξαγορά πλασματικών χρόνων επικουρικού γίνεται πλέον με τις ίδιες διατάξεις με τη σύνταξη (=άρθρο 34.1.γ Ν.4387/16), δηλαδή το κόστος είναι το άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
● Για τη σύνταξη οι εισφορές είναι 20% για θητεία / ΑΕΙ / πρόσθετη 3ετία (6,67% + 13,33% = εργαζόμενος + εργοδότης).
● Για το επικουρικό οι εισφορές είναι 6,5% επί των συνολικών αποδοχών (3,25% + 3,25% = εργαζόμενος + εργοδότης).
Δηλαδή διπλασιάστηκε το ποσοστό εισφορών αναγνώρισης επικουρικού από 3,25% σε 6,5% (περίπου 2.000 € / έτος).

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μέχρι την 1-3-2020 οι εισφορές αναγνώρισης υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης ΤΕΑΠΑΣΑ έπρεπε να πληρωθούν στο σύνολό τους εντός 3 μηνών από την απόφαση καθορισμού, αλλιώς χανόταν το δικαίωμα άμεσης λήψης επικουρικού.
Πλέον με το άρθρο 42 του Ν.4670/20 προβλέπεται ότι οφειλόμενο ποσό εισφορών μέχρι 3.000 € θα κρατείται σταδιακά από το επικουρικό, ενώ για μεγαλύτερα ποσά το τμήμα πάνω από τα 3.000 € θα εξοφλείται άμεσα και εφάπαξ (σε μία δόση).

Εάν υπάρχει απαίτηση για αναγνώριση χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ και δεν εξοφληθεί η οφειλή, τότε το επικουρικό καταβάλλεται σε ηλικία 67 ετών και θα πρέπει τότε να υποβληθεί νέα αίτηση απονομής επικουρικού.
Εάν η οφειλή εξοφληθεί μεν αλλά όχι στον προβλεπόμενο χρόνο των 3 μηνών, τότε το επικουρικό καταβάλλεται όταν εξοφληθεί πλήρως η οφειλή χωρίς αναδρομικότητα (το επικουρικό από τη διαγραφή μέχρι την ημ/νία εξόφλησης χάνεται).

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Η αναγνώριση υποχρεωτικού χρόνου στο ΤΕΑΠΑΣΑ συμφέρει πάντα για διαγραφή μέχρι 1-3-2020, καθώς το κόστος εισφορών ανά μήνα είναι λογικό και γίνεται γρήγορα η απόσβεση του οφειλόμενου ποσού.
2. Επίσης συμφέρει για όσους διαγράφονται μετά την 1-3-2020 (με διπλάσιο κόστος / μήνα), όταν ο απαιτούμενος προς αναγνώριση χρόνος είναι αρκετά μικρός ώστε να μπορεί να γίνει απόσβεση σε διάστημα λίγων ετών.
3. Αντίθετα δεν συμφέρει πλέον η αναγνώριση εάν απαιτείται να αναγνωριστεί μεγάλο χρονικό διάστημα στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ειδικά για όσους εμπίπτουν στην 40ετία και παραιτούνται με χρήση θητείας και 5ετίας (με 33~34 έτη πραγματικής υπηρεσίας), απαιτείται η αναγνώριση 6~7 ετών στο ΤΕΑΠΑΣΑ με κόστος πάνω από 12.000 € που απαιτεί πολλά έτη για απόσβεση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.