Λάθη και αδικίες στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ

Με τη δημοσιοποίηση των νέων συντάξεων ΕΦΚΑ (εθνική + ανταποδοτική σύνταξη + προσωπική διαφορά), στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε διαφορά σε σχέση με τα ποσά που υπολογίζονται στο enstoloi.net, η οποία αναλύεται παρακάτω.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Η ανταποδοτική σύνταξη περιγράφεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16 –> Συντάξιμες αποδοχές παλαιών συνταξιούχων
Δηλαδή ο συντάξιμος μισθός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων δεν είναι αυτός που ίσχυε κατά τη διαγραφή, αλλά λαμβάνεται υπόψη … όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου.

Η τελευταία αναπροσαρμογή συντάξιμων αποδοχών έλαβε χώρα με το Ν.4307/14 (50% αποκατάσταση μνημονιακών μειώσεων).
Στη συνέχεια το ΓΛΚ “με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου” επανακαθόρισε τις συντάξιμες αποδοχές και τη σύνταξη, αποστέλλοντας σχετικό επίσημο έγγραφο σε όλους τους αποστράτους την άνοιξη του 2015.
Άρα οι συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν την 12-5-2016 είναι αυτές που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ με το μισθολόγιο 2014.
Για το λόγο αυτό, σε όλες τις σελίδες υπολογισμού συντάξεων στο enstoloi.net χρησιμοποιούνται οι αναπροσαρμοσμένες συντάξιμες αποδοχές με το τελευταίο μισθολόγιο του 2014, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Β. ΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΛΚ
Από ανάλυση στοιχείων συναδέλφων προέκυψε ότι ο ΕΦΚΑ δεν χρησιμοποίησε (όπως προβλέπεται) τον τελευταίο συντάξιμο μισθό “όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16” και καθορίστηκε από το ΓΛΚ το 2015 (παρ. Α ανωτέρω), αλλά υπολόγισε το συντάξιμο μισθό σύμφωνα με 3 διαφορετικά μισθολόγια ανάλογα με την ημερομηνία διαγραφής!
Η άποψη του γράφοντος είναι ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι λανθασμένη διότι δεν εφαρμόζει το άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16.

Τα συμπεράσματα προέκυψαν με τη βοήθεια του συναδέλφου GeorgiosP που βρήκε τα αναγκαία στοιχεία (συνταξιοδοτικές πράξεις και νέες συντάξεις ΕΦΚΑ) από συναδέλφους με διαφορετικά έτη διαγραφής και ανέλυσε διεξοδικά αρκετές περιπτώσεις νέων συντάξεων.
Γενικά φαίνεται ότι ισχύουν (χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο) οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Διαγραφή μέχρι 31-12-2007 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

2. Διαγραφή από 1-1-2008 έως 31-7-2012 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το αυξημένο μισθολόγιο 2008 που ίσχυε τότε με υψηλότερους βασικούς μισθούς & επιδόματα.
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη = μικρότερη προσωπική διαφορά, άρα νωρίτερη μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Όμως αυτή η (μάλλον λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ ωφελεί όσους διαγράφηκαν μέχρι 31-7-2011.

3. Διαγραφή από 1-8-2012 έως 13-11-2014 (λάθος υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με το μειωμένο μισθολόγιο της 1-8-2012 που ίσχυε εκείνη την περίοδο.
Όμως το μισθολόγιο της 1-8-2012 καταργήθηκε αναδρομικά από τότε που ίσχυσε (σαν να μην υπήρξε ποτέ), άρα οι συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν με βάση αυτό το μισθολόγιο είναι άκυρες και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ το 2015!
Ως αποτέλεσμα αυτές οι ανταποδοτικές συντάξεις ΕΦΚΑ είναι μικρότερες από αυτές που υπολογίζονται στο site.
Μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη = μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, άρα καθυστερεί η μελλοντική αύξηση λόγω πληθωρισμού.
Αυτή η (σίγουρα λανθασμένη) υλοποίηση του ΕΦΚΑ αδικεί όσους διαγράφηκαν από 1-8-2012 έως 14-11-2014.

4. Διαγραφή μετά την 14-11-2014 (σωστός υπολογισμός ΕΦΚΑ)
Ο συντάξιμος μισθός ΕΦΚΑ ταυτίζεται με τις επανακαθορισμένες συντάξιμες αποδοχές του ΓΛΚ έτους 2015 (σύμφωνα με το τελευταίο μισθολόγιο 2014), οπότε και η ανταποδοτική σύνταξη και η προσωπική διαφορά συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα στο site.

Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
Για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη (και μετά η νέα σύνταξη και η προσωπική διαφορά) χρειάζονται μόνο 2 στοιχεία:
α. Τα συντάξιμα έτη, τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.
β. Οι συντάξιμες αποδοχές, οι οποίες ΔΕΝ αναγράφονται στο ενημερωτικό του ΕΦΚΑ.

