Παλιοί συνταξιούχοι και κράτηση Ν.4093/12

Με το Ν.5018/23 καταργήθηκε η μείωση Ν.4093/12 μόνο στα μερίσματα των μετοχικών ταμείων ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ.
Ο τρόπος υλοποίησης αυτής της κράτησης πριν και μετά το Ν.5018/23 καταγράφεται στις κάτωθι παραγράφους Α και Β:

Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το ποσοστό της μείωσης εξαρτώνταν (μέχρι και το 2022) από το άθροισμα σύνταξης και μερισμάτων ως εξής:
Σύνταξη + μερίσματα 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% και στα δύο
Σύνταξη + μερίσματα πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% και στα δύο

Β. ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.5018/23
Λόγω της κατάργησης της μείωσης Ν.4093 στα μερίσματα, αυτά δεν συμμετέχουν πλέον στα εισοδήματα που καθορίζουν την κράτηση, δηλαδή το ποσοστό Ν.4093 εξαρτάται πλέον μόνο από τη σύνταξη ως εξής:
Σύνταξη 1.000 ~ 1.500 €: κράτηση 5% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 1.500 ~ 2.000 €: κράτηση 10% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη 2.000 ~ 3.000 €: κράτηση 15% μόνο στη σύνταξη
Σύνταξη πάνω από 3.000 €: κράτηση 20% μόνο στη σύνταξη

Γ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4093 ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1. Κατ’ αρχήν η κατάργηση της κράτησης Ν.4093 δεν αφορά αποστρατείες μετά το Β’ εξάμηνο 2016 (νέοι συνταξιούχοι), διότι σε αυτούς δεν είχε επιβληθεί η κράτηση στα μερίσματα, οπότε η κατάργησή της δεν έχει καμία επίπτωση.
Αφού δεν κόπηκε τίποτε αρχικά, δεν υπάρχει κάτι για να επιστραφεί ούτε στη σύνταξη, ούτε στο μέρισμα.

2. Στους παλιούς συνταξιούχους (προ 2016) υπάρχουν τρεις υποπεριπτώσεις:
α. Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά σημαίνει ότι λαμβάνουν τη νέα σύνταξη ΕΦΚΑ (στην οποία δεν επιβάλλεται κράτηση Ν.4093), άρα δεν επηρεάζεται η σύνταξη, αλλά αυξάνεται μόνο το πληρωτέο μέρισμα.
β. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), αλλά η σύνταξη μόνη της ήταν κάτω από αυτό το όριο, αυξάνεται το πληρωτέο των μερισμάτων και της σύνταξης, όπως στο παράδειγμα Δ.1 κατωτέρω.
γ. Εάν το άθροισμα σύνταξης + μερισμάτων ήταν μεγαλύτερο από κάποιο όριο (πχ. 1.500 €), όμως και η σύνταξη μόνη της ήταν πάνω από αυτό το όριο, τότε αυξάνεται το πληρωτέο μόνο στα μερίσματα, όπως στο παράδειγμα Δ.2 κατωτέρω.

Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Αύξηση μερίσματος και σύνταξης

Δ.1Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.700 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.400 € = μειωμένη κράτηση 5%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.40010%1401.2601.4005%701.330
Μέρισμα30010%30270300300

2. Αύξηση μόνο μερίσματος

Δ.2Προηγούμενη ρύθμιση
(άθροισμα 1.950 € = κράτηση 10%)
Νέα ρύθμιση
(σύνταξη 1.600 € = αμετάβλητη κράτηση 10%)
ΠαροχήΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέοΑρχικόΝ.4093ΜείονΠληρωτέο
Σύνταξη1.60010%1601.4401.60010%701.440
Μέρισμα35010%35315350350

ΥΓ. Για τα επικουρικά των σωμάτων ασφαλείας (όπου επιβάλλεται η μείωση Ν.4093/12) θα υπάρξει ξεχωριστό άρθρο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.