Από τη στιγμή που δεν αναφέρονται στο ενημερωτικό οι συντάξιμες αποδοχές, είναι αδύνατος ο έλεγχος της ορθότητας των ποσών. Πολύ απλά δεν μπορεί να ελεγχθεί για τυχόν λάθος ένας πολλαπλασιασμός Α x Β, όταν δεν γνωστοποιείται το Β !
Αυτή η ουσιώδης έλλειψη ενημέρωσης για τις συντάξιμες αποδοχές μπορεί να προκαλέσει την υποβολή ενστάσεων ακόμη και προληπτικά, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος εάν αδικήθηκε ή όχι!

anaplirosi-xireias-70Η έλλειψη αυτή ειδικά στους αποστράτους αποδεικνύεται και από τη δημοσιοποίηση μίας νέας σύνταξης ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ στο άρθρο: ΕΘΝΟΣ / Συντάξεις-εκκαθαριστικά: Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ
όπου εκτός από το χρόνο υπηρεσίας αναγράφεται και ο συντάξιμος μισθός την 12-5-2016.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ο εύκολος έλεγχος της ανταποδοτικής σύνταξης όταν αναγράφονται και τα δύο αναγκαία στοιχεία (έτη και αποδοχές).

Δ. ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΕΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ
Όπως αναλύεται στην ερώτηση 3.4 στην ενότητα FAQ, η χρήση των ετών Κονδύλη από αξκούς εξ’ υπξκών σημαίνει ότι προστίθονταν ακόμη 3 έτη στο χρόνο υπηρεσίας, αλλά ταυτόχρονα μειωνόταν ο μισθολογικός βαθμός για τον καθορισμό της παλιάς σύνταξης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις σύμφερε αυτή η “ανταλλαγή” περισσότερων ετών έναντι μικρότερου βασικού μισθού (ερώτηση 3.5 στις FAQ) και το ΓΛΚ αφού υπολόγιζε και τα 2 ενδεχόμενα (με και χωρίς έτη Κονδύλη) επέλεγε τη συμφερότερη λύση για το δικαιούχο.

Τώρα όμως με το νέο ασφαλιστικό προέκυψε το εξής παράδοξο: Από τη μία δεν συνυπολογίζονται στη νέα σύνταξη τα 3 έτη Κονδύλη διότι δεν προβλέπονται στο Ν.4387/16, από την άλλη στις αποδοχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο κανονικός μισθολογικός βαθμός αποστρατείας, αλλά ο μικρότερος μισθολογικός βαθμός που είχε επιλεγεί παλαιότερα επειδή τότε σύμφεραν τα έτη Κονδύλη!
Για την αποκατάσταση της αδικίας πρέπει να γίνει το αυτονόητο – να καθοριστεί η νέα σύνταξη με τα κανονικά συντάξιμα έτη (χωρίς προσαύξηση ετών Κονδύλη) και με τον κανονικό μισθολογικό βαθμό αποστρατείας που αναγράφεται στο ΦΔΜ της υπηρεσίας.

Αυτή η διευθέτηση πιθανόν να απαιτεί έκδοση εγκυκλίου ή ακόμη και νομοθετική ρύθμιση, αλλά είναι απόλυτα αναγκαία για την αποκατάσταση μίας σαφούς αδικίας, αφού καταργείται η θετική πλευρά μίας παλαιότερης ρύθμισης (η αύξηση των ετών υπηρεσίας) αλλά συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο η αρνητική πλευρά (η μείωση του μισθολογικού βαθμού).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση για την αλλαγή του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας στη νέα σύνταξη.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Συνοπτικά οι 2 διαφοροποιήσεις (=λάθη κατά την άποψη του γράφοντος) στις νέες συντάξεις ΕΦΚΑ είναι οι κάτωθι:
1. Αντί να χρησιμοποιηθούν για όλους οι τελευταίες συντάξιμες αποδοχές έτους 2015 που επανακαθορίστηκαν από το ΓΛΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1.β του Ν.4387/16, χρησιμοποιήθηκαν αποδοχές με βάση τρία διαφορετικά μισθολόγια!
Η επιλογή αυτή δεν φαίνεται λογική διότι δεν εφαρμόζεται ενιαία για όλους ο ίδιος κανόνας (αναπροσαρμογή αποδοχών στο τελευταίο μισθολόγιο), ενώ η σειρά εφαρμογής μισθολογίων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. Β είναι 2014 – 2008 – 2012 – 2014 !
Πέραν των ανωτέρω χρησιμοποιείται ένα μισθολόγιο (της 1-8-2012) που έχει καταργηθεί αναδρομικά από την ημέρα που ίσχυσε!
2. Προκύπτει αδικία στην ανταποδοτική σύνταξη όσων αξιωματικών έλαβαν τα έτη Κονδύλη, διότι η σύνταξη ΕΦΚΑ υπολογίστηκε χωρίς τα έτη Κονδύλη όπως προβλέπεται, αλλά με μείωση του βαθμού αποστρατείας που ΔΕΝ προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό!

ΥΓ. Είναι σχετικά εύκολο να ενημερωθούν οι σελίδες υπολογισμών στο site ώστε να συμφωνήσουν με τα αποτελέσματα του ΕΦΚΑ, όμως το θέμα δεν είναι να ταυτίζεται το enstoloi.net με τον ΕΦΚΑ, αλλά να διορθωθούν τα κακώς κείμενα (εάν υπάρχουν).
Εφόσον υπάρξει μελλοντική πληροφόρηση που να δικαιολογεί τους (φαινομενικά αλλοπρόσαλλους) υπολογισμούς του ΕΦΚΑ, εννοείται ότι θα τροποποιηθούν κατάλληλα όλοι οι υπολογισμοί στο site.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Αχιλλέας Καρασαββίδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.